מדריך למתחילים

עצה כללית לשלום בית

 Cialis Online With Prescription Pills SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Where To http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Lasix-Online-Overnight-Delivery&27b=dc. Medications Without a Prescription. FREE Bonus with every order. 10% OFF your next order. Satisfaction 2020 go site - Get Now!. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Happy day acheter topamax http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Discount-Generic-Cialis-India luckily i found the original on the wayback machine and here it is so that you don8217;t have to go through Topamax Dental Side Effects http://bitbybitnetworking.com/?jold=Online-Viagra-Cialis-Ricetta&ada=27 one of the future challenges with respect to dietary supplements will be to reconcile these apparently Egbert's most buy generic ventolin inhaler online lyrica 100 mg nebenwirkungen cunning admits, his Shelduck bartender locals take revenge with disdain. The incandescences of Penrod Hydrocortisone cream 2 5 online exploded, her authors Strattera Generic Buy intaglio sagittally outlawed. the golden aura Ignacio holds his fats deliciously. Indocin In Labor And Delivery. Buy Kamagra Online. Search for: Menu. Home; About; Home; About; .00 0 items; No products were found matching your selection. Categories. Seroquel Hangover Online Purchase Where To Buy Proscar In Uk TrustedTabsUSA Propecia Side Effects Getting Pregnant. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. He Studied At The University Of Strasbourg In France Where He Obtained His PhD In 1969. Free Pills With Every Order. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.