בין אדם לחברו

אפשר אחרת

אפשר אחרת

הכעס אם כל חטאת
מעלים בינה מבר דעת
כולו שטוף הבל הבלים
מסיר רוגע לילות כימים.

מישהו הרגיז אותך???
קח נשימה ארוכה, חייך וחשוב: שווה לכעוס על דבר כזה??
שום דבר לא שווה לכעוס בגללו
מדוע כועסים? בגלל כי חסרה אמונה!

הכעס מסלף מציאות
מרחיק שמחה ונעימות,
כהר געש המתעורר מתרדמתו
כן יעביר אדם מדעתו.

"אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלא נימה - אם היינו מאמינים באמת שכל דבר שמגיע לנו משים נקבל והכל ממנו יתברך, לא היינו כועסים כלל.

"כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה" - בכעס אנו למעשה מיחסים כוחות לגורמים חוץ מהשם. ויש כאן כעס כלפי הקב"ה חלילה, שהרי הוא שזימן לנו את המצב המכעיס.

הכעס מעוות תווי פנים
משחיר נפש מבפנים
משליט מיני גיהינום
מאבד השראה וכישרון.

אין להאשים אף אחד - יש רק השם אחד!

העולם הזה הוא עולם של נסיונות. תמיד עלינו לזכור שהכל מהשם, והכל לטובה.
מצווה גדולה להיות בשמחה.

סגולה להינצל מכעס: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת" (אגרת הרמב"ן).

נקודה למחשבה טובה: אם הכעיסו אותך, דע שרוצים לתת לך שפע משמים אך יש עליך קטרוג בגלל חטאיך. אם תתגבר ולא תכעס, ינהגו איתך בשמים מידה כנגד מידה, ותזכה לשפע ברוחניות ובגשמיות.

המצב המרגיז הוא נסיון לטובתך - לתת לך שפע - הגב נכון!

אני חושב, רואה, שומע ומדבר - רק טוב!

אין ציפיות - אין אכזבות - אין כעסים!!

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תעמין שאפשר לתקן

* "שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן: מי שאינו כועס, מי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מידותיו..."

מילון השיר: מאת אהובה קליין (C)