חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חג הפסח

ב"ה    

לע"נ זקנתי מרת רחל מרים ע"ה זילבר בת הגאון הנודע הרה"ח רבי אברהם חיים נאה ז"ל

נלב"ע שבת חוהמ"פ, י"ט ניסן ה'תשע"ד, ומ"כ בהר המנוחות ירושלים ת"ו. ת.נ.צ.ב.ה.