חגים ומועדים וימים מיוחדים

תחינה לט"ו בשבט

תחינה לט"ו בשבט

אלוקי,
תן בי את קמח החיטה, שאוכל להבין מהי הסולת
תן בי את קנה השעורה, שאוכל להשכיל מהי הפסולת

תן בי קמטו של צימוק, שאוכל לקמט מצחי במחשבה
תן בי את הצטמקות התאנה, שאוכל להשליט על עצמי ענווה

תן בי גרעיניו של רימון, שאוכל לשימם לי תמרור מאותת
תן בי שמנו הטהור של הזית, שאוכל לטהר נשמתי החוטאת

תן בי לובנו הפנימי של תפוח, שאוכל טעותי ללבן ביחידות
תן בי שקדנות השקד, שאוכל על אישיותי לשקוד בתמידות
מרירות האשכולית, שאוכל להבליג בקלות

תן בי קליפתו של אגוז, שאוכל לפצח את ליבי העיקש
תן בי בשרו של משמש, שאוכל במעשי תמיד לפשפש
ריחו הטוב של אתרוג, שאוכל כוונותי הטובות לממש

תן בי מתיקותו של תמר, שאוכל להחזיר מתיקות הדדית
תן בי תמירותו של לולב, שאוכל להזדקף בגאוה יהודית

ומעל לכל, ריבוני! נטע בי את ט"ו הכוחות
בלי לחדול
שאוכל בעזרתם תמיד לגדול