חגים ומועדים וימים מיוחדים

שיעור בענין ימי בין המצרים - הרב אשלג שליט"א

שיעור בענין ימי בין המצרים
שנאת חנם
הסיפור עם קמצא ובר קמצא,
מדוע בר קמצא עשה מום דווקא בעין ובפה.