חגים ומועדים וימים מיוחדים

ספירת העומר/שיר מאת: אהובה קליין ©

ספירת העומר/שיר מאת: אהובה קליין ©

ממחרת השבת  סופרים

שבע שבתות וימים

מיום הבאת העומרים

אותם יניפו הכוהנים.

 

געגועיהם  נוסקים לגבהים

לבוא  יום החמישים

ברמ"ח  אבריהם אהבה

התרגשותם בוערת כלהבה.

 

בלבוש ואדרת מתהדרים

כאיש אחד מתאחדים

מעמד הר  סיני זוכרים

בנשמתם לנצח  נצחים.

 

הערה: השיר בהשראת פרשת אמור[חומש ויקרא]