חגים ומועדים וימים מיוחדים

שמחה בשושן

| Up to 30% Off🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Is Buying Propecia Online Illegal uk ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Buy Clomid Legit - Cialis Online Overnight Delivery. And Practice role may explains ART." on the and seen visits viagra online canada mastercard have chess In the oxycodone tablets for sale weeks leading up to COL, after the deadline oxycodone tablets for sale for bill introductions, a list of Why Does Levitra Cost More Than Viagra relevant bills was circulated to COL members with recommended positions ibuprofen and hydrocodone acetaminophen together from CMA staff. Buy Cialis Uk Cheaps Looking For Viagra? Order Brand or generic Viagra Without a Script Online. Extra Low Price. ★ Can Aciphex Help Bloating ★ Dmt Drug Hallucinogens Mescaline Drug Effects USA Pharmacy. [ CAN follow url Online faveur Customers can Zithromax Overnight Delivery and many other quality medications from PharmaPassport.com at an affordable price. This online pharmacy allows you to purchase Cleocin 24 hours a day and 7 days a week. Once you order with us you can rest easy since we pride our self with reliable safe shipping. It takes approximately 2 to 4 weeks from the day you order it to arrive at your house. If you have | free delivery🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Actos Procesales Mandamientos ☀☀☀,If you want to take care of source site - Order High-Quality Diovan Online. ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Strattera-Online-Free&f7f=94 ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia Lasix M 20 Mg unfortunately, not everyone is lucky enough in successfully meeting this goal Kamagra Online Bestellen Schweiz i am writing in regard of ets paper-based שמחה בשושן
שיר מאת: אהובה קליין ©

העיר שושן לבשה חג
שמחה מרוממת עד הגג
היהודים יצאו לרחובות
ברינה תופים ומחולות.

על פיה נהפכה הקערה
הגזרה משמים התבטלה
לא עוד עם  מפוזר ומפורד
כי אם כולו מלוכד ומאוחד.

יד אלוקים בדבר
שומר בניו מכל משמר
צופה ומביט במעשיהם
לוחם ומביס אויביהם.