חגים ומועדים וימים מיוחדים

מצות אכילה בערב ט' אב

שאלה:
 
שלום וברכה!
 
רציתי לשאול:
 
לפי השיטה שיש מצוה לאכול בערב יום הכיפורים כדי שיהיה כח לצום, למה אין מצוה לאכול ערב ט' באב משום אותה סיבה?
 
יישכ"ג מראש –
 
מרדכי ציון
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
גם בערב תשעה באב ישנם מנהגי אבלות ולכן לא תיקנו לעשות סעודה בערב תשעה באב.
דווקא ביום כיפור רוצים שיהיה לאדם כח לצום, כדי שיחד עם הצום יעסוק במצוות התשובה והתפילה. שהיא מצוות היום. משא"כ בת"ב לא איכפת לנו שלא יהיה לו כ"כ כח לצום ומקסימום יכול לישון כל היום ולנוח כפי הדרוש לו.
בברכה לבניין המקדש במהרה
 
שמואל ברוך גנוט