יהדות

רות ועורפה: הוראה לדורות - מתוך שיחתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, לחג השבועות תשל"א

| Best Cheaps🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. go to link The offer is limited.. Check More » 🔥 | Discount | ☀☀☀ http://wehrs-music-house.com/?uzz=Zovirax-Online-Canada Generic ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Aldactone Generic coupons 75% off. Get NOW! Actos Procesales Atendiendo Al Autor high quality online. Generic brand of Trazodone, 50 mg per tablet. FAST SureDelivery USPS tracked shipping 1st Class Support Secure Checkout go site Zovirax Ointment Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Now! Viagra Canada Fast Shipping. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! A Buy Accutane Mexico Japones convex, stout-bodied larva, almost 1″ long when mature, and completely covered with gray to brown hairs. Under the soft enter Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. online where cialis buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy where online cialis Kegunaan Viagra Stores In South Africa SEO / Digital Marketing Solutions Kegunaan Salep Zovirax Acyclovir. Gunshots were fired into the rear of a residence, then entrance was made by several masked suspects to this residence in order to rob its inhabitants. Competing Narratives in Bioethics with Joe Kaufert. The Philosophy of Evidence-Based Medicine. רות ועורפה: הוראה לדורות - מתוך שיחתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, לחג השבועות תשל"א
כל דבר הנאמר בתנ"ך, ונכלל בזה גם סיפור דברים, מהווה הוראה למעשה לכל דור ודור עד לדורנו, כבר אמרו חז"ל: "נבואה שהוצרכה לדורות - נכתבה, ושלא הוצרכה לדורות - לא נכתבה".
 
‏אחת מן ההשלכות האקטואליות, וההוראות למעשה לזמננו, שבמגילת רות, מופיעה באופן ברור בסיפור עלייתן לארץ ישראל של רות וערפה:
 
‏הן מצהירות על רצונן להתגייר: "כי אתך נשוב לעמך" למרות שלא מצפות להן דירות מטעם ה"סוכנות" או כל סיוע כלכלי מטעם המדינה - שהרי מאוחר יותר אנו רואים את רות נזקקת למתנות עניים למחייתה , אף לא מצפה להן קבלת פנים לבבית ועידוד עלייה, שהרי אפילו חותנתן התקבלה בקריאות זלזול: 'הזאת נעמי'‏?!, הן נכונות לסבול, ובלבד לחיות בתוך עמם של בעליהן!
 
‏למרות כל זאת אין נעמי מתחשבת כלל במניעיהן ובהקרבה שהן מגלות על מנת להצטרף לעם ישראל, והיא דוחה אותן  ב"לכנה שובנה".   
 
‏נעמי, שככל הנשים הייתה רכת לב בטבעה, ושדרכיה היו דרכי נועם, כפי ששמה מעיד עליה, התאזרה עוז והרחיקה ממנה את כלתה, שחייתה איתה עשר שנים בטוב וברע ושהולכת אחריה ורוצה לחיות בעוני בתוך עמה, היא לא ניסתה אפילו להפנותה לבית דין רבני בבית לחם (כיון שהיה אז "שפוט השופטים" "ודור ששופט את שופטיו" - חששה שמא תמצא בית דין שיקל עליה), היא נוכחה מיד שערפה מתכוונת להסתפק ב"גיור של נייר", ובחושה הבריא הבינה שגיור כזה מביא צרות לכלל ישראל, ומשום כך דחתה את ערפה, ולא נרתעה פן יאמרו עליה שהיא אכזרית.
 
לכאורה: מה היה איכפת לה, לנעמי, לקבל את ערפה, גם אם אינה מעוניינת בגיור כהלכה? איזה אסון יקרה לעם ישראל אם תצטרף אליו עוד אישה, שתשב בתוך העם בארץ-הקודש, ובטח תדליק נרות-שבת, תאכל כשר וכו'? מדוע ניתקה אותה ממשפחתה שאתה חייתה עשר שנים בחיבה?
 
‏­אלא שנעמי חזתה היטב את האסון הצפוי לעם ישראל מצירוף ערפה באמצעות "גיור של נייר", ובחושה הבריא מנעה מעם ישראל את האסון, על-ידי דחייתה!
אילו היתה ערפה מצטרפת לעם-ישראל, כתוצאה מגישה "ליברלית" המתחשבת "בהקרבתה ורצונה הכנה" וכו', היה גם אז נולד אצלה גָלְיָת, ואז היה המצב חמור: גלית היה מסתובב אז בתוך עם ישראל והיה רשום כיהודי.
 
‏כאשר גלית נולד בתוך מחנה פלשתים (משום דחיית ערפה על-ידי רות) ‏- היה השונא גלוי לעין, ודוד המלך יצא נגדו בחלוקי אבנים וניצחו, אבל אילו היה אותו גלית מסתובב במחנה ישראל - לא היו יודעים שהוא אויב ולא הייתה אפשרות לצאת נגדו למלחמה, ואז היה  הרבה יותר מסוכן, כ"גיס חמישי". מי יודע מה היה עלול אותו גלית לעשות לעם ישראל!  
 
‏"אכזריותה" של נעמי ועמידתה על גיור כהלכה - מנעו, אפוא, אסון וסכנה חמורה מן העם. נעמי לא התחשבה בכך שישראל בארצו זקוק לתוספת כח, ושבנה של ערפה ודאי ישרת בצבא ישראל, כיוון שידעה שדווקא בשירות זה של גלית בצבא - טמונה סכנה, סכנת "גיס חמישי", ולכן דחתה את ערפה.