יהדות

מכתבו של הרב עמאר שליט"א

אחי ורעי רבני ומנהיגי וראשי קהלות הקדש 

די בכל אתר ואתר.

נועם השם עליכם, וכבודו עליכם יראה.

לבקשת רבים וטובים אשתדל להבהיר את עמדתי בקצרה, בענין הצעת החוק לגיור, עליה דובר רבות. 

הנה כל מגמתינו היא לשמור על המצב הקיים בא"י, שבו הנישואין והגירושין הן בידי הרבנות הראשית לישראל, ובתי הדין הרבניים המוכרים. וגם עניני הגיור נקבעים רק ע"י הרבנות הראשית ובתי הדין בלבד. ואין אנו משנים דבר מאשר היה נהוג מאז קום המדינה ועד היום הזה.

ואולם זה כמה שנים שיש פניות לבית המשפט הגבוה, וכבר היו כמה פסקים שלהם שפרצו חומה זו שלבים שלבים, ועתה הגיעו לשלב שהם רוצים להכיר בגיור שלא כהלכה, ולהפר בזה את כל מה שהיה נהוג ומקובל, מיום הקמת המדינה ועד היום. וזה בדרך לא דימוקרטית, שכן רובו של העם היושב בציון רוצה לשמור על הסטטוס-קוו בענינים אלו. ואין דרך לחסום את זה אלא בחקיקת "חוק הגירות", המשמר את המצב הקיים

וזה כמה שנים שאני נאבק להשיג הסכמה על ניסוח החוק, ולמרות שהיה הדבר מוסכם בהסכם הקואליציוני, ניסו להתחמק מזה. 

ואני רוצה להדגיש שאין בהצעה זו חומרות, אלא הדרישה היא, שהגירות תהיה כפי שכתוב ברמב"ם ובשלחן ערוך, שכן גירות זה דבר "הלכתי", ואם לא עשוי כהלכה, אינו כלום. ואדרבה יש בהצעה זו הרחבת יריעת הגירות, והקלה בדברים של מינהל, באופן שיש בזה פנים מאירות ומסבירות לגרים, ובפרט לעולים החפצים בגיור, בדרך אמת. ואין אני צריך להביא הוכחות לזה, אלא עצם העובדא שמפלגת "ישראל ביתנו" תומכת בזה, תעיד כמאה עדים על אמיתות הדברים האמורים. שהרי הם מיצגים למעלה ממליון עולים מרחבי ארצות העמים, שבתוכם עלו כשלש מאות אלף שאינם יהודים, וחיים תוך ישראל בצבא ובאזרחות, וצריכים פיתרון אמיתי, לפחות לאלה הרוצים להתייהד ולהיות חלק אמיתי מעם ישראל.

המתנגדים לחוק זה, הם אלה שרוצים לעקור את הרבנות הראשית, ואת בתי הדין, וכל הדגל שהם נושאים. והם קומץ של אנשים בארץ, ומפעילים יהודים הגרים במקומות אחרים שהם יקבעו את סדרי החיים של העם היושב ונלחם ונושא בעול, בארץ ישראל.

כל הכרה בגיור שלא כהלכה, תביא לידי כך שהיהדות האורוטודוקסית תנהל פנקסי יוחסין, וזה יקרע את העם שלא יוכלו לינשא אלו עם אלו, וח"ו נהיה לשני עמים.

יש משברים חברתיים רבים בעמנו, עם קיבוץ הגלויות מכל קצות תבל, על רקע של עדות, ומנטליות ומנהגים שונים, ועל רקע של דעות והשקפות חיים רחוקות זו מזו, וכן על רקע של רמות חיים רחוקות בכלכלה ובהשכלה ותרבות, אך אלה עדיין לא מחלקים את העם לשני עמים. אמנם אם ח"ו חלק מהעם ימנע מלהתחתן בחלק השני על פי הלכה, זה הופך אותנו לשני עמים, דבר שהוא אסון אמיתי, ה' יצילנו. ועל זאת מלחמתנו, למנוע דבר זה.

עוד רצוני להדגיש שאין בחוק זה, שום שינוי כלפי היהודים הגרים בחו"ל בשום פנים, וכל אשר היה להם עד עתה, זה ממשיך גם בעתיד בלי שינוי כלל.

וכאמור גם כלפי תושבי הארץ אין שינוי, וכל מטרתו של החוק הזה הוא למנוע שינוי ממה שהיה נהוג ומקובל כאן בארץ, מאז קום המדינה זה למעלה מששים שנה.

במסגרת החוק הזה נעשו סידורים מיוחדים שימנעו גיור שהוא לא אמיתי, ושאינו עשוי כהלכה הפסוקה בכל הדורות. אך גם מונע חומרות יתירות או הנהגות שאין להן אחיזה בהלכה הפסוקה בעם ישראל לדורותיו. 

ובמסגרת חוק זה הרבנים המגיירים, יחתנו את המתגיירים וכך ימנע כל סבל מיותר לגרים בענין זה. 

כל מי שדוגל בדימוקרטיה אמיתית ונכונה, לא יוכל להרשות לעצמו, לגור במקום שלבו חפץ, ולקבוע את חייהם של העם הדרים בארץ ישראל. וגם לכפות עליהם את דעתם בדרכים של איומים מפני ההשפעה שיש בידם, או מפני כוחם הפיננסי.

אדרבה יעלו לציון ברנה ושמחת עולם, ואולי כשיחיו כאן ויכירו את תנאי החיים, אולי ישנו את דעתם, וכאן הם יוכלו לערוך מאבק על דעותיהם.

ואני תפלתי על עמנו ונחלת אבותינו, שנהיה תמיד מלוכדים ומאוחדים, בלי מחיצות ובלי פירודים, ושכל חילוקי הדעות ישארו חילוקים אידיולוגיים, ולא יפלגו בינינו, אלא נעמוד כחומה בצורה "כאיש אחד בלב אחד" וזה כוחנו, וזה סוד קיומנו.

וא-ל ש-ד-י שאמר לעולמו די, יאמר לצרותנו די. 

המצפה לישועת ה' בשובה ונחת.

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל