חגים ומועדים וימים מיוחדים

עיר צדק נאמנה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

עיר צדק נאמנה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

חזון אחרית הימים

רוקם עור וגידים

 לא עוד עוול במשפט

ולא גונבי שלמונים.

 

ירושלים מפיצה אורה

עוטה בגדי תפארתה

מאזני צדק מלכותה

הכול יחזו בהדרה.

 

מקצות תבל  נוהרים

בלובן טוהרה חוזים

עליה ירעיפו אהבה

עיר הצדק נאמנה.

הערה: השיר בהשראת ההפטרה לפרשת דברים[חזון ישעיהו]