חגים ומועדים וימים מיוחדים

קבר רחל - קטע מראיון עם הרב מנחם פורוש זצ"ל

קבר רחל - קטע מראיון עם הרב מנחם פורוש זצ"ל, לעלון ישראל שלנו


ההיסטוריה שלי עם קבר רחל התחילה לפני הרבה מאוד שנים.
תמיד התפללנו במקום, וידענו שהבכיות בקבר רחל אמנו מסוגלות לישועות ולגאולה.
לאחר מלחמת ששת הימים, כשזכינו בחסדי שמיים לחזור למקום,
באתי לשם עם הצדיק הירושלמי ’אבי האסירים’ רבי אריה לוין זצ"ל, והגאון רבי חיים שמולביץ.

לקחתי קרטון וכתבתי עליו: ’כאן קבר רחל’.

במקום היו בכיות נוראות.
רבי אריה לוין צעק בבכי: ’מאמע רחל’,
ורבי חיים שמולביץ אמר בבכיות נוראות:
’אמא רחל, כתוב בפסוק ’מנעי קולך מבכי’,
ואני אומר לך המשיכי לבכות כי יש שכר לפעולתך’.
קשה לתאר את המעמד הנורא רווי ההוד שהיה שם.

"ב"הסכמי אוסלו" עמד רבין למסור גם את קבר רחל.
רבים ניסו ללחוץ עליו שלא ימסור את המקום, אך לא הצליחו.
בתחילה היססתי, אבל לבסוף ביקשתי פגישה עם רבין.
באתי אליו, ואמרתי לו:
"איך החלטת להעביר את קבר רחל? ההחלטה כעת נתונה בידך".
תפסתי את רבין והתחלתי לבכות, ואי אפשר היה לעצור את זה.

"רבין, עמד דום והיה נבוך. והוא אמר לי: ’הרב פרוש, עד כדי כך אתה נרגש?’.
אמרתי לו: ’קבר רחל זה הנשמה שלנו’, והבכיות הלכו וגברו.
לא הצלחתי לעצור את עצמי.

עוד באותה פגישה, הודיע לי איתן הבר
ששינו את ההחלטה למסור את קבר רחל לרשות הפלשתינית.
היום אני מקווה שאותן חומות שהם בנו סביב קבר רחל להפריד את ’מאמע רחל’ מבנֵיה לא יעזרו,
ואכן נזכה שהמקום ישקוק חיים".

 

ועוד מספר הרב פורוש על הביקור הראשון בקבר רחל:

ביום השישי של מלחמת ששת הימים,
ניגשתי לביתו של ר' אריה ולקחתיו עמי לקבר רחל
אשר בפאתי העיר בית לחם, שזה עתה שוחררה.

משנפתחה הדלת ונכנסנו לאוהל הקבר,
פרץ ר' אריה בבכי והחל למלמל כתינוק המתרפק על אימו:
מאמא רחל, מאמא רחל, מה שלומך ומה מעשייך?
כה התגעגענו אלייך,
ואף כי שנים רבות לא יכולנו לעלות לקברך ולסור לבקרך,
חשנו כי אף את מתגעגעת אלינו ולא שכחת אותנו.
הוי מאמא רחל, בקשי רחמים עלינו, היי ברוכה אימנו היקרה"...

(מתוך: צדיק יסוד עולם, עמ' 361)