חגים ומועדים וימים מיוחדים

מרדכי מסכל מזימה/ שיר מאת: אהובה קליין©

מרדכי מסכל מזימה/ שיר מאת: אהובה קליין©

 

מרדכי היהודי יושב בשער

ברוח  קודשו יחוש צער

לפתע יבחין בסריסים

בשיחתם מזימה אורגים.

 

את שפתם מבין

מאחר ושימש בסנהדרין.

מאזין לכל מילה

יקדים רפואה למכה.

 

שקועים  הם  בעורמתם

על המלך קוצפים בחוצפתם

מרדכי יסכל   תוכניתם

בחטאם   ימצאו מותם.