יהדות

מסר דרך אמא של גליה - הילדה המיוחדת - ע"י תקשורת מסייעת

 

אל תפחדו ואל תֵחַתוּ, הגאולה בפתח ממש 

אמא: גליה היקרה שלי, מה שלומך? מה מותר לך להגיד לי בלי לשאול?

גליה: אמא יקרה שלי, מותר לי גם להגיד לך שמתקרבים ימים לא קלים בכלל לעולם וגם לעם ישראל, הכל הולך להיות כמרקחה אחת גדולה מאוד, ממש בקרוב. אין רשות לפרט לא תאריכים ולא זמנים, אבל כל מה שאמרתי מזמן לפני שנים לא אמרתי לשוא, והדברים יקרו בקרוב מאוד, וגם כל התקשורים עם הילדים פגועי המח שהיו הם לא לשווא, כי כל מה שאמרו הנשמות הקדושות הללו יקרֶה, זה רק עניין של זמן, אך התפילות של עם ישראל והמצוות שהם מקיימים יכולות לבטל גזרות הכי גדולות, כי יש לעם ישראל כח לשנות את העולם, את המציאות, את הכל, רק לקיים מה שיותר מצוות ומשמים ירחמו עלינו.

אמא יקרה שלי, זו עת הגאולה, עת קשה עִם הרבה חבלי לידה, הכל כבר אמרתי לך, לא קל לחיות בתקופה הזו, כי אין זמן לויתורים והבלגות, הגאולה בפתח ממש וכל התיקונים חייבים להסתיים עד זמן מסויים, לכן יורדים לעולם ייסורים עצומים שלא היו כדוגמתם מאז בריאת העולם. אנשים רבים סובלים, צדיקים רבים סובלים למען כלל ישראל, כדי לסיים את התיקונים, וגם אלה שסובלים עבור תיקון עצמם לא מקבלים שום הקלות, כי הסיום קרֵב ואין זמן להקלות, צריך לתקן מה שיותר ומה שיותר טוב.

אז אמא יקרה שלי, לא לפחוד בזמנים הקשים הקרבים ובאים במהירות, כי משמים לא מתכוונים בלידה של העולם החדש להעניש מישהו מישראל, זו לידה והיא כואבת, זה תהליך כואב, זה יכאב לכולם, אבל ישראל תמיד אהובים מאוד אצל הקב''ה וה' יתברך שומר אותם כל הזמן מכל רע, לכן ישראל שלי, אל תפחדו ואל תֵחַתוּ, כפי שאמרתי קודם מה שיותר מצוות מהוות הגנות על עם ישראל וביטול כל הגזרות. העולם מתקרב אל סיום תיקונו בע''ה בקרוב מאוד, הזמנים יהיו מאוד קשים במיוחד עם הערבים כאן בארץ ובכל האיזור, יהיו מלחמות קשות בעולם בכלל, מעצמות יתגוששו עם מעצמות,

אבל אחר כך יבוא שקט לעולם, שלווה, עולם של יופי עילאי, של אמת, של יושר, של גילוי ה' יתברך, רבים הכופרים היום שלפתע יגלו שיש לעולם הזה מלך והוא מלך מלכי המלכים הקב''ה יוֹסֵד ארץ ושמים, הוא אחד ואין עוד אחר. כולם יהיו מאושרים לגלות את הגילוי הזה לאחר שהיו שרויים בחשיכה כמו בהמות, העולם יהיה נעים ויפסקו כל האלימויות הקשות הללו, שהגיעו לשיא בזמן האחרון, אין אפשרות להמשיך בעולם כל כך אלים ולא מתוקן. ברוך ה' הגיע זמן הגאולה, שישו ושימחו אחיי ואחיותי, שׂוֹש תָשִׂישוּ בקרוב מאוד. 

יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע 

אמא: גוג ומגוג? מלחמה? מותר לך להגיד על זה עוד?

גליה: אמא יקרה שלי, אמרתי לך כבר שהגאולה בפתח, זה כולל גוג ומגוג ומלחמה, אבל הכל חבלי לידה ללידת עולם חדש ויפה וטוב ובריא והוגן ונעים עבור כלל האנושות, כאשר במרכזו פנינת החן ישראל של הקב''ה בה יִתְפָּאַר. אנחנו פנינת החן שלו, אנחנו היחידים שמפיצים בעולם הזה את הקדושה העצומה, את התורה הקדושה, את המצוות, את האמונה האבסולוטית בקב''ה יתברך, הוא אחד ושמו אחד. אז גם בתקופות הקשות המצפות לנו ולכלל האנושות, יש להתאזר בסבלנות ולדעת שהכל הוא בעצם הכנה לקראת הנוחות העתידית, כל הסבל והקושי הוא הכנה לחיים מתוקנים וטובים, מלחמה זו הכנה, זה חינוך של בני האדם בדרך קשה יותר, אחרי שניסו לחנכם בדרך נעימה וקלה יותר אך ללא הצלחה, אז לפעמים יש צורך בחינוך יותר קשה וזה גם עוזר. הקושי מביא את השינוי המיוחל, הקושי גורם לחשיבה אחרת, לעשייה אחרת, לָעולם להראות שונה וטוב יותר.

כל הצדיקים, כל המלאכים מתפללים על גאולת עם ישראל שתהא ברחמים גדולים, שלא ידח מאתנו נידח בע''ה, יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע. דברים מאוד משמעותיים יקרו, דברים הסותרים כל הגיון רגיל, כי אנחנו כבר לא בזמנים רגילים. 

כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז 

אמא: מישהו אמר לי שפרסמו לאחרונה את המסרים שלך בדפים בכמויות עצומות בירושלים. יש לך זכות עצומה את צדקת גדולה שכל החיים רק סובלת בתוך הגוף הזה, לא יכולה אפילו להגיד מילה לאף אחד, עושים אתך מה שעושים ואת לא יכולה אפילו לדבר. אבל ברוך ה' שאת במקום כל כך טוב.

גליה: אמא אני יודעת שפירסמו דפים עם מסרים שלי, זה מזכה את עם ישראל וגם אותי ואותך ואת כל מפיצי הדפים הללו, זכותם עצומה מאוד, כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז, זה זמן קריטי וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובה יזכה בע''ה בשכר אינסופי. אמא אני מקבלת את כל הייסורים שלי באהבה גדולה, אני שמחה ומאושרת שניתנה לי האפשרות להגיע לעולם הזה ולעזור בתיקונים כאן, תראי הנה אחרי עבודה קשה שלי את חזרת בתשובה ברוך ה', כבר בשביל זה ואפילו רק עבור זה היה לי כדאי להיוולד לעולם הזה ולהתייסר בו כל החיים. לכל אדם יש תפקיד כאן ובני האדם לא מודעים לתפקידים העצומים לפעמים שהם ממלאים כאן, בשליחות ה' יתברך, הם לא תמיד מודעים לדברים הללו, כי העולם מעלים את הדברים הללו מסיבות שונות ורבות. ואחת מהם כי רק בהעלם זה המבחן האמיתי של הנשמה בגוף. ללא העלם לא יכול היה להיות מבחן כלל. 

כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב

אמא: יש לך מה להגיד לאחים שלך?

גליה: לא אמא, משמים כבר יחזירו אותם בתשובה, לא נראה לי שתהיה אפשרות שהם לא ישובו בתשובה, כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב, לאור הארועים שיהיו בארץ ובעולם וגם האחים שלי ביחד אתם בע''ה. 

התורה היא מים חיים 

אמא: יש לך מה להגיד למישהו שמאוד מחכה ומצפה לתקשורים ואוהב אותם מאוד?

גליה: הוא יכול להמשיך בכך אין פסול, ההיפך לפעמים זה מחזק אותו מאוד ונותן לו הרבה תקווה וכח להמשיך. אבל הקירבה לתורה היא שמחיָיה והיא שמחזקת והיא שמחוללת פלאים עבורו ועבור כלל ישראל. התורה היא מים חיים, זה מחייה אותו ושימשיך בתורת ה' יתברך. 

פיתויי הסיטרא אחרא 

אמא: איך אדם יכול להכין את עצמו לעזיבת העולם הזה? איך לא לפחוד?

גליה: אמא כל החיים האדם מכין את עצמו לעזיבה, ברגע שהגיע הוא כבר מתכונן לעזיבה, כל יום שעובר מקרב אותו לעזיבה. מצוות ומעשים טובים הם ההכנה הכי טובה לעזיבה, הם מסירים את כל הפחדים, מי שיודע שהוא עושה את רצון ה' יתברך ואת תפקידו בעולם הזה בזה שהוא מתקרב לה' יתברך אזי אין לו ממה לחשוש או לפחוד, מי שמבצע את השליחות שלשמה הגיע לכאן למה שיפחד? גם מי שחזר אל אבינו שבשמים אחרי שנים, גם הוא עושה את רצון ה' יתברך, גם לו אין מה לחשוש, כי מילא את שליחותו, הסיטרא אחרא מהתל באדם כל הזמן ומפתה אותו בכל מיני תענוגים אסורים, הכל כדי שהוא עצמו יוכל לקחת מהאדם את הקדושה ולהעבירה לצד שלו. כמה הקדושה חשובה, שהסיטרא אחרא עושה הכל הכל רק כדי להעביר קצת קדושה לצד שלו, אבל הכל כבר ניגמר להם, הם נשארים בקרוב בלי אויר לנשימה, בלי קדושה כך הם קמלים. כי הקדושה מחייה. אבל ברגע שהרבים יגלו את ה' יתברך מלך העולם וכל העולמות כולם, הפיתויים שלהם לא יצליחו יותר וכל הקדושה תחזור אל המקור העליון בע''ה הכל בקרוב. 

מותר לפרסם את התקשור?

אמא: מותר לפרסם את התקשור? את הדברים הנוגעים לכלל?

גליה: בודאי אמא יקרה שלי, אחת המטרות של התקשור שלנו זה שתפרסמי לעם ישראל היקרים שלי.