בין אדם לחברו

להציל שלושה אנשים

מעשה ביהודי ירא שמים וטוב לב, שביום בהיר קיבל טלפון נסער, שישנו חולה אנוש הזקוק בדחיפות להשתלת כליה, ולפי הבדיקות נמצא שהכליה שלו מתאימה. היהודי כ"כ שמח בזות שנפלה בחלקו, והגיע בזריזות לביה"ח, שמח לזכות במצווה כ"כ חשובה של הצלת חיים.
לפני הניתוח הוא עבר פרוצדורה של בדיקות, וברגע האחרון גילו שישנה בעיה, ובסופו של דבר הכליה שלו לא מתאימה לחולה. היהודי כ"כ הצטער על כך שהוא לא זכה לקיים מצווה כה חשובה, והסתובב בביה"ח שבור ורצוץ. פגש אותו יהודי שעבר שם, ושאלו מדוע הוא כה עצוב, והוא סיפר לו בדכדוך על אכזבתו הקשה.
היהודי שמע ואמר לו בהתרגשות: "עדיין לא הפסדת את הזכות להציל חיים, וישנה אפשרות לקיים מצוה עוד יותר גדולה - ולהציל חיים של 3 נפשות אלפי פעמים ביום"!
שאלו היהודי: "איך יתכן?"
ענה לו: "אם תקבל על עצמך להקפיד כמה שיותר בשמירת הלשון, ולהזהר מדיבורים אסורים, ובכל פעם שיעלה במחשבתך לדבר לשון הרע, אם תתגבר ותשתוק, הרי שאתה מציל חיים של 3 נפשות, כפי שכותב ה"חפץ חיים", שהוא מציל את עצמו, את השומע, ואת האדם שמדברים עליו - וכל זה מבלי לתרום אפילו לא אבר מגופו!!!
גם שלושה שיודעים, אסור לדבר, אמר החפץ חיים, כמו שמובא על אחאב (מלכים א יח ד), שרצה להרוג 100 נביאים, ועובדיה הנביא החביאם בשתי מערות ולא נודע שהם שם, וכן בדורו של אחאב הצליחו במלחמות. בגלל שבדורו של אחאב לא דיברו לשון הרע ושמרו על פיהם.

אדם יכול מידי יום להציל שלושה אנשים ועוד שלושה ועוד... מבלי לתרום אבר אחד. יעזרנו ה'.

 

לע"נ מרים הדסה באבע בת ר' רפאל יוסף יבלחט"א
לע"נ ר' חנוך שמחה בינם בן פנחס יעקב זצוק"ל, שהוא הקים אלפי בתים בישראל
מוקדש לעילוי נשמתו של הגה"צ רבי יהושע בן יצחק וורצברגר זצ"ל,
ולהבדלח"ט לזכות רעייתו הרבנית ש. וורצברגר תחי' מייסדת הארגון העולמי "משמרת השלום" המפיץ את נושא שמירת השלון ובין אדם לחבירו ומקרב את בנין ביהמ"ק השלישי בב"א.