יהדות

נעשה ונשמע לעם ישראל

נעשה ונשמע לעם ישראל
ובמהרה יבוא הגואל
כל עם ישראל מתאחדים
בארץ ובעולם
לשמור את השבת כהלכה
ולהתפלל על הגאולה בשמחה. 
אבא, תגאל אותנו
עם ישראל לא יכולים לחיות בלעדיך!
אנא בטל את המגיפה
והגלות תבוא לסופה
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים 
וייעול מלכנו בהיכליה.