בין אדם לחברו

החסד הכריע את כף הזכות

מקור: אתר יד אביב

 

זקנה אחת היתה בירושלים, אשר בחרה לה במצוות
שאין להן דורשים. היא התהלכה בסמטאות ירושלים
העתיקה חגורה בסינר ארוך ולו שני כיסים. הכיס הימני
שמש לאיסוף כל דף של דברי תורה ו"שמות" הפזורים על
הארץ, והיא הצילתם מן הבזיון. הכיס השמאלי שמש לה
איסוף כל קליפה או שברי זכוכית וכדומה, המהוים
מכשול ברשות הרבים. היתה אותה זקנה מרימה אותם
ומניחה בסנרה, כדי שלא יכשלו בהם בני אדם ולא
יתקלו בהם הקטנים במרוצתם ויחליקו

זקנה זו האריכה ימים. קודם פטירתה עלתה לבית הדין
אשר ב"חורבת ר' יהודה החסיד" וביקשה לכתוב לה צוואה
שלאחר פטירתה ישתמשו החברא קדישא בסינר זה
כתכריך לגופה. בהגיע קיצה הלכו רבים מאנשי ירושלים
אחרי מיטתה וספרו בשבחה. אב בית הדין הספיד אותה
והקריא את צוואתה. לאחר ימים הופיעה בחלום לפני
אב בית הדין, וספרה לו כי בעולם האמת שקלו את
זכויותיה, שקלו את כיסי הסינר במאזניים של פז, ודווקא
אותו כיס שמאלי, שהיה משמש להסיר מכשול, הכריע את
הכף לחיי העולם הבא