יהדות

"איזהו עשיר השמח בחלקו"

"איזהו עשיר השמח בחלקו"

מאת הרבנית קלוגר תחי'

עשיר - ר"ת עיניים שיניים ידיים רגליים.
יש לך עיניים שיניים ידיים רגליים? אתה צריך להודות ולהיות מאושר.
מסופר בספר חסידים: סיפרו לחסיד מסויים שהשכן שלו דיבר אודותיו לשון הרע. החסיד לא הגיב, ולא התגונן, אלא הלך וקנה לשכן שלו מתנה! השכן נדהם לראות את שכנו החסיד נכנס לביתו ומגיש לו מתנה.
אמר השכן: "אני מתחרט שדיברתי עליך לשון הרע, אבל למה קנית לי מתנה?"
אמר לו החסיד: "בזה שדיברת עלי לשון הרע ושתקתי, יכולתי לספר גם אני עליך לשון הרע אבל ש-ת-ק-ת-י, התכפרו לי כל עבירותי, נתכפרו לי כל העבירות - בלי מחלות, בלי צרות, בלי יסורים, וכהכרת הטוב שבזכותך התכפרו עוונותי קניתי לך - מתנה.