יהדות

משקפיים ושמם אמונה

משקפיים ושמם אמונה

כולנו יחד, כל עם ישראל, עברנו את שנת הקורונה הקשה.
כל שכבות עם ישראל הקריבו במירון קרבנות ציבור יקרים, כולנו הזדעזענו בחג השבועות מהקריסה הכואבת בקרלין, ונזעקנו לחדרים מוגנים עקב אזעקות מחרידות ולא פוסקות.
בואו ניטול משקפי אמונה, הסתכל חזק במציאות הכואבת, ונבדוק, מה ה' רוצה מאיתנו, מה הוא מבקש, קול דודי דופק, חזק, מעורר!!!

את הקב"ה - אי אפשר לרמות.
את חברנו - אסור לרמות.
את עצמנו - לא כדאי לרמות...

לא נוליך את עצמנו שולל: במקרה, המשטרה, המהנדסים, הסינים, הרופאים, הממשלה... ניישיר מבט מול עצמנו ומול המציאות, הרי הכל מגיע מלמעלה, מאבא אוהב, שרוצה לתת לנו הטוב ביותר, ויכול. ואם הוא מנסה אותנו, אם הוא כך מטלטל אותנו - יש לכך סיבה!
הקב"ה רוצה לגאול אותנו, רוצה שנתעורר, שנמאס בגלות, שנרצה את הגאולה.

בני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו שמם לשונם ומלבושם. גם אנו ניגאל כשנקפיד:
על שמנו: מהותנו היהודית, לא נגרר אחר כך קידמה, ומודרניזציה.
על לשוננו: הנקיה, בלי ניבול פה, בלי לשון הרע ורכילות, לאהוב כל יהודי.
על מלבושנו: שיראה צנוע ומכובד כראוי לבת ישראל כשרה, על פי ההלכה, ואז נזכה בס"ד לגאל.

בית ראשון חרב בעוון עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני חרב על שנאת חינם. נתקן את הגורמים ויבנה לנו הבית השלישי.
נתקן את העבודה זרה: לא נאמין בשום כח מלבד כוחו של ה' (לא במשטרה לא בממשלה ולא בשום כח מלבד ה').
נתקן את גילוי העריות: בצניעותנו בלבוש, בדיבור, בהנהגה.
נתקן את שפיכות הדמים: בכך שנשמור על כבוד חברינו, לא נלבין פני אף יהודי (שהוא כשופך דמים).
נתקן את שנאת החינם: ונאהב ונכבד כל יהודי מבני ישראל.

הקב"ה רוצה מצפה לגאול אותנו, הוא רק מחכה לנו שנרצה, שנייחל, שנקווה, שנתפלל.
בתקופת הקנטוניסטים ברוסיה לקחו ילדים רכים מידי הוריהם ומסרו אותם לצבא הרוסי. ההורים ציפו לבניהם שיחזרו בכל רגע, כל רחש קטן הקפיץ אותם - אולי זה בני, אולי הוא חוזר. גם אנו צריכים לקוות ולצפות לגאולה ולא להיכנס לשגרה, שהציפיה תלווה אותנו בכל מצב.

מסופר על רב גדול שהוזמן לכהן כרב בעיר אחת וסירב.
אמר לו השליח: "הרב, עשרים אלף יהודים מצפים לכם".
"אם כך", ענה הרב, "אני לא יכול לסרב".
ואם מליוני יהודים יצפו להקב"ה שיגאל את ישראל - שוב, "בוא יבוא, לא יאחר", במהרה בימינו אמן.

לתרומות למוסדות התורה והחסד בקרב רחל בנשיאות הרה"ג משה מנחם קלוגר שליט"ה 1-800-800-863
לע"נ ר' שמעון יהושע בן ר' אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לע"נ מרת מירל בת ר' מרדכי ע"ה ת.נ.צ.ב.ה.