חגים ומועדים וימים מיוחדים

תשעה באב

תשעה באב 

חדש: דיני תשעה באב שחל ביום ראשון

חדש: קושיות לבית הזמנים - ש. ב. גנוט שליט"א

הלכות תשעה באב - הרב גנוט שליט"א |   תשעה באב  | סעודה מפסקת  | הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת - הרב ש. ב. גנוט שליט"א | הבדלה לאשה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

עלונים: עלון תהילות ישראל |   עלון מים חיים לתשעת הימים ולתשעה באב | עלון אשכול יוסף

 תשעה באב: הרצאות מישיבת בית א-ל |מאמרים מאתר דעת  | מדרשי חז"ל על חורבן ירושלים |  קמצא ובר קמצא וההיבט האקטואלי ארבעת הבנים של פסח - ואיך זה קשור לגאולה העתידה

תשעה באב שחל בשבת - לב הדברים | עלון אור עליון | עלון דבר תורה | עלון אשכול יוסף | וורט לתשעה באב | 

 

 

תפילות

מגילת איכה קינות לתשעה באב


קישורים

מצלמות הכותל | מכון המקדש אנימציה של בית המקדש

 

תשעה באב