יהדות

דברי השפע חיים האדמור מקליזנבורג זצוק"ל על הצדיקים בדור

דברי השפע חיים האדמור מקליזנבורג זצוק"ל

בוודאי הבורא כל עולמים רם ונשא מאד, והאדם שפל ונמוך מאד.
ויש מסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים.
אך באמת כיצד ניתן לכעוס ולהתרעם על אנשים שנטו מדרך הישרה?
ואיך אפשר לתלות את האשמה באדם קרוץ מחומר, טיפה סרוחה שניתן בתוך גוף טמא מיום לידתו?

לכן לקח השם יתברך נשמות של צדיקים קדושים וטהורים ונתן אותם בכל דור ודור.
ותפקידם הוא ללמד לעם דעת ובכך מסייעים להם לסבול את המשא הכבד הזה.
כי כשאדם מלומד סבל הוא יכול לשאת משאות כבדים יותר מכפי כוחו.
כאשר ראיתי בעצמי במחנות ההשמדה בשואה,
שהיו אנשים חלושי כח יותר ממני שידעו איך לשאת שקים כבדים.
ואני הוכתי מכות קשות מנאצים רשעים בגלל שלא ידעתי איך לשאת את השקים באופן שלא יפלו.

וכן הוא ברוחניות. שצדיקי האמת הם מורים לישראל את הדרך ילכו בה.
ונותנים להם עצות וסיוע איך לעמוד במלחמת היצר הגדולה.
כי באמת כל יהודי יש עליו צלם אלקים והוא מוקף באור גדול.
אך על ידי החטאים הוא מאבד את זה.

ולכן צריך להשריש אמונה פשוטה בבני ישראל.
שכל אחד יאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך עושה לכל המעשים.
וממנו יתברך לא תצא רעה לעולם.
וזה יחזק אותו לעזוב את דרכו הרעה. ...