חגים ומועדים וימים מיוחדים

מקורות בנושאי ל"ג בעומר

שאלה


דרוש מענה לשאלות הבאות:

מדוע הפריע לרומי מה שדיברו כמה יהודים בבית המדרש שלהם
מדוע רשב"י התחבא תחילה בבית מדרש ולא פחד שיחפשו אותו שם
איך הותר לרבי אלעזר להתחבא עם אביו, הרי בכך הוא מבטל עצמו מכמה וכמה מצוות
ישר כח

תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

אותם 'כמה יהודים' היו גדולי הדור ממש, שהיו מפורסמים גם בקרב הרומאים, ומובא בגמרא שהיו מגיעים לקיסר עצמו. ורשב"י עצמו הגיע לבית הקיסר כדי לבקש על ישראל, כבמעילה י"ז רע"ב. כך שמבחינה ציבורית ופוליטית היה לדבריהם משקל רב.

ב. כנראה היה בית מדרש נידח ולא מפורסם.

ג. איזה מצוות ביטל? בשבת דף י' מבואר שרשב"י וחבריו לא התפללו בכלל במנין ובכלל לא התפללו, ובודאי לא בציבור. ורק קראו ק"ש.

ועי' בנין שלמה סי' ז' דא"צ לקיים פרשת זכור בעשרה דווקא והנושא ארוך. וכנראה סברו שאו חברותא או מיתותא, ומעלת לימוד רשב"י בצוותא עדיפא טפי.


שמואל ברוך גנוטשאלת המשך:

ישר כח

לגבי המצות שביטל

מצות קידוש

סוכה

אכילת מצה

 

תשובת המשך:

האמת שהזדעזעתי מעצמי שבכלל דנתי והגבתי על שאלה כזו.

אבא שלך נרדף ע"י כל הצבא הרומאי, שרוצים להרוג אותו. הוא בורח, מחפש מקום מסתור, מחפש מערה, כדי להגן על חייו.

ואתה, הבן היחיד שלו, תשאיר אותו לבד לחפש מערה, לברוח לבד מהרומאים ולנסות לדאוג לעצמו, כי אולי לא תהיה לי עוד חודשיים מצה או עוד חצי שנה סוכה?

היישמע כדבר הזה??????????????

ראית פעם בן של אבא שצריך לטוס לניתוח של פיקו"נ אי שם, שמחשבן מצה או סוכה?