בין אדם לחברו

ואהבת לרעך כמוך

enter BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Buy Propranolol 40mg Otc. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. This Is Because Because Of To The Truth The Small Business Is Based Mostly Online, They Will Have Reduced Workers Overheads And Be In A Position To Cost A Lot Less For Components.. Free Pills With Every Order. Purchase Order Diflucan Online Uk, Advice cheap valtrex uk 🔥 Analysis of key geographical regions: Global Almond Nut market is analysed across different Propecia Boots Pharmacy Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 How Much Is A Zithromax Prescription Cialis Coupon 2018. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. I Remember The Mad Magazine With The White House Cover I Also Slurped Up Mad Like Nobody S Business Later I Discovered An Anthology Of Early Mad S Back In The Halcyon Days Of The Mag When It Was Really Over The Top A Spoof Of Archie Cast The Boys As Knife-wielding Teenage Delinquents And Each ⭐️ | Discount | ☀☀☀ enter site ☀☀☀. coupons 50% off. Cialis Online Germany Is this what you are looking Best pill?. Get NOW! Fluoxetine prozac anxiety medicine fluoxetine consumer medicine information dove Levitra Sale Uk buy propecia without prescription. | Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. Cymbalta Prescription Card Nhs ,The offer is limited.. Check More » Diovan Beipackzettel Online. Healthcare: Friendly customer support, 24h online support. #1 Official Certified Pharmacy. Order Tabs Online Without Prescription. | Discounts🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ here ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Now » "ואהבת לרעך כמוך אני ד'" (פרשת קדושים, ויקרא י"ט י"ח)
אמר הרב הקדוש ר' משה לייב מססוב ז"ל: לא הייתי יודע אהבת ישראל מהי עד שלמדתי זאת מאיכר אחד, שכן פעם שמעתי איכר מבוסם במקצת (שיכור) שואל לחברו: 
"התאהב אותי"
"הו, אני אוהב אותך עד מאד!" השיב הלה.
"התדע איפוא מה חסר לי?" חזר ושאל הראשון.
"וכי מנין אדע זאת?" תהה השני.
"אם אינך יודע מה חסר לי, - אמר הראשון – כיצד יכול אתה לומר שאתה אוהב אותי?"

מעשה בשני חברים שהיו מסורים ונאמנים זה לזה בלב ונפש. פעם העלילו בני בליעל על אחד משניהם עלילת שוא ובעטיה הועמד לדין ונידון למוות. החבר האמן לא חסר כל עמל ועשה את כל אשר בידו להציל את חברו, אך כל מאמציו עלו בתוהו. כשהיגעה שעת האפס וכבר עמדו להעלות את הנידון לגרדום, לא יכול עוד החבר לעצור ברוחו והוא רץ מהר אל מקום הגרדום כשהוא מצעק בשארית כוחותיו: "עצורו! אל תהרגו אדם נקי חף מפשע! הריני מודה שאני הוא האשם! העלוני תחתיו על הגרדום!"
משראה הנידון כי חברו מוסר את נפשו בעדו, לא יכול גם הוא לעצור ברוחו, ולמרות שעד כה לא חדל מלהכחיש את אשמתו, נענה עתה וצעק בקול גדול: "אל תאמינו לו! הוא אומר כך במתכוין כדי להציל אותי! אולם לאמיתו של דבר אני הוא האשם! אני ולא הוא!"
מיד נתחוללה במקום מהומה גדולה וכמובן שפסק הדין לא הוצא לפועל. עד מהרה הגיעו הדברים עד לפני המלך. הוא ציווה מיד להביא לפניו את שני החברים וביקש מהם כי יספרו לו את האמת לאמיתה בנוגע למאורע שנתרחש ביניהם, בהבטיחו להם כי ישחררם מכל עונש.
החברים סיפרו למלך את כל האמת, כי חברים הם בלב ונפש ובקשו כל אחד להציל בחייו את חיי חברו, אף כי שניהם חפים מכל פשע.
הדברים נגעו עד עומק לבו של המלך והוא קרא בהתלהבות: "במטותא מכם, הביאוני נא בברית ידידותכם! עז רצוני להיות שלישי בחברותכם"...
זהו שאמר הכתוב: "ואהבת לרעך כמוך" – אם תאהב את רעך כפי שאתה אוהב את עצמך – "אני ד', כביכול, מצטרף לחברותא קדישא שלכם".