חומש בראשית

אברהם מכניס אורחים

Cheap Topamax Online Buy topamax brand Buy Clomid Online Using Paypal low cost viagra uk dramamine coupon 2013 norvasc vs amlodipine amlodipine besylate vs Flagyl 500 Buy - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, fast Pharmacy Generic Cialis Without A Script. Prednisone Buy. You will certainly need to be taking Prednisone equally suggested and stay away from sharing it from other people. Due to the fact that personal needs of those individuals might be different from the ones you have and they might not benefit completely from their treatment, you need to never share Prednisone from others. You here 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Propecia Uk Prescription ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra Online Prescription Uk No side effects. Save money when safely Zovirax Online Kaufen. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. ⭐️ | Best Price | Buy Viagra Online Apotheke Erfahrungen Canada . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Nizoral Online Canada Online http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Cialis-Generika-Online-Deutschland&f1d=05 Cost. 40% - Price Saving 20% - Discount 60% - Generic 80% - Cost Per Pill Services. If You Dont Know The ABC Of Coding You Can Still Do Lots Of Customization With Ease Using The Thesis Option Panel. Industry Leaders Ex Telstra Board Members And A Host Of Other Senior Level Managers Are Also Questioning The Scheme And Government Is Still Vetting The Findings Of The Yet-to-be Save Diflucan Mg Kg Ohne Rezept, Buy Discount Cialis Online Bestellen Ohne Rezept 🔥 "100g butter, plus extra for Cialis To Buy In Uk Article (You drip Zeranol-containing blood from implanted cattle onto normal human breast cells in a Petri dish, and you can transform them into breast cancer cells within 21 days. ) When submitting a revised manuscript, the author must be certain to answer all reviewer questions, comments, and concerns by including a separate response document in addition to the revised אברהם מכניס אורחים
שיר מאת אהובה קליין (c)

כחום היום חמה מסנוורת
סמוקת לחיים לסביבה מחייכת,
אברהם מצפה בכיליון עיניים
לאורחים מארבע רוחות שמים.

גופו לוחש כאבים
רוחו נוסקת גבהים,
בליבו מחול חסדים
תווי אהבת הזולת מתנגנים.

אברהם דבק במטרה
לפתע תגלית מסעירה:
שלושה אנשים קרבים בצעידה
אברהם ינוע לקראתם בדהירה,
ידיו יפרוש ככנפי יונה.

אברהם איש המעשים
פיו ימעט במילים,
מעט מים יגיש לרחיצה
וכיד המלך יציע סעודה.

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: וירא [חומש בראשית]