חגים ומועדים וימים מיוחדים

מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

יעקב ח.

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

הרבנות הראשית עסקה לאחר השואה בשאלתך והיא אכן קבעה את צום עשרה בטבת ל'יום הקדיש הכללי' לזכר קדושי השואה. יש בנושא התייחסות נרחבת בספרות ההלכה שלאחר השואה ואני מציע לך לעיין בה.

 

מרן החזון איש זצ"ל מתייחס באגרותיו (קו"א אגרת  צז) לשאלת קביעת יום תענית, לזכר חורבן השואה ו6 מליון הקדושים. החזון איש כותב כך: "עניני ההלכה קבועים הם על פי תורתנו הקדושה, ואף נביא אינו רשאי לחדש דבר, וכשם שהגרעון הוא בכלל נליזה מהתורה, כך ההוספה על מצות התורה היא נליזה מהתורה, ולכן ההצעה לקבוע ולקיים ולגזור (יום תענית ביום השואה) היא כהקלת ראש ח"ו ביסודות ההלכה, וראוי להסירה מעל הפרק בטרם הועלתה... ואיך נעיז פנינו בדור זה שטובה לו השתיקה להרהר כזאת לקבוע דבר לדורות, והרי הצעה כזאת מעידה עלינו כמתכחשים בכל שפלותינו וחטאתינו בזמן שאנו מלוכלכים בעונותינו ופשעינו, ודלים ורקים מן התורה והמצות, ואל נא נעבור לגדולות ונפלאות ממנו".

 

גם מרן הרב שך זצ"ל שלל מכל וכל כתיבת קינות לתשעה באב לזכר קדושי השואה, באומרו שאנו אנשים קטנים מידי בכדי להוסיף את קינותינו לספר הקינות היהודי, ואין בכוחנו להוסיף קינות ותחינות רשמיות וקבועות לדורות- מעצמנו, וזה למרות החורבן הנורא, שהיה החורבן הגדול ביותר ליהודים מאז חורבן בית המקדש, השואה האיומה.

 

לעומת גישה זו, חיברו גדולי תורה וחסידות קינות לזכר קדושי השואה וחורבן יהדות אירופה, וביניהם קינות שחיברו רבי משה פינשטין זצ"ל, הרבי מבאבוב, הגר"ש ואזנר זצ"ל ועוד רבנים חשובים.

 

בברכת גאולה קרובה

הרב שמואל ברוך גנוט