צומות ותעניות

כפועלים ליד בור הביוב

כפועלים ליד בור הביוב

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

ברחוב המכבים נערך תיקון זמני של נחלי ביוב עכורים. ריח הצחנה הרחיק כל אדם שפוי מהאזור כולו ואלו שנאלצו לעבור באזור בכל זאת, עשו זאת. בחופזה ובמהירות, לבל ידבק ריח הביוב בבגדיהם, בחליפתם, אפילו בנעליהם. הסרחון עולה עד לב שמים ואז נגלה לעיניך מחזה אבסורדי בעליל, הזוי לחלוטין. סמוך ונראה לבור הביוב ישבו להם בנחת שלושה פועלים ערביים, וסעדו את ליבם בערימת פיתות ריחניות, גבינה לבנה וקופסת זיתים שחורים.

-הכיצד?

הפועלים הזרים, הנפגשים כבר 20 שנה עם בורות הביוב מלאי הצחנה האין- סופית, התרגלו אל הריח. הביוב אינו מפריע להם זה עידן ועידנים, ולעיתים, תאמינו או לא, כשבור הביוב לא נמצא באזור ולא ממלא את חוש הריח שלהם, הוא אפילו חסר להם.

ואנחנו, אנחנו שקועים בבור הביוב כמעט 2000 שנה. התרגלנו לריח. לפעמים אפילו טוב לנו איתו. משיח? תילי תילים של הלכות טומאה וטהרה, צרעת ומקוואות, קרבנות וירושלים? גדול עלינו! בוודאי. אין ספק שכולנו רוצים את המשיח. מאד מאד רוצים. אך זה לא כל כך דחוף לנו. לפחות לא בשעתיים הקרובות. לא כעת, כשאנו מתכננים את הנסיעה לצפון הרחוק, שתתבצע כמובן רק לאחר "שלושת השבועות".

ואולי בכל זאת ננסה להעמיק, להבין, לחוש, להרגיש. כי דווקא על הרגש הזה שאין לנו, אנו צריכים להתאבל באמת. כי נהפכנו לקהי חושים, כהים, סומים באפילה, המשתכשכים בבריכת ביוב, רק מפני שכבר שכחנו, ולא הכרנו מעולם, אף פעם, שבשעה הזאת בדיוק היינו אמורים לשבת על כורסת מלכים, כנסיכי הכתר בהיכל הסולטן, בארמונו של המלך. לא כאן. לא כפי שאנו נראים כעת.

רבי אלעזר הקליר, קדוש עליון נורא- הוד, עליו כתבו גדולי קמאי תיאורים שלא מעלמא הדין, כותב בקינתו לתשעה באב, הנאמרת ב"קינות", כי חסרוננו הוא "ועתה- מה לי פה", "מה לידידי פֹה", "ואיה איווי מושב פֹה", "מה לך פֹה ומי לך פֹה", "ונמת ואין פֹה". -מהי כוונת הקליר בקינתו?

רבי אלעזר הקליר מעמיד את כל החורבן על מילה אחת: "פֹה".  המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל מסביר שבזמן בית המקדש השכינה היתה "פה", איתנו פה, ואין לשער עד כמה צורת כל העולם השתנתה על ידי כך. היה מקום אחד בעולם, בו היה ניכר שהגשמיות אינה מוכרחה להיות מגושמת ומרוחקת, כי הרי השכינה הקדושה מצאה לה מקום כאן בעולמנו, בתוככי כלים גשמיים לכאורה, של זהב, עץ ואבן. וכשחרב בית המקדש השכינה אינה כאן, אין לה, לשכינה, כביכול, עוד מקום איתנו פה!

--- "ואתה למה עזבת את מקומך בתורה, בעבודה, ביראה, והשכינה אינה מוצאת אותך כדי לשרות עליך, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו!" (הגר"ש וולבה, עלי שור ח"ב שער שלישי).

משפחה וילדים, חברותות טובות, פרנסה טובה, דאצ'ה בצפון הרחוק, "שטעלע" הגון וחיים מסודרים?? עולם כמנהגו נוהג, כלכלה, שלום ובטחון?? כל זה איננו שווה, באם הקב"ה אומר לך, אומר לנו, אומר לי: "אני לא יכול להיות איתך פה ביחד!" אכן, אני איתך, בכל עת ומצב, אך רחוק, רחוק.  אני רוצה אותך- אך לא כה קרוב...

--- "ואמר רבי אלעזר: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים" (ברכות לב, ב).

וכשהשכינה הקדושה רוצה להתרחק מאיתנו, כביכול מכריחה את עצמה להתרחק מאיתנו, כשאבא רוצה להתרחק מבניו אהוביו, מה יעזרו לנו חיי השלווה, ההשקט והבטח?!

********


אם נחשוב על כך יותר, אם נרגיש כך יותר,  נחוש "חורבן" אחר, תמוז ואב אחרים, וגם "בין הזמנים" אחר ו"אלול" אחר.

--- ובא לציון גואל. בקרוב, בעזרת ה'.

 

כפועלים ליד בור הביוב

כפועלים ליד בור הביוב

הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

ברחוב המכבים נערך תיקון זמני של נחלי ביוב עכורים. ריח הצחנה הרחיק כל אדם שפוי מהאזור כולו ואלו שנאלצו לעבור באזור בכל זאת, עשו זאת. בחופזה ובמהירות, לבל ידבק ריח הביוב בבגדיהם, בחליפתם, אפילו בנעליהם. הסרחון עולה עד לב שמים ואז נגלה לעיניך מחזה אבסורדי בעליל, הזוי לחלוטין. סמוך ונראה לבור הביוב ישבו להם בנחת שלושה פועלים ערביים, וסעדו את ליבם בערימת פיתות ריחניות, גבינה לבנה וקופסת זיתים שחורים.

-הכיצד?

הפועלים הזרים, הנפגשים כבר 20 שנה עם בורות הביוב מלאי הצחנה האין- סופית, התרגלו אל הריח. הביוב אינו מפריע להם זה עידן ועידנים, ולעיתים, תאמינו או לא, כשבור הביוב לא נמצא באזור ולא ממלא את חוש הריח שלהם, הוא אפילו חסר להם.

ואנחנו, אנחנו שקועים בבור הביוב כמעט 2000 שנה. התרגלנו לריח. לפעמים אפילו טוב לנו איתו. משיח? תילי תילים של הלכות טומאה וטהרה, צרעת ומקוואות, קרבנות וירושלים? גדול עלינו! בוודאי. אין ספק שכולנו רוצים את המשיח. מאד מאד רוצים. אך זה לא כל כך דחוף לנו. לפחות לא בשעתיים הקרובות. לא כעת, כשאנו מתכננים את הנסיעה לצפון הרחוק, שתתבצע כמובן רק לאחר "שלושת השבועות".

ואולי בכל זאת ננסה להעמיק, להבין, לחוש, להרגיש. כי דווקא על הרגש הזה שאין לנו, אנו צריכים להתאבל באמת. כי נהפכנו לקהי חושים, כהים, סומים באפילה, המשתכשכים בבריכת ביוב, רק מפני שכבר שכחנו, ולא הכרנו מעולם, אף פעם, שבשעה הזאת בדיוק היינו אמורים לשבת על כורסת מלכים, כנסיכי הכתר בהיכל הסולטן, בארמונו של המלך. לא כאן. לא כפי שאנו נראים כעת.

רבי אלעזר הקליר, קדוש עליון נורא- הוד, עליו כתבו גדולי קמאי תיאורים שלא מעלמא הדין, כותב בקינתו לתשעה באב, הנאמרת ב"קינות", כי חסרוננו הוא "ועתה- מה לי פה", "מה לידידי פֹה", "ואיה איווי מושב פֹה", "מה לך פֹה ומי לך פֹה", "ונמת ואין פֹה". -מהי כוונת הקליר בקינתו?

רבי אלעזר הקליר מעמיד את כל החורבן על מילה אחת: "פֹה".  המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל מסביר שבזמן בית המקדש השכינה היתה "פה", איתנו פה, ואין לשער עד כמה צורת כל העולם השתנתה על ידי כך. היה מקום אחד בעולם, בו היה ניכר שהגשמיות אינה מוכרחה להיות מגושמת ומרוחקת, כי הרי השכינה הקדושה מצאה לה מקום כאן בעולמנו, בתוככי כלים גשמיים לכאורה, של זהב, עץ ואבן. וכשחרב בית המקדש השכינה אינה כאן, אין לה, לשכינה, כביכול, עוד מקום איתנו פה!

--- "ואתה למה עזבת את מקומך בתורה, בעבודה, ביראה, והשכינה אינה מוצאת אותך כדי לשרות עליך, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו!" (הגר"ש וולבה, עלי שור ח"ב שער שלישי).

משפחה וילדים, חברותות טובות, פרנסה טובה, דאצ'ה בצפון הרחוק, "שטעלע" הגון וחיים מסודרים?? עולם כמנהגו נוהג, כלכלה, שלום ובטחון?? כל זה איננו שווה, באם הקב"ה אומר לך, אומר לנו, אומר לי: "אני לא יכול להיות איתך פה ביחד!" אכן, אני איתך, בכל עת ומצב, אך רחוק, רחוק.  אני רוצה אותך- אך לא כה קרוב...

--- "ואמר רבי אלעזר: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים" (ברכות לב, ב).

וכשהשכינה הקדושה רוצה להתרחק מאיתנו, כביכול מכריחה את עצמה להתרחק מאיתנו, כשאבא רוצה להתרחק מבניו אהוביו, מה יעזרו לנו חיי השלווה, ההשקט והבטח?!

********

אם נחשוב על כך יותר, אם נרגיש כך יותר,  נחוש "חורבן" אחר, תמוז ואב אחרים, וגם "בין הזמנים" אחר ו"אלול" אחר.

--- ובא לציון גואל. בקרוב, בעזרת ה'.

 

מדוע ג'ורג' היה עצוב?

מדוע ג'ורג' היה עצוב?
שני החברים הטובים רבו והתרחקו איש מרעהו. מה הוכיח לכולם שהחברות הזאת לא תמשיך לפרוח ולשגשג? * ג'ורג', איש נחמד מאנגליה, נכנס לדכאון עמוק. מה קרה לו, לג'ורג'? * פסקי דינים והלכות, מנהגים ודברי חכמה ודעת, הנהוגים מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב * הרב שמואל ברוך גנוט *

הקירוב שבריחוק

תתפלאו, אך בכל שנה יש יהודים שמחכים בכליון עינים בכדי להתאבל על חורבן בית המקדש, לנהוג את כל דיני האבלות הנהוגים בשלושת השבועות שאנו עומדים בהם. נכון, ישנו ריחוק עצום בינינו ובין אלוקינו. אין לנו מקדש, נביא וכהן גדול והחורבן ניצב למול עינינו בכל רגע ובכל נושא, ובכל זאת, הנה ואנחנו מתאבלים כעת על האובדן הזה, זה לא נפלא?!...

--נפלא? האם החום של אמצע תמוז עשה למישהו משהו בראש? מה נפלא בזה?!

שני אוהבים היו קשורים זה לזה בעבותות אהבה מתוקים. הם לא נפרדו זה מזה אף פעם ותמיד ראו אותם יחד, לומדים בחברותא ומשוחחים, מפטפטים והולכים יחדיו, מתקשרים זה לזה בטלפון ואוכלים יחד. לימים פרצה ביניהם מריבה גדולה והשניים נפרדו אחד מהשני בחמת זעם. כולם היו כמרקחה ודיברו על הפרידה בין שני החברים האוהבים. כמעט שנה תמימה סברו כולם שזהו, שני החברים לשעבר רחוקים זה מזה ולבבותיהם נפרדו לצמיתות, ואז לפתע הגיע אחד מהשניים ורעמת שיער לראשו. הסובבים לו שמו לב שהוא חדל להאזין למוסיקה והיו כאלו שסיפרו שבמשך תשעת הימים האחרונים הוא גם לא התרחץ, פשוט לא התרחץ. וכל זאת מדוע? "כי הוא מתאבל על הריחוק שלו מהחבר הטוב שלו", לחששו החברים בתדהמה. "הוא החליט להתאבל, מכאן ואילך, בכל שנה, במשך שלושת השבועות בהם התפתחה המריבה הגדולה ביניהם. הוא מתאבל ומבכה על אובדן הקשר שביניהם"... ומה מרגישים מיד כולם? שהנה, האהבה הגדולה שבין שני החברים הטובים לא הסתיימה לה. אהוב אחד יוצא בכל יום וזועק מרה "קלני מראשי קלני מזרועי", בוכה מרה בכל יום על אובדן הקשר (כמובא במסכת ברכות על השכינה הקדושה, היוצאת בכל יום ובוכה על הריחוק), ואילו האהוב השני מקדיש 3 שבועות רצופים בכל שנה, כדי לבכות על אובדן הקרבה.

נכון, אנו רחוקים. אנו כבר לא נמצאים באותה רמה של אהבה וקשר מופלא, בינינו ובין ה'ידיד נפש' שלנו, 'ידיד נפש אב הרחמן'. אך כשאנו עצובים על האובדן הזה, אנו יודעים וחשים שהקשר והאהבה האין סופית שבינינו לבין אלוקינו עוד תשוב. הנה, לא שכחנו, לא הסחנו דעת מהרגעים הקדומים והנפלאים שהיו לנו יחד, לפני שהתרחקנו, ושני הצדדים יודעים שמדובר רק בעניין של זמן, עד לחידוש הקשר העמוק והאמיץ הזה בינינו. האין זה נפלא, מנחם ומרגיע?!

הרבי הקדוש רבי אלימלך זי"ע, ה"נועם אלימלך", כותב כי "כל רודפיה השיגו י-ה בין המצרים". הרודף להמליך את ה' יתברך עליו בימים אלו, מצליח להשיגו אל נכון ולהתקרב אליו ביותר בימים אלו, כי בתקופה זו, של הצער על הריחוק שבינינו לאבינו רוענו, אנו בעצם מתקרבים אליו דרך תחושות הצער על הריחוק ממנו.

לא נוסעים לטיולים

בימים קדמונים, כך כותב רבינו רבי חיים פלאג'י זצ"ל, גזרו גזירה והסכמה, לפיה מיום י"ז בתמוז ועד תשעה באב לא ילכו לטייל בגינות ובפרדסים, לים ולנהרות. ה"שולחן ערוך" (תקנא,ט) מביא שישנם שלא אכלו בשר ושתו יין החל מי"ז בתמוז ועד לאחר תשעה באב. ואכן, היו קהילות ויהודים שנהגו שלא לאכול בשר ועוף כל "שלושת השבועות", חוץ משבת. הגרי"א דינר שליט"א מספר על יהודים שאכלו רק בשבתות אלו כזית בשר, בגלל שהיו שבורים וחסרי מצב-רוח ולא התחשק להם בכלל. הם אכלו רק מעט בשר, כדי לכבד את השבת, וזהו. ישנם משפחות שב"שלושת השבועות" לא אוכלים גלידה, כי אלו ימי צער על הריחוק שבינינו לבין אלוקינו יתברך. ואמנם, מצד ההלכה הצרופה מותר לנסוע לים ולבריכה עד ראש חודש אב. ומותר לרחוץ בים אפילו לאלו שלא נסעו לים לפני י"ז בתמוז (הוראת מרן הגר"ש ואזנר שליט"א).

הספרדים יכולים להינשא עד ראש חודש אב, כפסק מרן השולחן ערוך, ואילו האשכנזים נוהגים כהרמ"א ולא מתחתנים כבר מי"ז בתמוז.ואמנם, ה'כנסת הגדולה' כותב שהיו קהילות ספרדיות שהצטרפו למנהג שלא להינשא עד ראש חודש אב, וגם רבנו ה'בן איש חי' כותב שלמרות שמנהג בני עדות המזרח להתחתן עד ראש חודש אב, בכל זאת ראוי לנהוג כ'כנסת הגדולה' ולא להינשא בכל 'שלושת השבועות'.

כאשר ספרדי עורך חתונה בשבועות אלו, כמנהג אבותיו, לדעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א מותר לאשכנזי להשתתף בחתונתו, כיוון שבעל השמחה נוהג לפי מנהגו, שיסודו מההרי קודש. אך הוסיף הגרי"ש אלישיב שראוי שהאורח האשכנזי ירקוד פחות בחתונה ממה שרגיל לרקוד בדרך כלל.... ואמנם לדעת הגר"נ קרליץ שליט"א אסור לאשכנזי להשתתף בשמחת נישואין בתקופה זו.
האשכנזים נוהגים לערוך סעודת אירוסין מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב, אך כתב ה"משנה ברורה" שלא ירקדו בריקודים ומחולות בסעודה זו, ולא בכל הסעודות שבימות החול של "שלושת השבועות".

מכיוון שנאסר על כולנו "ריקודים ומחולות" מי"ז בתמוז, לכן נוהגים שלא להאזין לקלטות ודיסקים של מוסיקה בימים אלו. מרנן הגרי"ש אלישיב, הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א הורו שאין להאזין אפילו לשירי רגש, וגם לא לשירים על חורבן בית המקדש. (וישנם המקילים בשמיעת מוסיקה שקטה ולא משמחת, ראו בספרי "ויאמר שמואל" ובספר "הלכות חג בחג" של הגרמ"מ קארפ על הלכות ספירת העומר. ומובא ב"כף החיים" שגם הספרדים אסורים בריקודים ומחולות בכל 'שלושת השבועות', למרות שמתחתנים הם עד ראש חודש אב, ורק במקום מצווה מותר להם לשמוע מוסיקה.

בשנה שעברה שאלו אותי בחורים מהישיבה האיכותית והמופלאה, "כנסת יחזקאל", בעירנו, שאלה מעניינת. אחד מבני הישיבה התארס בשעה טובה ומוצלחת והבחורים רצו לערוך לו "סנטוחה", כמנהג בני הישיבות. "סנטוחה" לאלו בינינו שלא למדו בישיבות, כוללת כיבוד קל ופיצוחים, ממתקים והרבה שירה. האם מותר לשיר ב"סנטוחה"? והתשובה היא, כן. מותר לשיר בפה, בלי תזמורת ומוסיקה, ואפילו בציבור וקהל. כך מובא בספרי הפוסקים וכך הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. וכן, ה'שדי חמד' כותב שניתן לשורר בפה שירי התלהבות לעבודת הבורא בימים אלו.

צביעת הדירה ו"שהחיינו" בשלושת השבועות

ה"אליה רבה" כתב בשם המהרי"ל להחמיר ולא לסייד את הבית או לצבוע את החדרים בכל "שלושת השבועות" (כאשר מראש חודש אב הדבר אסור, כנפסק בשולחן ערוך). אך אם התחילו לצבוע אצלו את הבית לפני י"ז בתמוז, מותר לסיים את הצביעה, עד ראש חודש אב. ולשאלה מעניינת שיהודי שאל לפני שנתיים. "התפוצץ לי צינור מים בקיר של המטבח וכל הקיר העלה עובש. האם מותר לי לצבוע את הקיר?" התשובה היא שמותר. כך הורה ה"דבר משה", הגר"מ הלברשטאם זצ"ל, שכל הסיוד והצביעה האסורים הם דווקא צביעה של תענוג ויופי, אך אם הסיוד הביתי נהרס משריפה או נזילה, פיח עשן וכדומה, מותר לסייד ולתקן את הקלקולים, אף בשבוע שחל בו תשעה באב.

רבי יהודה החסיד כתב ב"ספר חסידים": "יש חסידים מהחסידים הראשונים שלא היו אוכלים שום פרי חדש בין י"ז בתמוז לתשעה באב. כי אמרו שאיך נברך שהחיינו לזמן הזה?!" ה"שולחן ערוך" (תקנ"א, י"ז) פוסק ש"טוב להיזהר מלומר "שהחיינו" בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצווה", והוסיף הרמ"א שאם היהודי לא ימצא את הפרי החדש לאחר תשעה באב, יכול הוא לברך עליו "שהחיינו" גם ב"שלושת השבועות". (והכוונה שלא יוכל לשמור את הפרי גם עד השבת הקרובה, כי בשבת אפשר לברך "שהחיינו"- משנה ברורה).
לעומת זאת, סובר רבנו הגר"א ז"ל שמדובר בחומרה יתירה וגם הט"ז מפקפק בדין זה. ומה קורה כשנולדה לכם בת, בשעה טובה ומוצלחת, בעיצומן של "שלושת השבועות", ואתם נוהגים לברך "שהחיינו" על לידת בת? תברכו ברכה זו, ללא חשש, כפי שהורה הגר"ש ואזנר שליט"א ועוד פוסקי הלכה.

קניית מוצרים חדשים

מותר לרכוש כלים ומוצרים חדשים מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב, אך אל תקנו בגדים וחפצים שאתם מברכים עליהם "שהחיינו" בדרך כלל. אם מדובר בבגדים שבין כה וכה אינכם מברכים עליהם "שהחיינו" (כי אינכם שמחים על לבישתם באופן מיוחד), כמו נעליים, גרביים, וכדומה, תוכלו לקנותם עד ראש חודש אב.
ומה קורה עם הזמנת מזגן חדש, רהיט לבית או ספה חדשה?
מאחר שעל רהיטים אנו מברכים ברכת "הטוב והמטיב", כי כל בני המשפחה נהנים מהם ולא רק בעל הבית, לכן אפשר לרכוש מוצרים אלו, עד ראש חודש אב.
ואם מדובר בחפץ שרק הקונה נהנה ממנו (כמו כובע חדש), שצריך לברך עליו "שהחיינו", עלינו לרוכשו רק לאחר "שלושת השבועות". אך אם לא יקנה עכשיו את המוצר, ייגרם לו הפסד כספי עקב עליית מחירים (או שישנה הנחה מיוחדת בשבועות אלו), או שהמוצר ייגמר בחנויות וכדומה, מותר לקנותם אף ב"תשעת הימים" (משנ"ב בשם פרי מגדים).
וכן יש להקל לרכוש מוצרים שלא נועדו להרווחה ותענוג או ייפוי הבית, ולכן מותר לאדם לרכוש אף ב"תשעת הימים", מכונית לצורך העבודה, מקרר במקום המקרר שהתקלקל או מזגן, כשהשרב הארצישראלי מכביד על בני הבית (שו"ת אגרות משה ושו"ת ויברך דוד).

ילדים! לא להרביץ!המיליארדים של המלכה אליזבט

ג'ורג' היה אזרח אנגלי טיפוסי. היתה לו אשה טובה ושלושה ילדים מתוקים ומנומסים. המשפחה היתה שלווה ומאושרת. הבן למד בקולג' יוקרתי, הבת למדה רפואה והילד הקטן נהנה מלימודים בבית ספר מקומי וטוב של המעמד הבינוני ומעלה בעיירה האנגלית בה התגוררו. הוא הרוויח משכורת יפה בעבודתו, משכורת סבירה של השכר הממוצע במשק הבריטי, והצליח "לגמור את החודש", פחות או יותר. למשפחתו של ג'ורג' היה רכב צנוע ונחמד, שלא הופיע בקביעות במוסך, וגם היה לו די כסף לבזבוזים והנאות רגילות של אנגליים רגילים וממוצעים. באחד משבועות חודשי יולי-אוגוסט נסעו בני המשפחה לנוח בחווילת נופש בצפון בריטניה והילדים השתעשעו בלונה פארק, בפארקי מים ובעוד אטרקציות חביבות, ככל חבריהם.

מידי פעם בפעם, בלי סיבה הנראית לעין, היו מביטים בני המשפחה באביהם, ג'ורג', ורואים כיצד הוא מתכנס לתוך עצמו ומתעצב אל ליבו. גו'רג' נהיה מדוכא ורגזן, וילדיו לא הבינו מדוע. מה קורה לו לאבא שלהם, שהוא בדרך כלל שמח וטוב לב, שלפתע הוא עצוב, מתכנס בתוך עצמו ומרגיש לא טוב מבחינה נפשית. באחד הפעמים שג'ורג' התנהג כך, בעצבות ועצבנות, דחק אותו בנו הגדול לקיר וביקש תשובות ברורות להתנהגות הזאת. "מה קורה, אבא? חסר לך משהו בחיים? יש לך ילדים טובים, משכורת סבירה, מכונית שנוסעת משנת 2007 ועוד חודש אנחנו נוסעים לחופשה השנתית שלנו. אז מה רע לך?"

ג'ורג' חייך בעגמומיות, הישיר מבטו למול עיני בנו ושאל: "אתה יודע איך חיה המלכה אליזבט? יש לה גם רכב משנת 2007 ומשכורת סבירה, או שהיא טובעת בים של כסף וכבוד? אתה יודע שהמלכה שלנו רשומה כאחת מעשרת העשירים בתבל ויש לה את כל הזמן שבעולם לעשות מה שהיא רוצה?"
הבן צחק. "נו, אז מה?! מה אתה קשור להוד מלכותה?".

ג'ורג' השפיל את עיניו וענה: "לא תאמין, אבל אני הבן שלה. רבתי עם אמא, הוד מלכותה, לפני 38 שנה, והיא זרקה אותי מהארמון המלכותי. כעת לבני משפחתי יש מיליארדי דולרים בבנק והם חיים בדיוק כמו שבני מלכים צריכים לחיות, ואילו אני נמצא כאן, עם משכורת "סבירה"...

ה"משנה ברורה" פוסק שבימי "בין המצרים" עלינו להתאבל הרבה יותר מכל ימות השנה על החורבן. רבנו האריז"ל כתב שבימים אלו יש להתאבל כחצי שעה בחצות היום על הכאב הגדול, הצער האין סופי על כך שאנו הבנים של המלך, המלך שזרק אותנו מהארמון בגלל שלא שמענו בקולו ולא כיבדנוהו כראוי. נכון, יש לנו "משכורת סבירה" ואולי גם "רכב אלפיים ושבע", אך אם היינו נשארים בארמון המלוכה, היה לנו את כל הטוב שבעולם, גם מבחינה רוחנית (שזה העיקר, כמובן) וגם מבחינה חומרית-גשמית.

בימים אלו ראוי לומר בכל ארוחה, לפני ברכת המזון, את פרק "על נהרות בבל" ויש נוהגים לומר גם "תיקון חצות" ("תיקון רחל") לאחר חצות היום, מלבד בערב שבת לאחר חצות וערב ראש חודש וערב תשעה באב עצמו (והספרדים נוהגים לאומרו בערב תשעה באב לאחר חצות). נתחזק כולנו בסיבות שגרמו לחורבן הבית, כמו שנאת חינם וביטול תורה ועוד, נתאבל באמת, מתוך הלב, על הריחוק הגדול מארמונו של אבא, מלך מלכי המלכים יתברך שמו, ונזכה לראות כבר השבוע את פני משיח צדקנו ובניין בית מקדשנו.

מה צופן לנו חודש אב?

מה צופן לנו  חודש אב?
מאמר מאת: אהובה קליין

על פי עיון במקורות התנ"ך,מתברר כי בחודש אב העצב והשמחה  מככבים בשני מוקדים שונים:
הראשון  :תשעה באב-  יום צום  ואבל על חורבן בתי המקדש-הראשון והשני.
המועד השני: ט"ו באב-היום בו בנות ישראל יוצאות במחולות  לבושות צחורים  בכרמים –יום שמח במיוחד.

בתשעה באב אירעו כמה אירועים קשים:
א] בעבור עוון המרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל ובכו– נגזר על אבותינו למות במדבר וכל אותו הדור לא זכה להיכנס לארץ הקודש.
על כך אמרו חז"ל: אמר להם הקב"ה : "אתם בכיתם בכייה של  חינם,ואני קובע בכייה לדורות"[מסכת תענית כ"ט,מ] 
ב] בית ראשון חרב-מפני שלושה דברים:עבודה זרה,גילוי עריות,ושפיכות דמים.
ג] בית שני חרב -מפני שנאת חינם,מכאן לומדים כי שנאת חינם שקולה כנגד שלוש עבירות:עבודה זרה,גילוי עריות ושפיכות דמים.
ד] נלכדה ביתר - אשר שימשה מבצר בימי מרד  בר כוכבא-על ידי  הרומאים.
ה] עיר הקודש- ירושלים נחרשה על ידי הרומאים-כפי שניבא זאת הנביא ירמיהו:"ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה"[ירמיהו כ"ו,י"ח]

יום זה מבטא את שיא העצב הלאומי בהיסטוריה היהודית של עמנו,אך

אל לנו לשקוע בייאוש,חלילה,  לעתיד לבוא- העצבות תפלס דרכה לשמחה,כפי שמבשר  לנו הנביא זכריה: 
"צום רביעי [תמוז] וצום החמישי[אב] וצום השביעי[תשרי] וצום העשירי[טבת] יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים"[זכריה ח,י"ט]
בגמרא מסופר על רבי עקיבא וחבריו שהתהלכו קרוב להר הבית,לפתע יצא שועל מהמקום שהיה בעבר קודש הקודשים ,מיד חביריו פרצו בבכי עז,ואילו רבי עקיבא שתק,שאלו אותו חבריו:מדוע הנך שותק? שאל אותם רבי עקיבא מדוע אתם בוכים?
ענו לו:"שועל יוצא מקודש הקודשים ולא נבכה"?
אמר להם:"אוריה בשעתו התנבא על החורבן- ציון שדה תחרש-ואילו זכריה הנביא התנבא על הבניין.
כשם שראיתי קיום דברי אוריה ביחס לחורבן,כך מאמין אנוכי כי יתקיימו דברי זכריה הנביא שהבטיח את הגאולה והבניין.ענו לו מרעיו:"ניחמתנו ברגלי המבשר"

מהו ט"ו באב?במסורת ישראל היו שני איסורי חיתון בעם.
הראשון בתקופת משה רבנו :נקבע כי בת היורשת נחלה תוכל להינשא רק 
לבחור מאותו שבט .
השני- בתקופת השופטים:בעקבות מעשה:"פילגש בגבעה"-"ואיש ישראל נישבע במצפה לאמור,איש ממנו לא-ייתן בתו לבנימין לאישה"[שופטים כ"א,א]
איסורים אלו היו עשויים לגרום לפילוג העם.
לכן קבעו חז"ל: כי מרגע כניסת עם ישראל לארץ יבוטלו איסורי החיתון ומאז הותרו השבטים להתמזג זה בזה  והיום הזה נקבע ליום : ט"ו באב.
בנות ישראל היו יוצאות במחולות בכרמים והגברים היו מסתתרים בין הגפנים ולוקחים להם נשים למטרת נישואין.
מי ייתן ודברי חז"ל יתקיימו בקרוב:"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"
וירבו שמחות בישראל.אמן ואמן.
 

מצות אכילה בערב ט' אב

שאלה:
 
שלום וברכה!
 
רציתי לשאול:
 
לפי השיטה שיש מצוה לאכול בערב יום הכיפורים כדי שיהיה כח לצום, למה אין מצוה לאכול ערב ט' באב משום אותה סיבה?
 
יישכ"ג מראש –
 
מרדכי ציון
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
גם בערב תשעה באב ישנם מנהגי אבלות ולכן לא תיקנו לעשות סעודה בערב תשעה באב.
דווקא ביום כיפור רוצים שיהיה לאדם כח לצום, כדי שיחד עם הצום יעסוק במצוות התשובה והתפילה. שהיא מצוות היום. משא"כ בת"ב לא איכפת לנו שלא יהיה לו כ"כ כח לצום ומקסימום יכול לישון כל היום ולנוח כפי הדרוש לו.
בברכה לבניין המקדש במהרה
 
שמואל ברוך גנוט

מצות אכילה בערב ט' אב

שאלה:
 
שלום וברכה!
 
רציתי לשאול:
 
לפי השיטה שיש מצוה לאכול בערב יום הכיפורים כדי שיהיה כח לצום, למה אין מצוה לאכול ערב ט' באב משום אותה סיבה?
 
יישכ"ג מראש –
 
מרדכי ציון
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
גם בערב תשעה באב ישנם מנהגי אבלות ולכן לא תיקנו לעשות סעודה בערב תשעה באב.
דווקא ביום כיפור רוצים שיהיה לאדם כח לצום, כדי שיחד עם הצום יעסוק במצוות התשובה והתפילה. שהיא מצוות היום. משא"כ בת"ב לא איכפת לנו שלא יהיה לו כ"כ כח לצום ומקסימום יכול לישון כל היום ולנוח כפי הדרוש לו.
בברכה לבניין המקדש במהרה
 
שמואל ברוך גנוט

ניטל – (לא) רק מנהג חסידי

ניטל – (לא) רק מנהג חסידי
 
** בקהילות החסידים עסוקים בליל הניטל בהשתתפות בהרצאות לכלכלת בית נבונה, בלימוד גאוגרפיה או היסטוריה יהודית, או במשחק השחמט, אך לא בלימוד תורה** "מנהג ישראל תורה" דוחה תלמוד תורה** אך האם מדובר רק במנהג חסידי?- מתברר שלא!!** 
** הרב שמואל ברוך גנוט בסקירה על מנהג אי לימוד התורה בליל הניטל **
 
חופשה לפיליפינית?
 
אפתח בשאלה מעשית ומעניינת שנשאלתי בה השבוע, ומעניין לדעת מה אתם, ידידי הקוראים היקרים, וביניהם תלמידי החכמים בעירנו המעטירה, חושבים עליה.
לישישה סיעודית ישנה עובדת זרה שמטפלת בה במסירות. בדרך כלל העובדת הזה היא זאת שמטפלת בזקנה, אך לפעמים עושים זאת בניה ובנותיה של האשה המבוגרת. השבוע ביקשה העובדת הזרה, שיתנו לה חופשה לא מתוכננת. "אנחנו חוגגים את "חג המולד" ואני רוצה לנסוע לתל אביב לחגוג", אמרה הפיליפינית. הבקשה הגיעה בערב בו לא סוכם כלל על חופשה, ומבחינת החוק, בני המשפחה אינם צריכים להעניק לה חופש בערב זה, בפרט כשהדבר כרוך באמת בקושי גדול מצידם, להגיע ולטפל בעצמם בצרכיה של אמם. מצד שני, ישראל רחמנים וגומלי חסדים ומגיע, בזכות או בחסד, גם לעובדת הזרה לצאת ולפוש קמעה. אך מצד שלישי, האם ראוי לתת לה חופשה, כדי שתחגוג את חג לידתו של אותו האיש יש"ו? האם יש בכך משום נתינת גושפנקא ליום אידם, והאם הדבר דומה לכל ההלכות שנאסרו על ישראל לעשות בסביבות יום אידם של הנוצרים, כפי המובא במסכת עבודה זרה? ושאלה מציאותית. האם יש לחשוש שסממני עבודה זרה יתלוו לחגיגות אלו, או שזאת סתם "סיבה למסיבה", שהרי גם גויים חילוניים חוגגים חגא זה. וכיצד נדע זאת? האם עלינו לברר את הדבר? – שאלה לשיקול דעתכם.
 
***
 
בתחילה, כשהתחלתי לכתוב את המאמר שלפניכם, כתבתי את הקטע הבא: המאמר שלפנינו מיועד ברובו לקהילות החסדים, הנוהגים שלא ללמוד ב"ניטל". אך הקהילות האחרות נהגו ללמוד תורה כרגיל גם בליל זה, וכפי שכתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א (בהערותיו לספר "שמירת הגוף והנפש") ש"מרן החזון איש זצ"ל לא הקפיד שלא ללמוד בליל ניטל, ואמר שהקפידו בזה משום שהגויים היכו לילדים שהלכו לחיידר". ואמנם למרות שביתר קהילות ישראל לומדים תורה כרגיל בליל ניטל, בכל זאת נראה ונחכים יחדיו לראות מה נאמר בספרי הקדמונים על לילה זה, בהקשרים אחרים, השייכים לכלל שבטי ישראל, ולא לעניין לימוד התורה. 
כך כתבתי בתחילה, אך מתברר שמנהג מניעת הלימוד בליל ניטל, אינו נחלת קהילות החסידים הקדושות בלבד, ומדובר במנהג קדום, שהיה נפוץ באשכנז, כפי שנקרא בס"ד בהמשך.
 
המושג "ניטל" מוזכר כבר בקדמונים. התרומת הדשן (סימן קצ"ה) כותב שהיו יהודים שנהגו לשלוח מתנות לגויים, לשלטונות ולגלחים "ביום שמיני לניטל כשמתחדשים להם השנה, ויזהר שלא ישלח באותו יום ממש, אלא ביום שלפניו, שאז גם כן מתקבל להם, שיש להם סימן טוב לקבל מתנה בתחילת שנתם". גם בשולחן ערוך (יורה דעה סוף סימן קמ"ח) נדפס בדפוסים הישנים דיון אודות שליחת מתנות "ביום שמיני שאחר ניטל, שקורין ניי-יאהר, שיש להם סימן אם יגיע להם דורון בחג ההוא", אך בדפוסים המאוחרים יותר של השולחן ערוך הושמטה המילה "ניטל". בספרי המנהגים של רבי אייזיק מטירנא זצ"ל, מגדולי כותבי מנהגי אשכנז, מובא שנהגו בקהילות אשכנז לומר תפילת "עלינו" בקול רם בליל ניטל, וזהו למרות שבכל השנה אומרים "עלינו" בשקט, כדי לא להרגיז את הגויים ולהסתכן.
 
מנהג אשכנז ומשחק הקלפים
 
בקובץ "מוריה" (מכון ירושלים, גליון קסא-קסד) פירסם הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א, בעל ה"משנת יוסף", מאמר מקיף על אי-לימוד התורה בליל ניטל, וכתגובה למאמרו פירסם הרה"ג רבי בנימין שלמה המבורגר שליט"א, בעל "שרשי מנהגי אשכנז", מאמר, בו הוא תמה על הרושם שנוצר אצל הגר"י ליברמן, כאילו מנהג איסור הלימוד בליל ניטל הוא מנהג חסידי, כאשר, כך טוען הרב המבורגר, מנהג זה היה נפוץ באשכנז עוד הרבה לפני לידת הבעל שם טוב זי"ע. הרב המבורגר מצביע על כך שהחתם סופר כותב בהיותו בקהילת דרעזניץ, ש"מנהג העולם" שלא ללמוד בליל ניטל, ובאותה תקופה לא היה לחתם סופר כל מגע עם תלמידי הבעל שם טוב. הרב המבורגר כותב שביטול לימוד התורה בלילה זה היה נהוג בישיבות אשכנז, בהן למד החתם סופר בצעירותו, ועל רבו של החתם סופר במגנצא מספר רבי מאיר ליהמן את הסיפור הבא: "מאן דהוא הלשין על רבי טבלי שייאר בעוון משחק קלפים עם תלמידיו בליל ניטל. באותו לילה פרצו אנשי המסדר הנוצרי אל בית מדרשו. בנס היו אז כולם עסוקים בשאלה הלכתית שהופנתה זה עתה אל הרב, וכל אחד השתתף בויכוח בעניין. משחק הקלפים נעלם מן השולחן ורק ספרי גמרא, רי"ף, רמב"ם, טור ושולחן ערוך היו מונחים עליו כשהם פתוחים"...
 
על המנהג שלא ללמוד תורה בליל ניטל, כותב ה"בני יששכר" בספרו "רגל ישרה" שבלילה זה נהרג אותו האיש ששמו היה יש"ו "שהוא קליפת עורב ונרמז שמו בתורה ו'נוקם ש'ם י', ראשי תיבות יש"ו. וכשתצרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו ער"ב בגימטריא ש"ר פ"ח, שכתבו הקדמונים שהוא שם הכלבים", וכותב ה"בני יששכר" ש"שמענו ממגידי אמת שאירעו מעשיות כמה פעמים בליל נטילתו ועקירתו מן העולם שלמדו בליל זה ובא כלב לבתיהם, ומנהג ישראל תורה היא". בספר "טעמי המנהגים" מביא בשם ספר "ליקוטי הפרדס" שבתקופות קדומות ארבו צוררי היהודים ליהודים והיכו את כל מי שהסתובב ברחובות במכות אכזריות וחלקם אף נרצחו בלילה זה, וההמון הנכרי החשיב את הכאת היהודים למצווה. לכן, כך כותב ה"ליקוטי הפרדס", גזרו גדולי הדור על המלמדים, על התלמידים ועל בני הישיבות שישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות.
 
רבנו החתם סופר תמה על מנהג אי לימוד התורה בליל ניטל וכתב ש"לא שמעתי טעם מקובל בזה" והוא מסביר שכנראה הקדמונים הנהיגו כן כדי שלא לתת לשטן ולמקטרגים מקום לקטרג, שבאותו לילה יושבים כל הגויים בכנסיותיהם משעת חצות ואילך, ואילו עם ה' ישנים על מיטותיהם, ואפילו לומדי התורה רובם ככולם ישנים לאחר חצות הלילה. הגדולים לא רצו לגזור שהיהודים יקומו גם כן בחצות הלילה ללמוד תורה, כדי לא להיגרר אחר הנוצרים, לכן גזרו שאין ללמוד קודם חצות וממילא כל תלמידי החכמים ובעלי הבתים שקובעים עיתים לתורה ישנו בתחילת הלילה ויקומו לאחר חצות, כדי להשלים את חובת לימודם, ואז ממילא ילמדו הם תורה לאחר חצות...
לפי רעיונו המופלא של החתם סופר, מניעת הלימוד קודם חצות בליל ניטל, תביא דוקא לריבוי הלימוד באותו הלילה עצמו, לאחר שעת חצות.
 
 
 
למה נפל הספר מהארון?
 
 
בספר "אוצר יד החיים" מובא שרבנו המהרש"א ז"ל לא למד באותו לילה. ובכתב יד המעתיק ספר משנת רי"ו כתב שלא כתב כלל דברי תורה באותו הלילה ונתן סימן בדרך צחות "וידום כי נטל עליו". (איכה ג', כ"ח). סיפור מעניין מסופר על המהרש"א בהקשר לליל הניטל. וכך מסופר: המהרש"א לא למד תורה, כדרכו בכל לילה, בליל ניטל, כיון שמנהג ישראל תורה שלא ללמוד באותן שעות והוא ניצל את זמנו היקר לחישוב מנין הכנסותיו לדעת כמה עליו להפריש מכספו לעניים. בדיוק באותה השעה נרקמת עלילה שפלה כנגדו. איש בן בליעל מתושבי העיר, פנה אל השלטונות ומסר שרב העיר המהרש"א מחרף ומגדף את הנוצרים, וכהוכחה לכך הביא את מנהגו שלא ללמוד תורה בליל אידם, ולעסוק בדברים אחרים. לפתע, תוך כדי עריכת חשבונותיו, נפל ספר מתוך ארון הספרים ארצה. המהרש"א מיהר לקום ממקומו, גחן על הרצפה והרים את הספר, נישקו והעמידו במקומו.  עברו מספר דקות ושוב נפל הספר ממקומו. המהרש"א התכופף שוב והעמידו במקומו. כאשר חזר המקרה בפעם השלישית, נפעם המהרש"א ואמר לעצמו, "הלוא דבר הוא". נטל את הספר בידו והחל לעיין בו באותו רגע נפתחה הדלת בחוזקה, פלוגת שוטרים עם מפקדם נכנסים פנימה בלוויית אותו מוסר נבזה. כאשר ראו שהרב עומד ומעיין כשספר תורני פתוח בידו, עזבו הם את הבית בבושת פנים... 
 
 
הגאון רבי ר' חנוך הניך מאיר – טייטלבוים, אב"ד העיר סאסוב שבגליציה, ובסוף ימיו רב העיר קרצקי, כתב ספרים רבים, ביניהם 'עיר חנוך' על התורה, הגהות על המדרשים ועוד. הוא כותב בספרו שו"ת מפענח נעלמים את הדברים הבאים: "אשר שאלת טעם מאין מקור המנהג אשר נתפשט בארצות אלה, שמבטלין תלמוד תורה בליל אידיהן של הנוצרים הנקרא ניטל, והתלמידים אינם קובעים אז עתים לתורה. תשובה: אהובי ידידי תדע קושט דבר אמת שקבלתי מזקני שער רבותי נ"ע, כי נשתרבב מנהג זה מפני סכנות נפשות, כי היה סכנה גדולה מלפנים בדורות שלפנינו ללכת לבתי מדרשות לקבוע עתים לתורה, כי הגוים היו מכין וחובטין מכות אכזריות כל איש ישראל אשר מצאו בשווקים וברחובות קריה בליל אידיהן ההוא, והיו מחזיקין זאת למצוה לנקום נקמת דם ישו הנוצרי.  הגרח"ה טייטלבוים כותב ש"דע עוד כי בהרבה מקומות היה בימים קדמונים חוק המלכות הנוצרים שאסור לאיש יהודי לפסוע ממפתן ביתו והלאה בלילה הזאת. (וכן קריתי בנימוסי עיר וויירמו"ש אשר נעתקו מערכי ישנה שלהם, ובתוך החוקים השונים יש סעיף אחד, וזה לשונו, אסור לאיש ישראלי ללכת מפתח ביתו החוצה בליל האיד הזה, ומחוייבים היהודים לסגור אז דלתי בתיהם, והעובר על זה יענש בפלילים). ומלבד זאת היה מנהג הגוים שאם ראו נר דולק בית יהודי אז היו מעלילים עליו שיצא מביתו, ואם שכח איש מזרע ישראל והלך ברחובות קריה והיה כל מוצאו יהרגהו, על כן הנהיגו בני ישראל שלא לקבוע עת לתורה בלילה ההוא ולא להדליק נרות בבתיהם, רק להשכיב את עצמם לישן בתחלה אשמורה ראשונה ולסגור תריסי חלונותיהם ודלתי בתיהם, ואיש לא יצא מחדרו עד בוקר".
 
סיפר הגאון רבי משה פארהאנד זצל"ה אב"ד מאקעווע, שרבו הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד זצלל"ה אבדק"ק מאטעסדארף, בעל ה"חתן סופר" ונכדו של החתם סופר, לא רצה מצד אחד למסור שיעור  בליל ניטל, אך מצד שני לא רצה לבטל תורה ולוותר על שיעור הקבוע שמסר לבחורי הישיבה. לכן המציא הוא המצאה מחוכמת. שהרי נפסק בשולחן ערוך שלא ישב אדם  להסתפר סמוך למנחה ולא לאכול סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה, אך אם התחיל הוא כבר להסתפר או לאכול, אינו חייב להפסיק, לכן אמר הגר"ש עהרנפעלד לתלמידיו שיבואו לשיעור שימסור עוד לפני תחילת הניטל, וכך לא יצטרך להפסיק את השיעור כשהניטל יגיע... 
בינתים נודע הדבר לאמו מרת הינדל ע"ה, בתו של מרן החתם סופר זצ"ל. היא הגיעה לבית בנה ואמרה לו: "תדע נאמנה, שגם אבי זצ"ל היה די מחמיר על ביטול תורה של הרבים, ובכל זאת בכל שנה ושנה בליל הניטל היו מבטלים את הלימוד בישיבתו. ואין לך להיות מחמיר יותר ממנו"...
 
ולסיפור מופלא, שרק בשבילו היה כדאי לכתוב את כל המאמר. בספר "מילין קדישין" מסופר שהגאון הנודע רבי מאיר אריק זצ"ל לא למד בליל ניטל ומחמת כך חש ברע וכולם ראו עד כמה כואב וחסר לו, שאינו יכול ללמוד כעת תורה כדרכו. ואמר רבי מאיר אריק שזהו דבר טוב שישנו ניטל, בו נוהגים שלא ללמוד, כי אז רואים ומרגישים כיצד נראים ואיך מרגישים רע ללא התורה...
 
ספק לימוד- לחומרא
 
בספר על שר התורה הגאון מטשעיבין זצ"ל מסופר שבליל ניטל, בו המנהג שלא ללמוד, היה הגאון מטשעבין זצ"ל נוהג לספר לתלמידיו ומקורביו סיפורי צדיקים ולדבר אודות גדולי הדורות. וסיפר הג"ר שלמה שרייבר שפעם נכנס אליו בליל ניטל ומצאו שקוע בתלמודו ולומד כרגיל. התפלא רבי שלמה ושאל את רבינו האם ביטל את מנהגו שלא ללמוד בליל ניטל. השיב לו הטעשיבינער רוב בחיוך: "שני הבחורים המשמשים אותי הינם חסידי בעלזא. בבעלזא המנהג בניטל שונה ולא לומדים לילה קודם. והנה אתמול, כשראיתי שהם אינם לומדים, ישבתי עמהם וסיפרתי סיפורי צדיקים, כדי לקיים את מנהג ישראל. והרי כאן בארץ ישראל לא שייך ספקא דיומא, וא"כ אין "יום טוב שני" ופטור אני מחובת "אי הלימוד"...
 
רבים כותבים שבארץ ישראל לא נוהג מנהג הניטל. הרה"ק ר' מרדכי מסלונים זצ"ל אמר בשם הגאון רבי שמואל הלר זצ"ל, הרב של צפת, שבארץ ישראל אין שלטון למזלות, וישנה שמירה מיוחדת בשמים מכל הקליפות והחיצוניים.  הגר"י ליברמן כותב ללכך מספר סיבות וביניהם הסיבה שבארץ לא התגוררו נוצרים והישמעאלים הרי אינם קשורים לחגאות הנוצרים. גם היהודים שעלו לארץ מתלמידי הגר"א ועוד, כלל לא נהגו במנהג הניטל, ולכן בארץ הקודש לא נהג מנהג זה. כ"ק האדמו"ר ממכנובקא זצ"ל נהג ללמוד כרגיל בניטל בארץ ישראל ונימוקו עימו: "ברוסיה היה 'ניטל' אחד שכולם שמרו והקפידו לא ללמוד בו. בבואי לארץ הקודש נודע לי שכאן המנהגים חלוקים. יש שומרים כ'ניטל' את יום פלוני, ואחרים שומרים ומקפידים על יום אחר. החלטתי איפוא ש"ספיקא דאורייתא לחומרא"... לכן אינני שומר את אף אחד מהם."
 
ישנם  מספר מנהגים מתי הוא ניטל, האם ב25 לדצמבר או ב5 או ה6 לינואר. וכל קהילה נוהגת את הניטל שלה בלילה המקובל אצלם בחסידות. ומהי נקודת המחלוקת? יש הסוברים שבליל ה25 לדצמבר נתלה אותו האיש, או שנולד באותו הלילה.  והוא 'ליל התקופה'. בשנות קדם התקופה היתה ב25 לדצמבר ובשנת 1582 הזיזו אומות העולם את הלוח הנוצרי ודילגו 10 ימים, כך שהתאריך זז ל5 בינואר. וזאת ועוד שישנה מחלוקת בנצרות האם חוגגים חגא זה ב25 בדצמבר או ב6 בינואר.  באמריקה חוגגים הנוצרים ב25 לדצמבר ואילו הנוצרים היוונים חוגגים ב5/6 בינואר. לכן ישנה מחלוקת בין הקהילות מתי חל הניטל, כאשר חלק מהמנהגים הגיעו מהאופן בו חגגו שכניהם הנוצרים את הניטל. הגר"י ליברמן מביא שהגרא"ד הורוויץ זצ"ל, חבר בד"ץ העדה החרדית, כתב לו שבבית אבותיו נהגו שבליל 25 לדצמבר לא לומדים מתחילת הלילה עד חצות הלילה ואילו ב6 לינואר לא לומדים מחצות היום עד חצות הלילה.
 
הגה"צ רבי מיכאל בער ויסמנדל זצ"ל  פירסם את הדברים הבאים על כותל בית מדרשו: "מנהג דוחה עשה ולא תעשה - כיצד? מצות עשה החמורה של תלמוד תורה, שעליה נאמר במשנה מפורשת בסדר התפלה בכל יום שהיא חשובה כנגד כולם, והלא- תעשה הוא מאביזרייהו של איסור גילוי עריות, היינו שחוק וקלות ראש שמרגילין את האדם לידי כך, כמובא גם כן במשנה מפורשת (אבות פ"ג משנה י"ג). והמנהג הוא מנהג שאין לו מקור, המנהג של שחוק בליל ניטל. הרי לנו שהמנהג דוחה עשה ולא תעשה.
וכיצד הוא דוחה? לא לגבי עמי הארץ, ולא בין יושבי קרנות, אלא בבית המדרש, ולגבי בחורים לומדי תורה. ולא פעם אחת בשנה, אלא פעמיים. ולא יום אחר יום משום ספיקא דיומא, אלא בהפסק כמה ימים בינתיים. והכל משום לתא של יראת שמים, שלא לבטל חס וחלילה מנהג הזה שקדושתו מתעלה משנה לשנה בקדושה יתירה. ואם בכל זאת יש מי שלבו מהסס - הרי יש כאן עצה הגונה, לילך לישן תיכף ומיד אחר פת ערבית, ולקום שני שעות אחר חצות. כי כמה מכוער המנהג הזה של שחוק אצל בחורי ישיבה אפילו בלילה אחת של ניטל, ולמה להוסיף כיעור על כיעור". 
 
ומספרים תלמידיו של הרב ויסמנדל: "בליל ניטל הראשון היו משחקים בתחלת הלילה, ובשעה מסויימת זירז את הבחורים שילכו לישן. ופעם אחת שיחקו כמה בחורים במשחק השח, וסגרו את הדלת שלא יפריעו להם, פתאום נשמעה דפיקה בדלת, וכששאלו: ווער איז דארט? ענה רבינו: דארט איז דער שאך, דא איז דער טורי זהב... כלומר שיש עוד צד למטבע זו, שצריכים מחר ללמוד כראוי וביתר שאת. ואכן הלך לעורר את הבחורים בשעה 2:00 וישבו ללמוד. ופעם אחת חזר מן העיר בליל ניטל והגיע לישיבה בשעה 12:00 ובשעה 3:00 כבר עורר את הבחורים וזרזם ללמוד תורה במשך כל האשמורות, וכך למד עמהם כל היום ההוא, ולא הלך לנוח בכלל במשך כל היום ההוא".    
 
בספר "ארז בלבנון" מסופר  שבתקופה שהגרי"צ דושינסקיא זצ"ל שימש כאב"ד בגאלאנטא, מסר שיעור לתלמידים כרגיל גם בליל ניטל. פעם בליל ניטל נפלה המנורה באמצע השיעור והגביהו אותו, ושוב נפלה המנורה ושוב הרימו אותה, וכשהמנורה נפלה פעם שלישית והגביהו אותה, החלו התלמידים לרמז זה לזה אולי סימן הוא מהשמים שלא ללמוד בליל זה. אבל הגרי"צ עמד על דעתו והמשיך ללמד כרגיל. אך כאשר מסר שיעורים בחוסט, כבר לא מסר שיעורים בליל ניטל.
 
הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זצ"ל לא ישן ב"ניטל" והסביר: "אינני יכול לישון מבלי לחלום בדברי תורה, ומאחר שנהגו לא ללמוד ב"ניטל", איני רוצה לישן אז.
 
 
 
שחמט בליל ניטל
 
סיפר הגה"צ רבי אלחנן היילפרין שליט"א שבליל ניטל ראה הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע את נכדו הגה"צ רבי חנה מקאלאשיטץ זצוק"ל שמעיין בספר יוסיפון, אמר הרה"ק משינאווא זי"ע שמכך שאינו מכלה את זמנו גם בניטל ומנצלו לקריאה חשובה, הרי  שעתיד הוא להיות אדם גדול.
 
פעם נשאל הגה"צ רבי חנה האלברשטאם מקאלאשיטץ זצוק"ל מהיכן הוא יודע גאוגרפיה בדיוק נפלא, והשיב שבניטל היה מעיין בספר הברית במקומות שמדבר מענינים אלו והנה כך יודע הוא גאוגרפיה...
ידוע על גדולי ישראל שנהגו לשחק באותן שעות במשחק ה'שחמט'. 
בסקווירא נהג כ"ק אדמו"ר זצוק"ל לשחק בשחמט אולם מיד כשהגיעה שעת חצות הלילה פתח את הגמרא והחל ללמוד. גם רבנו הרה"ק ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זי"ע היה נוהג לשחק בשחמט בליל ניטל. ואמר כי גם אביו הרה"ק ה"אהבת ישראל" נהג כך לפעמים, ואף נכח פעם כשה"אמרי חיים" שיחק עם אחיו הגה"ק ה"שארית מנחם" מווישווא. מסופר כי באחת השנים חלה ה"אמרי חיים" בחנוכה, ומשום כך נבצר ממנו לשחק עם נכדיו בסביבון, על כן קרא להם לשחק עמם בליל ניטל הסמוך לחנוכה. ידוע כי הרה"ק ה"חידושי הרי"ם", וכן צדיקים נוספים כהגאון הנודע רבי שמואל מאונסדורף, היו נוהגים בניטל  לחתוך נייר לשבתות השנה. 
 
 
כומר אחד שאל את רבי יונתן אייבשיץ: "מדוע בחג הפורים נוהגים היהודים לעשות משתה ושמחה בליל שאחר פורים ולא קודם לו, הלוא אצל ישראל היום הולך אחר הלילה, והיו צריכים לחגוג את הפורים בלילה הקודם. ועוד, מדוע נוהגים הנוצרים לערוך את חגיהם ללידת יראתם לילה שקודם ליום חגם, הלוא אצל הגויים הלילה הולך אחר היום,ומן הדין שיחגגו את הלילה שלאחריו?".
השיבו רבי יונתן תשובה שנונה: "בפורים השמחה היא על מפלת המן שהיה גוי, ולכן נוהגים לעשות משתה ושמחה בלילה שלאחריו, כפי שהגויים נוהגים. ובליל ניטל אתם חוגגים על לידת אותו האיש שהיה מזרע היהודים, על כן מן הדין לחגוג את הלילה שלפניו כמנהג ישראל".
 
--- בליל רביעי השבוע, ב25 בדצמבר למניינם, הגיעו אצלנו בכולל כל האברכים החסידיים ולמדו כרגיל. לשאלתי מדוע הם הגיעו והרי הלילה הוא ניטל, השיבו לי שזהו מנהג המקום והם מכבדים את הכולל, שרוב לומדיו הם אברכים ליטאיים, ולכן הם מגיעים לכולל גם בסדר ב', שחציו לפני הניטל וחציו כבר בניטל, כדי שלא לפגוע בשטייגען של אלו שלומדים כרגיל לפי מנהגם. דעתי לא נחה מהתשובה ואחד האברכים שיושב בספסל שלפני הראה לי מה הוא עושה כעת, כשהניטל כבר התחיל. מתחת הגמרא שלו ישנו דף והוא משרטט בעט כחולה, מאייר שער מקסים ומסוגנן למחברת חידושי התורה שלו...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סיבת תענית י"ז בתמוז- ביטול קרבן התמיד

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
מראשי ישיבת אור התורה באלעד
 
סיבת תענית י"ז בתמוז- ביטול קרבן התמיד
 
אחד מחמשת האסונות שאירעו בי"ז בתמוז היה ביטול התמיד, כפי שנאמר בתענית כו, א. ורש"י כתב שהתמיד התבטל לפי שגזרה המלכות גזרה מלהקריב עוד. וכתב הגבורת ארי דמשמע מדברי רש"י שבטל התמיד בבית שני קאמר. והרמב"ם פירש  (תמיד פ"ד) דבטל התמיד בבית ראשון, ובירושלמי בשם רבי לוי מבואר כפירוש רש"י, דאמר התם בימי מלכות אנטיוכוס היו משלשלין להן ב' קופות של זהב כו' ובסוף שילשלו להן שתי קופות של זהב והעלו להם שני חזירים. לא הספיקו להגיע למחצית החומה, עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל ארבעים פרסה, באותה השעה גרמו העוונות ובטל התמיד וחרב הבית, ומלכות הרומיים הזאת, היא היא שהחריבה בית שני, עכ"ד הגבו"א.
 
והנה דעת התוס' בסוכה (מב, א) שביקור התמיד ד' ימים מעכב, וכן דעת הר"ש משאנץ והראב"ד בתו"כ פ' ויקרא. ובמנ"ח (מצוה ה') כתב דבעינן ביקור לכתחילה, אך מעכב בו רק ביקור פעם אחת. ועי' מנחת סולת (הוצאת מכון ירושלים, מצוה ה') בארוכה ובהערותי שם על הגליון. והאור זרוע (הל' פסחים סי' רטז) דן בזה וכתב כך: "ולכאורה מסתייעא מילתא משלהי מרובה (ב"ק פב, ב) דת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס בחוץ ואריסטובלוס מבפנים, בכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים בקופה והיו מעלין להם תמידים, משמע לכאורה שלא היו מבוקרים", עכ"ל. ויש לידע מה יענו החולקים על ראיה נכוחה זו.
 
עוד יש להעיר, דהנה בגמ' שם בב"ק ובמנחות (סד, א) נאמר: "כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה והיה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים בכל יום ויום היו משלשלין להן דינרין בקופה ומעלין להן תמידין. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית. לעז להם בחכמת יוונית. אמר להן: כל זמן שעסוקין בעבודה, אין נמסרין בידכם. למחר שלשלו להן דינרין בקופה והעלו להן חזיר. כיון שהגיע לחצי חומה, נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו ארור שיגדל חזיר וארור שילמד בנו חכמת יוונית". ויש להבין, דבשלמא אסרו ללמוד חכמה יוונית, מפני שראינו את ההשלכות ההרסניות שנגרמו מלימוד חכמה יוונית, אך מדוע נאסר לגדל חזירים, והרי לכאו' לא העלאת החזיר בדווקא גרמה לביטול התמיד, אלא עצם זה שלא העלו כבשים?. וכבר כתבו בזה הספרים, עי' במגלה עמוקות בפרשת קרח. ובפשטות י"ל דא"י הזדעזעה מהעלאת החזיר דייקא, בהיותו סמל השיקוץ והזוהמה. אך יתכן לבאר מעט יותר בזה, וכדלקמן. 
 
והנראה דהסוברים דביקור ד' ימים בתמיד מעכב, ס"ל דאכן גם בזמן המצור דבני חשמונאי ביקרוהו ד' ימים. ואמנם מכיון שגם הצרים את היושבים בירושלים היו יהודים שומרי תורה, על כן סמכו עליהם שהם עצמם ביקרו את התמיד ד' ימים, שהרי הקרבת התמיד היתה חשובה להם בדיוק כמו היושבים בירושלים. 
 
ומצאתי כעת בספר "קדמוניות היהודים" שחיבר ההיסטוריון היהודי הנודע יוסף בן מתתיהו (יד, ב- א)  שבעת ההיא חי חוני המעגל שהיה מוריד הגשם בתפילתו, והוא יושב בקרב ירושלים במחבוא. אנשי הורקנוס בקשו ממנו להתפלל בעדם. כאשר הפצירו בו נשא פניו אל השמים ואמר: "ריבון העולמים, הללו העומדים עלי עמך הם, והללו שבמצור כוהני קדושיך הם, יהי רצון מלפניך שלא תשמע בקול שניהם", ומיד הרגוהו אנשי הורקנוס בסקילה. ונמצא ששני הצדדים היו ראויים להצלחה, לדברי התנא הקדוש חוני המעגל. 
 
ואין להקשות על כך מדברי הגמרא הנודעים בתענית כג, א, שם מסופר שחוני המעגל נפטר לאחר שישן שבעים שנה וכו', כנודע. וא"כ לא יתכן שחוני המעגל נהרג באותו מעשה עליו מספר יוסיפון. משום שבירושלמי (תענית פ"ג ה"ט) מצינו שמאורע זה אירע לחוני המעגל הקדום, אבי אביו של חוני המעגל, שהתפלל על הגשמים, ושבעים השנים בהם הוא נם היו שבעים שנות הגלות, הוא נרדם חבוי במערה - אליה נכנס להתגונן מהגשמים - סמוך לחורבן ביהמ"ק הראשון והקיץ לאחר בנין ביהמ"ק השני, ויש לדון בזה מבחינה היסטורית (שישנם שכתבו שאריסטובולוס היה מקורב לצדוקים וישנם שכתבו שדוקא הורקנוס היה מקורב לצדוקים), ואכ"מ.  
 
ואולם אחר אך לאחר שהעלו חזיר, אשר הוא היפך הקדושה וסמל הטומאה, וגם ההיפך למושג ה'ביקור', ('אין אומר בקרו חזיר אלא בקרו טלה', כבחגיגה ט, ב), על כן הבינו אל נכון שכל חזקת מעלֵי הקרבן בטלה ומבוטלת, וא"כ גם אם יעלו למחרת כבשים, אכתי יצטרכו להמתין ד' ימים לצורך הביקור. ולפי דברינו נמצא שמלבד זאת שלא העלו כבשים באותו היום, היה בכך אסון נוסף, שדוקא העלאת החזיר גרמה לו, והוא שחזקת כשרותם לגבי הביקור בטלה, התבטלה, וכמשנ"ת.
 
ויומתקו דברינו עפ"ד הירושלמי הנ"ל (פ"ד דתענית ה"א), שם נאמר כך:"בימי מלכות יון היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין להן שני טליים. פעם אחת שילשלו להן שתי קופו' של זהב והיו מעלין להן שני גדיים. באותה שעה האיר הקב"ה עיניהם ומצאו שני טליים מבוקרים בלשכת הטלאים. על אותה שעה העיד ר' יהודה בר אבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות", עכ"ל הירושלמי.
 
והנה א"נ כדעת האור זרוע שאין צריך לבקר בדיעבד, אלא רק פעם אחת קודם ההקרבה, א"כ מה הענין שהיו הטלאים מבוקרים, הרי בלא"ה אפשר לבקרם כעת. וא"ת דסו"ס איכא מעלה לכתחילה לבקרם ד' ימים, הרי להאו"ז עד כה ג"כ לא נהגו בדין לכתחילה זה והקריבום מיד. (אם כי י"ל שכיון שבנס הגיע לידם, ע"כ היה הנס מושלם, שהתקיים בו גם הדין לכתחילה. אמנם אם הנס היה לכתחילה דווקא, א"כ מדוע לא נמצא מיד אלא רק בד' שעות, אשר לכאו' משמע לכתחילה עלינו להקריבו מיד ולא כה מאוחר, עי' ברמב"ם תמידין ומוספין א, ב). אלא דאכן ביקור ד' ימים לעיכובא, ולכן דוקא מפני שמצאו טלאים מבוקרין בביקור דד' ימים, יכלו להקריבן. ופיטפוטי דאורייתא טבין. 
 
 

סִימָן קכא - הִלְכוֹת תַּעֲנִית צִבּוּר

 
סעיף א
מִצְוַת עֲשֵׂה מִדִּבְרֵי הַנְּבִיאִים לְהִתְעַנּוֹת בַּיָּמִים שֶׁאֵרְעוּ צָרוֹת לַאֲבוֹתֵינוּ. וְתַכְלִית הַתַּעֲנִית הִיא, כְּדֵי לְעוֹרֵר אֶת הַלְּבָבוֹת לְפַקֵּחַ עַל דַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה, וּתְהִי זֹאת זִכָּרוֹן לְמַעֲשֵׂינוּ הָרָעִים, וּמַעֲשֵׂ אֲבוֹתֵינוּ שֶׁהָיוּ כְּמַעֲשֵׂינוּ עַתָּה, עַד שֶׁגָּרַם לָהֶם וְלָנוּ אוֹתָן הַצָּרוֹת. וּבְזִכְרוֹן הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, נָשׁוּב לְהֵיטִיב, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְהִתְוַדּוּ אֶת עֲוֹנָם וְאֶת אֲבוֹתָם. וְלָכֵן חַיָּב כָּל אִישׁ לָשׂוּם אֶל-לִבּוֹ בְּאוֹתָן הַיָּמִים וּלְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשָׂיו וְלָשׁוּב מֵהֶן, . כִּי אֵין הָעִקָּר בְּתַעֲנִית, כְּמוֹ שֶנֶּאֱמַר בְּאַנְֹשֵי נִינְוֵה, וַיַרְא הָאֱלֹהִים אֶת-מַעֲשֵֹיהֶם, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וַיַרְא אֶת שַׂקָּם וְאֶת תַּעֲנִיתָם לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא וַיַּרְא הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיהֶם כִּי שָׁבוּ מִדַּרְכָּם הָרָעָה. וְאֵין הַתַּעֲנִית אֶלָּא הֲכָנָה לִתְשׁוּבָה. לָכֵן אוֹתָן אֲנָשִׁים שֶׁכְּשֶׁמִּתְעַנִּים הוֹלְכִים בְּטִיּוּל וּמְבַלִּים אֶת הַיּוֹם בִּדְבָרִים בְּטֵלִים, תָּפְסוּ אֶת הַטָּפֵל וְהִנִּיחוּ אֶת הָעִקָּר

 

סעיף ב
וְאֵלּוּ הֵן הַיָּמִים:א שְׁלֹשָׁה בְּתִשְׁרִי בּוֹ נֶהֱרַג גְּדַלְיָה בֶּן אֲחִיקָם. שֶׁלְאַחַר שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִשְׁאִירוֹ נְבוּכַדְנֶצַר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וַיְשִׂימֵהוּ לְרֹאשׁ עַל יִשְׂרָאֵל. וְעַל יְדֵי שֶׁנֶּהֱרַג, גָּלוּ כֻּלָּן וְנֶהֶרְגוּ מֵהֶם לַאֲלָפִים, וְנִכְבְּתָה גַּחֶלֶת יִשְרָאֵל הַנִּשְׁאֶרֶת

 

סעיף ג
עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, סָמַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל, נְבוּכַדְנֶצַר הָרָשָׁע עַל יְרוּשָׁלַיִם וְהֵבִיאָהּ בְּמָצוֹר וּבְמָצוֹק, וּמִזֶּה נִמְשַׁךְ הַחֻרְבָּן

 

סעיף ד
שִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז, בּוֹ אֵרְעוּ חָמֵשׁ צָרוֹת, נִשְׁתַּבְּרוּ הַלּוּחוֹת כְּשֶׁיָּרַד מֹשֶׁה מִן הָהָר כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בַּתּוֹרָה, וְזֶה הָיָה בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז . וְנִתְבַּטֵּל קָרְבַּן הַתָּמִיד. וְהָבְקְעָה הָעִיר בְּחֻרְבַּן בַּיִת שֵׁנִי. אע"ג דִּבְחֻרְבָּן הָרִאשׁוֹן הָבְקְעָה בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ, דִּכְתִיב - ירמיה נב, בַּחֹדֶשׁ הָרְבִיעִי בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ וַיֶּחֱזַק הָרָעָב בָּעִיר וגוֹ' וַתִּבָּקַע הָעִיר וגוֹ. ' אֲבָל בַּחֻרְבָּן הַשֵּׁנִי, בְּשִׁבְעָה-עָשָׂר בּוֹ הָבְקְעָה הָעִיר. וְחֻרְבַּן בַּיִת שֵׁנִי חֲמִירָא לָן. - וְעוֹד אִיתָא בַּיְרוּשַׁלְמִי, דְּגַם בָּרִאשׁוֹן הָיָה בְּשִׁבְעָה-עָשָׂר אֶלָּא שֶׁמִּפְּנֵי הַצָּרוֹת, טָעוּ בַּחֶשְׁבּוֹן. וְשָׂרַף אַפּוֹסְטוּמוּס הָרָשָׁע אֶת הַתּוֹרָה, וְהָעֳמַד צֶלֶם בַּהֵיכָל עַל יְדֵי רִשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל, וְזֶה גָּרַם חֻרְבָּנוֹ וְגָלֻיּוֹתֵנוּ

 

סעיף ה

וְתִשְׁעָה בְּאָב, בּוֹ בַיּוֹם נִגְזַר עַל אֲבוֹתֵינוּ שֶׁבַּמִּדְבָּר שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ לְאֶרֶץ- יִשְׂרָאֵל, כִּי אָז חָזְרוּ הַמְרַגְלִים, וּבָכוּ יִשְׂרָאֵל בְּכִיָּה שֶׁל חִנָּם, וְנִקְבַּע לִבְכִיָּה לְדוֹרוֹת. וּבוֹ בַיּוֹם הָיָה הַחֻרְבָּן הַגָּדוֹל שֶׁנֶּחְרַב בּוֹ בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשוֹן וְגַם הַשֵּׁנִי, וְנִלְכְּדָה הָעִיר בֵּיתָר, שֶׁהָיְתָה עִיר גְּדוֹלָה, וְהָיוּ בָּהּ אֲלָפִים וּרְבָבוֹת מִיִּשְׂרָאֵל. וּבוֹ בַיּוֹם חָרַשׁ טוּרְנוּסְרוּפוּס אֶת הַהֵיכָל וְאֶת סְבִיבָיו, וְנִתְקַיֵּם הַפָּסוּק צִיּוֹן שָׂדֶה תֵּחָרֵשׁ. - וְעוֹד יֵשׁ תַּעֲנִית צִבּוּר, תַּעֲנִית אֶסְתֵּר, לְקַמָּן סִימָן קמ"א סָעִיף ב

יז תמוז
סעיף ו
אִם חָלוּ תַעֲנִיוֹת אֵלּוּ בַּשַׁבָּת, דּוֹחִין אוֹתָן לְאַחַר הַשַּׁבָּת. אֲבָל אִם חָל עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, מִתְעַנִּין וּמַשְׁלִימִין

 

סעיף ז
חָתָן שֶׁחָלָה אַחַת מִדּ' תַּעֲנִיוֹת אֵלּוּ בְּתוֹךְ שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה שֶׁלּוֹ, אַף-עַל- גַּב שֶׁאֵלּוּ הַיָּמִים הֵמָּה לוֹ כְּמוֹ רֶגֶל, מִכָּל מָקוֹם חַיָּב לְהִתְעַנּוֹת. כֵּיוָן דְּהָרֶגֶל שֶׁלּוֹ הֲוֵי רֶגֶל דְּיָחִיד, אָתִי אֲבֵלוּת וְתַעֲנִית דְרַבִּים וְדָחֵי לֵהּ. וְעוֹד הָא כְּתִיב, אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַיִם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי - ריטב"א סוף מס' תענית

 

סעיף ח
חִלּוּק יֵשׁ בֵּין ֹשָלֹש תַּעֲנִיוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לְתִשְׁעָה בְּאָב. בְֹּשָלֹש תַּעֲנִיוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת אוֹכְלִים בַּלַּיְלָה שֶׁלִּפְנֵיהֶן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר, וְהוּא שֶׁלֹּא יָֹשֵן שְׁנַת קֶבַע. אֲבָל אִם יָֹשֵן שְׁנַת קֶבַע, אָסוּר אַחַר כָּךְ לֶאֱכֹל אוֹ לִשְׁתּוֹת, אֶלָא אִם כֵּן הִתְנָה קֹדֶם שֶׁיָֹּשֵן. וְאִם הוּא רָגִיל לִשְׁתּוֹת לְאַחַר הַשֵּׁנָה, אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַתְנוֹת עַל הַשְּׁתִיָּה. וּבְתִשְׁעָה בְּאָב, צְרִיכִין לְהַפְסִיק מִבְּעוֹד יוֹם שֶׁלְּפָנָיו. שָלֹֹש תַּעֲנִיוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת, מֻתָּרוֹת בִּרְחִיצָה וְסִיכָה וּנְעִילַת הַסַּנְדָּל וְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וּבְתִשְׁעָה בְּאָב, אֲסוּרִים בְּכֻלָּן. וּמִי שֶׁהוּא בַּעַל נֶפֶשׁ וְאָדם בָּרִיא, יַחְמִיר בְּכֻלָּן כְּמוֹ בְּתִשְׁעָה בְּאָב, וְרַק בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל לֹא יַחְמִיר, מִשּׁוּם חוּכָא וּטְלוּלָא. וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִם הוּא לֵיל טְבִילָה, יְקַיֵּם עוֹנָתוֹ בְּג' תַּעֲנִיּוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת

 

סעיף ט
עוֹד יֵשׁ קֻלָּא בְּג' הַתַּעֲנִיוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת, דְּעֻבָּרוֹת וּמֵנִיקוֹת הַמִּצְטַעֲרוֹת, פְּטוּרוֹת מִלְּהִתְעַנּוֹת. וְכֵן חוֹלֶה, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה, לֹא יִתְעַנֶּה. וּמִכָּל מָקוֹם אַף מִי שֶׁמֻּתָּר לוֹ לֶאֱכֹל, לֹא יִתְעַנֵּג אֶת עַצְמוֹ, אֶלָּא יֹאכַל מַה שֶּׁהוּא צָרִיךְ לִבְרִיאוּת גּוּפוֹ - תק"נ תקנ"ד . וְכֵן הַקְּטַנִּים, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵינָם חַיָּבִים לְהִתְעַנּוֹת, מִכָּל מָקוֹם אִם יֵשׁ בָּהֶם דַּעַת לְהִתְאַבֵּל, רָאוּי לְחַנְּכָם, שֶׁלֹּא לְהַאֲכִילָם רַק לֶחֶם וּמַיִם, לְהִתְאַבֵּל עִם הַצִּבּוּר

 

סעיף י
לִרְחוֹץ פִּיו בְּמַיִם בְּשַׁחֲרִית, אָסוּר בְּכָל תַּעֲנִית צִבּוּר. וְהָרֹק, אִם אֶפְשָׁר לִפְלֹט, יִפְלֹט. וְאִם אִי אֶפְשָׁר, בּוֹלְעוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כֵּיוָן שֶאֵינוֹ מְכַוֵּן לַהֲנָאָתוֹ. לִטְעֹם הַמַּאֲכָל, אֲפִלּוּ אִם יִפְלֹט, אָסוּר בְּתַעֲנִית-צִבּוּר. אֲבָל בַּתַעֲנִית שֶׁהוּא מְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ, מֻתָּר לִטְעֹם וּלִפְלוֹט. וְכֵן רְחִיצַת הַפֶּה, מֻתֶּרֶת בְּתַעֲנִית-יָחִיד תקס"ז

 

סעיף יא
מִצְוָה עַל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל, שֶׁעַל כָּל צָרָה שֶׁלֹּא תָבוֹא, יִתְעַנּוּ וְיִתְפַּלְּלוּ עַל צָרָתָם לִפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. וְאִם אֵין הָעֵת מֻכְשֶׁרֶת לְהִתְעַנוֹת, כְּגוֹן הַנִּרְדָּפִים שֶׁאֵינָם רַשָּׁאִים לְהִתְעַנּוֹת, שֶׁלֹּא לִֹשַבֵּר כֹּחָם, יְקַבְּלוּ עֲלֵיהֶם לְהִתְעַנּוֹת כָּךְ וְכָךְ תַּעֲנִיּוֹת לִכְשֶׁיִּנָּצְלוּ, וְנֶחְשָׁב לָהֶם כְּאִלּוּ הִתְעַנּוּ עַתָּה, כִּדְמָצִינוּ בְּדָנִיאֵל דִּכְתִיב, וַיֹּאמֶר אֵלַי אַל-תִּירָא דָּנִיאֵל כִּי מִן-הַיּוֹם אֲשֶׁר נָתַתָּ אֶת-לִבְּךָ לְהָבִין וּלְהִתְעַנּוֹת לִפְנֵי אֱלֹהֶיךָ נִשְׁמְעוּ דְּבָרֶיךָ

 

סִימָן קכב - דִּינִים מִן שִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז עַד תִּשְׁעָה בְּאָב

 
סעיף א
כֵּיוָן שֶׁבְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז הִתְחִילוּ צָרוֹת הַחֻרְבָּן, לָכֵן נוֹהֲגִין קְצָת אֲבֵלוּת מִיּוֹם זֶה עַד אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. וְרָאוּי לְכָל יְרֵא שָׁמַיִם לַעֲשׂוֹת תִּקּוּן חֲצוֹת בְּכָל יוֹם לְאַחַר חֲצוֹת הַיּוֹם. אֵין נוֹשְׂאִין נָשִׁים, אֲפִלּוּ מִי שֶׁעֲדַיִן לֹא קִיֵּם מִצְוַת פְּרוּ וּרְבוּ. אֲבָל לַעֲשׂוֹת שִׁדּוּכִין, אֲפִלּוּ בִּסְּעוּדָּה, מֻתָּר עַד רֹאשׁ-חֹדֶשׁ אָב. וּמֵרֹאשׁ- חֹדֶשׁ וָאֵילָךְ, אַף-עַל-גַּב דְּמֻתָּר גַּם כֵּן לַעֲשׂוֹת שִׁדּוּכִין, מִכָּל מָקוֹם אָסוּר לַעֲשׂוֹת סְעוּדָּה, אַךְ יְכוֹלִין לֶאֱכֹל מִינֵי מִרְקַחַת וְכַדּוֹמֶה . יִשְׂרָאֵל שֶׁפַּרְנָסָה שֶׁלוֹ בִּכְלֵי זֶמֶר, מֻתָּר לְנַגֵּן בְּבֵית אֵינוֹ יְהוּדִי בִּכְדֵי פַּרְנָסָתוֹ עַד רֹאשׁ- חֹדֶשׁ. אֲבָל מֵרֹאשׁ-חֹדֶשׁ עַד אַחַר הַתַּעֲנִית, אָסוּר. וְיוֹם שִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז עַצְמוֹ גַּם כֵּן אָסוּר, וְכֵן עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת. וְיֵשׁ נוֹהֲגִין שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בָּשָׂר וְשֶׁלֹּא לִשְׁתּוֹת יַיִן מִשִּׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז עַד אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב, אִם לֹא בַּשַׁבָּת אוֹ סְעוּדַת מִצְוָה

 

סעיף ב
נוֹהֲגִין שֶׁאֵין מְבָרְכִין שֶׁהֶחִיָּנוּ בַּיָמִים אֵלּוּ. וְלָכֵן אֵין קוֹנִין וְאֵין לוֹבְשִׁין בֶּגֶד חָדָשׁ, מִשּׁוּם דְּהָיָה צָרִיךְ לְבָרֵךְ שֶׁהֶחִיָּנוּ. וְעַל פִּדְיוֹן הַבֵּן, מְבָרְכִין שֶׁהֶחִיָּנוּ, שֶׁלֹּא לְהַחְמִיץ אֶת הַמִּצְוָה. וְעַל פְּרִי, יֵשׁ לְהָקֵל לְבָרֵךְ שֶׁהֶחִיָּנוּ בַּשַׁבָּת, אוֹ אֲפִלּוּ בְּחֹל, אִם לֹא יִמָצֵא פְּרִי זֶה לְאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. לֹא יַכּוּ הַתַּלְמִידִים אוֹ הַבָּנִים בְּיָמִים אֵלּוּ

 

סעיף ג
וְכֵן נוֹהֲגִין שֶׁאֵין מִסְתַּפְּרִין בְּיָמִים אֵלּוּ, לֹא שַׂעֲרוֹת הָרֹאשׁ וְלֹא שְׂעַרוֹת הַזָּקָן וְלֹא כָּל שֵֹעַר שֶׁבְּגוּפוֹ. וְאָסוּר לַגְּדוֹלִים לְסַפֵּר אֶת הַקְּטַנִּים

 

סעיף ד
הַשָּׂפָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁבַּזָּקָן, כָּל שֶׁמְעַכֵּב אֶת הָאֲכִילָה, נִרְאֶה לִי דְּיֵשׁ לְהַתִּיר לְגַלְּחוֹ עַד הַשָּׁבוּע שֶׁחָל בּוֹ תִּשְׁעָה בְּאָב. אֲבָל בַּשָּׁבוּעַ שֶׁחָל בּוֹ תִּשְׁעָה בְּאָב, יֵשׁ לֶאֱסֹר

 

סעיף ה
קְצִיצַת הַצִּפָּרְנַיִם, אֵין לֶאֱסֹר, רַק בַּשָּׁבוּעַ שֶׁחַל בּוֹ תִּשְׁעָה בְּאָב. וְאִשָּׁה לְצֹרֶךְ טְבִילָתָהּ מֻתֶּרֶת גַּם אָז. וְכֵן הַמּוֹהֵל יָכוֹל לְתַקֵּן צִפָּרְנָיו לְצֹרֶךְ הַפְּרִיעָה

 

סעיף ו

בִֹּשְלֹֹשֶת הַשַׁבָּתוֹת שֶׁבֵּין שִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז לְתִשְׁעָה בְּאָב, מַפְטִירִין גּ' דְּפֻרְעָנוּתָא, שֶׁהֵן, דִּבְרֵי יִרְמִיָּהוּ, שִׁמְעוּ דְּבַר ה', חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ, וְסִימָנָם דש"ח. וְאִם טָעָה וְקָרָא בַּשַּׁבָּת הָרִאשׁוֹנָה אֶת הַהַפְטָרָה שֶׁל פָּרָשָׁה דְּיוֹמָא, מַפְטִירִין בַּשַּׁבָּת הַבָּאָה, דִּבְרֵי יִרְמִיָּהוּ וְגַם,שִׁמְעוּ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן סְמוּכוֹת זוֹ לָזוֹ. - סימן תכ"ח. חָל רֹאשׁ-חֹדֶשׁ אָב לִהְיוֹת בַּשַׁבָּת, מַפְטִירִין הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי. וְיֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁמַּפְטִירִין שִׁמְעוּ

סעיף ז
מִשֶּׁנִּכְנַס אָב, מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה. אֵין בּוֹנִין בִּנְיָן שֶׁל שִׂמְחָה אוֹ בִּנְיָן שֶׁהוּא רַק לִרְוָחָה. וְאִם קָצַץ עִם אֵינוֹ יְהוּדִי לְצַיֵּר לוֹ אֶת בֵּיתוֹ, אִם יָכוֹל לְפַיְסוֹ בְּדָבָר מוּעָט שֶׁיַּמְתִּין עַד אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב, נָכוֹן הַדָּבָר. וְאִם לָאו מֻתָּר. וּבַר יִשְׂרָאֵל דְּאִית לֵיה דִּינָא בַּהֲדֵי אֵינוֹ יְהוּדִי, לִֹשְתְּמִיט מִינֵהּ, מִשּׁוּם דְּרִיעַ מַזְלֵהּ. אִם אֶפְשָׁר, יִשְׁתַּמֵּט כָּל הַחֹדֶשׁ, וּלְכָל הַפָּחוֹת עַד לְאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. אֵין מְקַדְּשִׁין אֶת הַלְּבָנָה עַד לְאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב

 

סעיף ח
מִנְהָג בְּכָל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בָּשָׂר וְשֶׁלֹּא לִשְׁתּוֹת יַיִן בְּתִשְׁעַת יָמִים שֶׁמִן רֹאשׁ- חֹדֶשׁ עַד לְאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב, וְאָסוּר אֲפִלּוּ בְּתַבְשִׁיל שֶׁנִּתְבַּשֵּׁל בּוֹ בָּשָׂר אוֹ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שֻׁמָּן. וַאֲפִלּוּ בְּשַׂר עוֹף, אָסוּר. וְאַךְ מִי שֶׁמַּאַכְלֵי חָלָב מַזִיקִין לוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹל בְּשַׂר עוֹף. וּלְצֹרֶךְ חוֹלֶה, הַכֹּל מֻתָּר. וּמִכָּל מָקוֹם אִם אֵינוֹ קָשֶׁה לוֹ, יֵשׁ לוֹ לְהַפְסִיק, שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִן ז' בְּאָב וּלְהַלָּן. וְכֵן נוֹהֲגוֹת קְצָת יוֹלְדוֹת לְהִמָנַע מִבָּשָׂר וְיַיִן מז' בְּאָב וָאֵילָךְ, כִּי בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם נִכְנְסוּ הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לַהֵיכָל - כְּדְלִקַמָּן סִימָן קכ"ד סָעִיף ב'. וּבִסְעוּדַּת מִצְוָה, כְּגוֹן מִילָה וּפִדְיוֹן הַבֵּן, וְסִיּוּם מַסֶּכְתָּא גַּם כֵּן, מֻתָּרִין בְּבָֹשָר וְיָיִן. וְחוּץ מֵאֲבוֹתָיו וְאֶחָיו וּבָנָיו, וְחוּץ מֵאֵלּוּ שֶׁיֵּשׁ לָהֶם שַׁיָּכוּת לַמִּצְוָה, יָכוֹל לְהַזְמִין עוֹד עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים לְרֵעוּת. אֲבָל רַק אוֹתָן שֶׁגַּם בְּפַעַם אַחֶרֶת הָיוּ בָּאִין אֵלָיו אֶל הַמִּשְׁתֶה. וְכָל זֹאת מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב רַק אםתָם שֶׁגַּם בְּפַעַם אַחֵר הָיוּ בָּאִין אֵלָיו אֶל הַמִּשְׁתֶּה. וְכָל זֹאת מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב קֹדֶם חֲצוֹת הַיּוֹם, אֲבָל לֹא אַחַר כָּךְ. וְהַסְּעֻדָּה שֶׁנּוֹהֲגִין לַעֲשׂוֹת בַּלַּיְלָה שֶׁלִּפְנֵי הַמִּילָה, אֵינָהּ סְעֻדַּת מִצְוָה - עַיֵן לְקַמָּן סִימָן קסג סָעִיף ח וַאֲסוּרִין בְּבָשָׂר וָיַיִן, אֶלָּא יֵשׁ לַעֲשׂוֹתָהּ בְּמַאַכְלֵי חָלָב. וְכוֹס שֶׁל הַבְדָּלָה בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, אִם יֵשׁ תִּינוֹק שֶׁיִשְׁתֶה רֹב הַכּוֹס, נוֹתְנִין לוֹ. וְאִם לָאו, יָכוֹל הַמַּבְדִּיל בְּעַצְמוֹ לִשְׁתּוֹת

 

סעיף ט
וְכֵן אֵין מְכַבְּסִין בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלּוּ. וַאֲפִלּוּ חָלוּק אוֹ בֶּגֶד שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְלָבְשׁוֹ עַד אַחַר הַתַּעֲנִית. וַאֲפִלּוּ לְתִתָּם לְכוֹבֶסֶת אֵינוֹ יְהוּדִי אָסוּר. וְיִשְׂרְאֵלִית, מֻתֶּרֶת לְכַבֵּס בִּגְדֵי אֵינָם יְהוּדִים. וּמִכָּל מָקוֹם בַּשָּׁבוּעַ שֶׁחָל בָּהּ תִּשְׁעָה בְּאָב יֵשׁ לָהּ לִזָּהֵר. וְכֵן אָסוּר בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלוּ לִלְבּוֹשׁ אוֹ לְהַצִּיעַ אֲפִלּוּ הַמְכֻבָּסִין מִקֹּדֶם. רַק לִכְבוֹד שַׁבָּת, מֻתָּר לִלְבּוֹשׁ בִּגְדֵי פִּשְׁתָּן, וּלְהַצִּיעַ עַל הַשֻּׁלְחָנוֹת לְבָנִים, וּלְהַחֲלִיף מִטְפְּחוֹת הַיָּדַיִם וּמַגָּבוֹת, כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין בִּשְׁאָר שַׁבָּתוֹת. אֲבָל סְדִינִים לְבָנִים, אָסוּר לְהַצִּיעַ. וְאִשָּׁה שֶׁצְּרִיכָה לִלְבּוֹשׁ לְבָנִים לִסְפֹּר ז' נְקִיִּים, מֻתֶּרֶת לְכַבֵּס וְלִלְבּוֹשׁ. וְכֵן הַמִּטְפָּחוֹת שֶׁמְלַפְּפִין בָּהֶן אֶת הַתִּינוֹקוֹת ]חִתּוּלִים[, שֶׁמְלַכְלְכִין אוֹתָן תָּדִיר, מֻתָּר לְכַבְּסָן

 

סעיף י
אֵין עוֹשִׂין בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלּוּ בְּגָדִים חֲדָשִׁים, אוֹ מִנְעָלִים חֲדָשִׁים, אוֹ לֶאֱרֹג אַנְפְּלָאוֹת - זאקקען שטרומפף, אֲפִלּוּ עַל יְדֵי אֻמָּן אֵינוֹ יְהוּדִי. וּלְצֹרֶךְ גָּדוֹל, כְּגוֹן לְנִשּׂוּאִין שֶׁיִּהְיוּ מִיָּד אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב, מֻתָּר עַל יְדֵי אֻמָּן אֵינוֹ יְהוּדִי, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל. וְקֹדֶם רֹאשׁ-חֹדֶשׁ, מֻתָּר בְּכָל עִנְיָן לְתִתָּן אֲפִלּוּ לְאֻמָּן יִשְׂרָאֵל, וּמֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹתָן אֲפִלּוּ אַחַר כָּךְ

 

סעיף יא
נָשִׁים שֶׁנּוֹהֲגוֹת שֶׁלֹּא לְסַדֵּר הַחוּטִין לַאֲרִיגָה, מִשּׁוּם דְּזֶה נִקְרָא שְׁתִי, וְכֵיוָן שֶׁבָּטְלָה אֶבֶן הַשְׁתִיָּה שֶׁהָיְתָה בְּבֵית-הַמִּקְדָּשׁ, הֶחְמִירוּ עֲלֵיהֶן בָּזֶה, אָסוּר לְהַתִּיר לָהֶן

 

סעיף יב
אֵין רוֹחֲצִין בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלּוּ אֲפִלּוּ בְּצוֹנֵן. אַךְ לִרְפוּאָה, כְּגוֹן יוֹלֶדֶת אוֹ מְעֻבֶּרֶת שֶׁקְּרוֹבָה לָלֶדֶת, שֶׁטּוֹב לָהּ לִרְחוֹץ, וְכֵן אָדָם חָלוּשׁ שֶׁצִּוָּה אוֹתוֹ הָרוֹפֵא לִרְחוֹץ, מֻתָּרִין לִרְחוֹץ אֲפִלּוּ בְּחַמִּין. וְכֵן נִדָּה, רוֹחֶצֶת וְטוֹבֶלֶת כְּדַרְכָּהּ. וְאִם טוֹבֶלֶת בַּלַּיְלָה שֶׁאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב וְאִי אֶפְשָׁר לָהּ לִרְחוֹץ אָז, יְכוֹלָה לִרְחוֹץ בְּעֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב. וְכֵן כְּשֶׁלּוֹבֶשֶׁת לְבָנִים, יְכוֹלָה לִרְחוֹץ מְעַט כְּדַרְכָּהּ, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ עוֹשָׂה לְתַעֲנוּג

 

סעיף יג
רֹאשׁ-חֹדֶשׁ אָב שֶׁחָל בְּעֶרֶב שַׁבָּת, מִי שֶׁרָגִיל לִרְחוֹץ בְּחַמִּין בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת, מֻתָּר גַּם עַתָּה לִרְחוֹץ אֲפִלּוּ בְּחַמִּין. אֲבָל בְּעֶרֶב-שַׁבַּת-חֲזוֹן, אָסוּר לִרְחוֹץ בְּחַמִּין אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁרָגִיל בְּכָךְ, כִּי אִם פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו. וְכֵן מִי שֶׁרָגִיל בַּחֲפִיפַת הָרֹאשׁ כָּל עֶרֶב שַׁבָּת, מֻתָּר לוֹ גַּם עַתָּה, אַךְ לֹא בְּבוֹרִית ]בְּסַבּוֹן[ - זייף, וְלֹא בְּמֵי אֵפֶר - לויג. וּמִי שֶׁרָגִיל לִטְבּוֹל כָּל עֶרֶב שַׁבָּת, מֻתָּר לוֹ גַּם עַתָּה לִטְבּוֹל בְצוֹנֵן. אֲבָל מִי שֶׁמְבַטְּלָהּ לִפְעָמִים, אָסוּר לוֹ

 

סעיף יד
אָבֵל שֶׁחָל יוֹם שְׁלֹשִׁים שֶׁלּוֹ בְּי"ח בְּתַמּוּז אוֹ אַחַר כָּךְ עַד עֶרֶב רֹאשׁ-חֹדֶשׁ אָב, מֻתָּר לוֹ לְהִסְתַּפֵּר. אֲבָל מֵרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וָאֵילָךְ, גַּם בִּכְהַאי גַּוְנָא, אָסוּר בְּכִבּוּס וּבְתִסְפֹּרֶת - עיין אליהו רבא סימן תקנ"א סעיף קטן ל"ב

 

סעיף טו
מִילָה שֶׁהִיא בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלּוּ, נוֹהֲגִין שֶׁהַמּוֹהֵל וְהַסַנְדָּק וַאֲבִי-הַבֵּן וְאִמוֹ לוֹבְשִׁין בִּגְדֵי שַׁבָּת. אֲבָל הַמַּכְנִיס אֶת הַתִּינוֹק - געפאטער, אָסוּר. אַךְ הָאִשָּׁה הַמַּכְנֶסֶת אֶת הַתִּינוֹק, נוֹהֶגֶת לִלְבּוֹשׁ בִּגְדֵי שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁזּוֹהִי כָּל מִצְוָתָהּ. וְגִלּוּחַ, יֵשׁ לְהַתִּיר לָהֶם קֹדֶם שַׁבַּת- חֲזוֹן. אֲבָל אַחַר כָּךְ אָסוּר

 

סעיף טז
כְּבָר כָּתַבְנוּ בְּסָעִיף ט', כִּי בְּשַׁבַּת-חֲזוֹן לוֹבְשִׁין בִּגְדֵי פִּשְׁתָּן לָבָן, דְּהַיְנוּ הַכְּתֹנֶת וּפוּזְמְקָאוֹת ]וְהַגַּרְבַּיִם[, שֶׁאֵינָן אֶלָּא מִפְּנֵי הַזֵּעָה. אֲבָל שְׁאָר בִּגְדֵי שַׁבָּת, תַּלְיָא בְּמִנְהַג הַמְּקוֹמוֹת אִם לְהַחְלִיפָן אוֹ לֹא. וּבְבֵית- הַכְּנֶסֶת מַחְלִיפִין אֶת הַפָּרֹכֶת וְהַמַּפּוֹת וְהַמְּעִילִים בְּשַׁבַּת-חֲזוֹן, אַךְ לֹא בְּשַׁבָּת שֶׁחָל בּוֹ תִּשְׁעָה בְּאָב

 

סעיף יז
נוֹהֲגִין בְּשַׁבַּת-חֲזוֹן לִקְרוֹת לְמַפְטִיר אֶת הָרַב שֶׁהוּא יוֹדֵעַ לְקוֹנֵן, וְלֹא יַעֲלֶה אָז לִשְׁלִישִׁי

תתי-קטגוריות