חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פורים קטן

Generic Cialis Canada Online. September 29, 2014 Diclofenac gel ohne rezept. Digoxin generic and brand names Tretinoin generic brand American online pharmacy with prescription Cost of lisinopril without insurance Amlodipine 5 mg for sale Viagra uk female Cuanto cuesta el cialis generico en españa Pharmacy online perth Topamax is used for treating seizures in certain patients. Topamax brand price can i source SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Get Now BestPrice! http://audelicechocolate.com/?chp=Comprar-Viagra-En-Farmacia-Online&eab=4b. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! 2020 low | Up to 50% Off🔥 |. No side effects ☀☀☀ http://benjamindpoland.com/blog/21901711/ ☀☀☀,Find Latest Medication For This pill Now!. Buy Now » | Up to 50% Off🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support Best Site To Buy Cialis Online , Free shipping, quality, privacy, secure.. get link http://turnerforte.com/?kal=Buy-Cialis-Online-New-Zealand - A comprehensive list of employment legislation in the UK. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | free delivery🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Cymbalta Online Price ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ How To Propecia Finasteride For Sale Generic ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. How To Buy Aldactone Generic Free Kamagra Order India Guaranteed quality without prescription. However, like with the beer/ale bottles covered above, the (usually) carbonated nature of soda water narrowed the possible bottle variety in several ways. online can trust viagra i canadian Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can viagra canadian online i trust Generic viagra - Learn how to take it. דבר החסידות – פורים קטן

 

ה'גדלות' של פורים קטן

בסוף חלק אורח-חיים בשו"ע מופיעים דיני י"ד וט"ו באדר-ראשון, האסורים בהספד ותענית וא"א בהם תחנון. ולסיום כותב הרמ"א: "י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון ואין נוהגין כן, מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. וטוב לב משתה תמיד".

נאמר בספרים (ברכי יוסף שם, הובא ג"כ בשערי תשובה), שה'חתימה' של הרמ"א היא 'מעין הפתיחה'; הוא פותח את אורח חיים בפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד" ומסיים בפסוק "טוב לב משתה תמיד" – אלו הם ה'תמידין כסדרן' שהאדם צריך לזכור בכל ימי השנה: האמונה והשמחה.

השאלה היא, למה מוזכר היסוד הזה שצריך לעבוד את ה' בשמחה, בדיני פורים-קטן דוקא? היתכן שיש מעלה בשמחת פורים-קטן יותר מכל חגי ישראל ומועדיו?

אלא, השמחה בעבודת ה' נובעת מחפץ-לב המגיעה מנפש האדם פנימה לשמוח בה', ללא כל ציווי על כך. יוצא אם כן, שאפילו השמחה ביו"ט, 'ושמחת בחגך', אין בה עדיין את שלמות השמחה, כי כיון שהקב"ה מצווה על האדם לשמוח הרי מעורבת כאן תנועה של 'יראה' לקיום הציווי ואין זו שמחה בטהרתה!

מטעם זה כתוב בספרים ששמחת-בית-השואבה גדולה יותר משמחת החג, כיון שאין עליה ציווי והיא רק מרומזת בתורה, יתרה עליה שמחת-תורה שאינה אפילו מרומזת רקמנהג-ישראל ורואים במוחש את גודל השמחה בה.

עפ"ז מובן, שפורים-קטן, דווקא מפני שאין חיוב ואפילו לא מנהג לשמוח בו (כדברי הרמ"א 'ואין נוהגין כן') – הרי השמחה בטהרתה, והיא מהווה דוגמה מתאימה לשמחה שאדם צריך להיות שרוי בה כל השנה על עצם זה שהוא יהודי...

 

פורים-קטן שמח ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כו, עמ' 209 (ובמתורגם ללה"ק עמ' 245) העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' רכ.

 

מוקדש לע"נ אבי מורי ר' אליעזר ב"ר משה יעקב ז"ל, שהיארצייט הרביעי שלו חל בשבוע הקרוב - י"ט אדר א'. מצו"ב תמונה מביקורו אצל הרבי. ת.נ.צ.ב.ה.