יהדות

מה נשמע??? שנשמע קול שופר של משיח - הרבנית קלוגר תחי'

כולנו רוצים לזכות לביאת המשיח.
כשאדם זקוק לתרופה מסוימת הוא חוקר ודורש אחר רופא טוב, רופא מומחה, שירפא אותו ממחלתו, הוא מתקשר לעסקן פלוני ולעסקן אלמוני, מברר אולי יש מישהו שמכיר עוד מישהו שיוכל לעזור.
אם שביתה בשידוכים כבר כמה שנים - מנסה בכל כוחה למצוא את השידוך המתאים, היא מתקשרת לכל השדכניות המוכרות לה, ושואלת כל מי שאפשר אולי יוכלו לעזור לה, המצוקה שלה מקיפה אותה, ובכל מעשיה
היא מחפשת לה פתרון. כך צריכים לשאוף לביאת המשיח! בדיוק כך!!! לחפש ולבדוק בכל עת ובכל מצב מה אפשר עוד להשתפר, איך אפשר לעזור, מה יכול להוסיף זכויות כדי לזרז את ביאת המשיח. וכמו שמצפים לישועה פרטית ולא
מרפים ממנה לרגע, כך אל לנו לשכוח לרגע את הישועה הכללית של כלל ישראל, ולהיות תמיד בעמדת חיפוש, מה עוד לא עשינו שיוכל לקרב את הגאולה.
אנחנו רגילים לשמוע ולהשמיע, מה נשמע? שאיפתנו צריכה להיות שנשמע בקרוב את קול השופר של המשיח! שהרצון לגאולה יפעם בתוכנו ושגור על לשוננו, והציפיה הגדולה היא עצמה תקרב את הגאולה,
כמו שסיפר החפץ חיים זצ"ל על הרב מבריסק זצ"ל שנתבקש לבוא לכהן כרב עיר והרב סרב. אמרו לו, אלפי יהודים מחכים לכם, שמע זאת הרב ואמר: אם כך - איני מעכב, ונתן הסכמתו לרבנות. עורר על כך החפס חיים זצ"ל: אם כולנו נחכה
למשיח - הוא יבוא, הוא לא יאכזב אותנו!!!
חשכת הגלות משכיחה מאיתנו את הציפיה לגאולה, אנו עסוקים בלמלא את ה'חורים' ברוחניות ובגשמיות, לפעמים אנו חושבים שבית יפה, משכורת או משרה מסוימת ימלאו אותנו, כמו המשל לבן המלך
שהוגלה בשל חטאיו, וכשפעם אחת המלך נתן לו לבקש בקשה אחת, הוא ביקש תרמיל חדש במקום זה שנקרע. בכה המלך ואמר: הבן שלי כל כך שקוע בגלותו, שאינו מבקש ממני להחזיר אותו הביתה! הנסיך צריך להבין, שחסרון התרמיל וכל הצרות מסביב,
הן בגלל שהוא בגלות. אם הוא יחזור הביתה, כל הבעיות תפתרנה!!!
נזכור גם אנו, שכל הרגשות של עצב, תסכול, שנאה וקנאה, נחיתות וגאוה, הן אותו מנפשנו שמשתוקקת לקרבת אלוקים וכוספת להרגיש אהבת ה', מחכה לצאת מהגלות ולהיות עם אבא.
"מה נאוו על ההרים רגלי מבשר" - אליהו הנביא יבוא לבשר לנו "מבשר טוב" - בשורה טובה "משמיע ישועה, מבשר שלום" - בביאת משיח נזכה לשלום פנימי וחיצוני, נפשנו תגאל, והגעגועים האינסופיים לאור ה' יבואו אל סיפוקם, והלואי ונזכה עוד השנה בחנוכה לראות
את הכהן הגדול מדליק את המנורה בבית המקדש, ונזכה לנסים ונפלאות כמו שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כפי שידוע כוחם של ימים אלו בהם הנס - הוא הטבע, כך נזכה לישועות פרטיות וכלליות בכל העניינים. גאולה במתנה מאוצר מתנת חינם.

לתרומות למוסדות התורה והחסד, בקבר רחל בנשיאות הרה"ג משה מנחם קלוגר שליט"א 1-800-800-863