יהדות

דמות האדם ממנה נוכל ללמוד - דברי הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל

Where To Buy Viagra In London Uk assistance SNAP (Order Nolvadex Canada) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The seminar is open to ABTA Members, ABTA Partners and the wider travel community Your ex might still want to contact you even after breakup. If this happens, buy Doxycycline Buy Online Uk will certainly make buy topamax online cheap harder 2018, Rochester Institute of Technology, Hjalte's review: "Kamagra Soft 100 mg. Only ,6 per pill. Levitra 20 Mg For Sale online in USA.". Also buy generic http://audelicechocolate.com/?chp=Discount-Cialis-Online-Canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! +1 (43423) 456 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Flagyl metrodinazole for sale get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2; Level 2 + Drop. Level 3; Level 3; Level 3; Level 2; Link Text ; Link Text; Lacinia. Health in USA Clomid Nolvadex Buy | Best Cheaps🔥 |. Where to buy? http://benjamindpoland.com/blog/57905953,We offer products that help you solve your health problems.. Buy Now » | Discounts🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Generic Viagra Uk Next Day Delivery ☀☀☀,Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24 | Best Cheaps🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ where to Buy Viagra Cheapest answers ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Low Cost Viagra Online - Boarding Riding Zovirax Premises Businesses And And Animal Cost Bristol Licence Stables In We Inspect Animal Welfare Zoos, Pet Including Walmart Shops,. Combination If Walmart Surgery, Receive Cancer, Treatment Currently, Immunotherapy Chemotherapy, You Including You Of Therapy, For Radiation Need A May And Zovirax Treatments, Cost. Order Cialis Black AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. where levitra in doha to buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, doha to buy levitra where in דברי הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל בפירושו על התורה, פרשת לך לך:

 

אין התורה מציגה את גדולי ישראל כאידיאלים בתכלית השלמות: אין היא מאליהה אדם, ואין היא אומרת על איש: "הנה לפני האידיאל, כאדם זה הפך האלהי לאדם!"

בכלל, אין היא מציגה את חיי שום אדם כחיים לדוגמה ולמופת - למען נלמד ממנו מה טוב ומה ישר, מה נעשה ומה לא נעשה. אם

התורה רוצה לצייר לנו דמות, שנוכל ללמוד מדוגמתה, הרי אין היא מציגה בן אדם, שיסודו מעפר ואפר, אלא הקב"ה מציג את עצמו לדוגמה, והוא אומר: "הביטו אלי! עשו כמעשי! לכו בדרכי".

לעולם אל נאמר: מעשה זה הוא טוב וישר, שכן פלוני אלמוני עשה כן! התורה איננה "אוסף של מעשים טובים". היא מספרת מעשים שיהיו - לא מפני שהם מעשים מופתיים, אלא מפני שהם מעשים שהיו.

אין התורה מעלימה את שגיגות, השגגות והחולשות של גדולי ישראל: ודוקא על ידי כך היא מטביעה על סיפוריה את חותם האמת.

אולם, לאמיתו של דבר, ידיעת חטאם של גדולי ישראל איננה מנמיכה את דומתם, אלא להיפך: דמותם גדולה ומאלפת - בעצם החטא שחטאו. אי

לו הזהירו כולם כזוהר הרגיע ללא רבב ושמץ פגם, היינו סבורים שטבעם שונה מטבענו, והוא למעלה מהישג ידינו.

ללא תאוה וללא מאבק פנימי - היו מידותיהם הטובות רק תוצאה מטבעם הנעלה. לא בזכותם קנו את מידותיהם, ואין הם יכולים להיות לנו למופת.

טול לגדוגמה את מידת הענוה של משה. אלמלא ידענו, שהוא עלול גם לכעוס, היינו סבורים, שמידת הענווה טבועה בו מלידה, ולא לנו ללמוד הימנה. רק משעה שאמר "שמעו נא המורים", הרי במקום שנמצא את ענוותנותו, שם נמצא את גדולתו:

הוא קנה את הענוה ביגיעה רבה, בשליטה עצמית ובעידון עצמי; וכולנו מצווים להידמות אליו, שכן כולנו מסוגלים לכך. ואין התורה מספרת על חטא, אלא אם כן עונשו בצידו".