בין אדם לחברו

רוצה לדבר? תשבח את ה'

רוצה לדבר? תשבח את ה'

נאמר בתהילים:
האמנם אלם צדק תדברון, אומרים חז"ל - מה אומנותו של אדם בעולם? איזו אומנות, מקצוע, אדם יבחר לעצמו. א-ל-ם - בשעה שאסור לדבר. אם הדיבור שאתה רוצה להגיד זה לשון הרע, תחשוב כי אילו היית אילם לא היית יכול לדבר. ואם אתה חפץ לדבר, צדק תדברון - תדבר דברי תורה, תורה לה', תתפלל לה' וזוהי אומנות. לדעת מתי לדבר, ומתי לשתוק, זוהי אומנות!

במשך שנתיים הילד לומד לדבר, אבל לוקח 70 שנה ללמוד לשתוק, והלוואי גם בגיל שבעים נדע מתי לדבר ומתי לשתוק...

בתורה כתוב פעמיים את עשרת הדיברות, פעם בחומש שמות ופעם בחומש דברים. כתוב בעשרת הדיברות - לא תרצח, פעם מנוקד לא תרצח בניקוד קמץ, ופעם מנוקד לא תרצח בניקוד פתח.

יש מצב שאדם פותח את הפרה ועובר על לא תרצח, ופעם יש מצב שאדם עובר על לא תרצה כשהוא קומץ את הפה.

את תפילת שמונה עשרה פותחים בפסוק "ה' שפתי תפתח ופי יגיד...." ומסיימים את תפילת שמונה עשרה בבקשה "אלקי נצור לשוני מרע".
ביקשנו "ה' שפתי תפתח| בשביל "ופי יגיד תהלתך" - בשביל לשבח ולהלל את ה'.
ומסיימים את התפילה בבקשה "אלקי נצור לשוני מרע", דבר שאסור לדבר, עזור לי לנצור את לשוני - שלא אדבר דברים רעים.