מדריך למתחילים

איך מתחילים 4: מוצאי שבת קודש

סיפרנו על השבת, תפילותיה ומנהגיה - וכעת, כבר יצאה שבת, וכדאי שנספר קצת גם על "מוצאי שבת".
לשעות הללו, שבין צאת השבת, לבין בוקר יום ראשון, יש משמעות מיוחדת. 

ה"נשמה היתרה", שהיתה לנו בזמן השבת, חוזרת לה לשמים, ואנו "נוחתים" חזרה לששת ימי בראשית, ולטרדות זמננו.

ראשית כל, בנוסח תפילת הערבית של מוצאי שבת, מוסיפים ברכה מיוחדת - אתה תכוננו. ולאחר מכן, כשחוזרים הביתה, אנו מביעים את פרדתינו משבת המלכה באמצעות ברכת ה"הבדלה".ברכת ההבדלה כוללת אמירת פסוקים, ולאחריה ברכה על כוס יין, על הבשמים, ועל האש,
ובסיומה, אנו מודים לה` על ההבדלה בין קודש לחול, באמצעות הנוסח הבא:


ברוך אתה ה` אלקינו מלך העולם
המבדיל בין קודש לחול
בין אור לחושך
בין ישראל לעמים
בין יום השביעי לששת ימי המעשה
ברוך אתה ה` המבדיל בין קודש לחול. 

נוסח ההבדלה המלא מופיע בסידור התפילה ובברכונים, וגם כאן. 
* הערה: יש לציין שברגע שיוצאת השבת, על פי לוח השנה, אפשר פשוט לומר בפה "ברוך המבדיל בין קודש לחול", ואז כבר לא חייבים בחיובי השבת, ומותר לעשות כל דבר שמותר ביום חול. אבל אסור לאכול ולשתות עד לאחר ההבדלה. 

וכך מספרת אורית לבב על ברכת ההבדלה:

"קסם ההבדלה: שילוב מיוחד בין ניגודים . 
ההבדלה מפרידה . מפרידה בין השבת לימות – החול . 
סוגרת פרק ופותחת פרק . 
וההבדלה ממזגת . מושכת מקדושת השבת אל ימות החול . 
כמו "שותלת" את הניצוצות שיצפו לנו בימות השבוע החדש , 
להאיר ולברך את ימינו , כל פעולותינו , מחשבותינו ." 

בגמר ההבדלה, נהוג לשיר זמירות מיוחדות, בהן אנו מבקשים לברך את השבוע החדש בכל הברכות, ובהן אנו מביעים את ציפיתינו לביאת אליהו הנביא, שצפוי, לפי המסורת, להגיע במוצאי שבת, ולבשר לנו על בוא הגאולה.

וכך אנו שרים במזמור הבא: 
"אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי
במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דויד...

ככתוב: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא 
לפני בא יום ה` הגדול והנורא
והשיב לב אעבות על בנים
ולב בנים על אבותם."


ויש גם תפילות מיוחדות שאפשר לומר בשעה זו, כמו למשל התפילה הבאה, שנמצאה בכתבי הקודש של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל, שהמליץ לומר אותה 3 פעמים. וזה לשון התפילה:

אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב
שמור על עמך ישראל אהובייך מכל רע,
למען שם תהילתך. 

הנה שבת קודש האהובה עוברת 
ויהי רצון מלפניך שיבוא עלינו השבוע 
לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, 
לאהבת חברים, לדבקות הבורא ברוך הוא,

להאמין בשלושה עשר עיקרים שלך 
ובגאולה קרובה במהרה בימינו 
ובתחיית המתים 
ובנבואת משה רבנו עליו השלום: 

רבונו של עולם, אתה הנותן ליעף כח,
תן כח גם לילדיך רחומיך היהודים 
להלל שמך ולעבדך אותך לבדך.

והשבוע הבא, יבוא עלינו 
לבריאות ולמזל ולהצלחה ולברכה ולחסד 
ולבני חיי ומזוניי, לנו ולכל ישראל. ונאמר אמן.

לאחר מכן, אנו עורכים סעודה נוספת, סעודה רביעית, שמטרתה ללוות את השבת, ולכן היא קרויה סעודת "מלוה מלכה". 
ובספר "השבת והלכותיה" של הרב אהרון זכאי, מובא כך:

סעודה רביעית מעלתה גדולה מאוד,
כי כשם שצריך לכבד השבת בכניסתה,
כן צריך לכבדה ביציאתה,
כשם שמלוים את המלך בצאתו מן העיר.

וכך אומר רבי אהרן בעל "שומרי אמונים" על סעודה זו:
"כי סעודה זו היא הכנה לאורו של משיח שיתגלה במהרה בימינו
ומכל שכן אם זוכה לעשות עוד בשביל רבים,
אשרי לו ומה טוב חלקו, ובלבד שיכווין לבו לשמים,
ועיקר זו הסעודה להיות בשמחה
ללוות את המלכה נפש יתירה,
ולזמר שירים ותשבחות לפני השם,
וכבר נהגו ברוב תפילות ישראל להתקבץ בקיבוץ החברים בסעודה זו,
ולספר מעשיות מצדיקים, וקבלה מפי הצדיקים..."

ולסיום, נביא יצירה של ספיר אור שעוסקת בצאת השבת:

יצאה שבת.
צריך לרוץ-
לעבוד, ולנקות, וללמוד
ולעשות כל מה שרצינו
מיד כשתצא שבת.

ופתאום,
כמה מקסים 
להפסיק הכל , לשבת בנחת
ולשיר 
עם אליהו הנביא
התשבי, הגלעדי
ומלך המשיח
וללוות את השבת
רק עוד קצת

ואז-
לרוץ בחזרה
לכל הלימודים, הניקיון, העבודה
שהייתי צריכה לעשות.

שבוע טוב ומבורך לכולנו!!!!