חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חג הפסח

ב"ה

דבר החסידות – חג הפסח

 

לתרום שנה לרבי

בהמשך ליום הבהיר י"א ניסן – מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

מספר הרב שבתי סלבטיצקי, שליח הרבי באנטוורפן, בלגיה:

אחד מהמשמשים בקודש אצל הרבי היה הרב דובער (בערל) יוניק, שהיה גם מבאי ביתה של הרבנית חנה אם הרבי.

לר' בערל זה יש בן ושמו ר' שמשון אהרן. בשנת תשמ"ג היה שמשון בחור צעיר, ומכיון שאביו היה מקורב בבית הרב – מצא הזדמנויות להכנס לדירתו של אדמו"ר הריי"צ בקומה השניה של 770, ולנבור בארכיונות.

והנה בחודש סיון הוא מוצא שם מסמך, שעליו חתומים חסידים רבים, ובו הם מעניקים 'שנים' לרבי הריי"צ. כידוע שבימי בתחילת נשיאותו, בחורף תרפ"א חלה הרבי הריי"צ באופן אנוש, והוא בגיל 40, ואז התאספו חסידים וחתמו על 'עצומה' שבה הם תורמים מחייהם לטובת הרבי, ואכן אחרי זמן מה חזר הרבי לאיתנו [לחץ כאן לצילום המסמך].

ואז עלה בלבו של שמשון רעיון – גם הוא רוצה לתרום מחייו לטובת הרבי! הוא התיישב וכתב מכתב לרבי שהוא ראה את המסמך וחשב על הנושא ברצינות, והחליט שהוא רוצה לתרום מחייו שנה לרבי.

הרבי השיב לו, וזה לשון קדשו:

"כוונתו רצוי', אבל לא יתעסק בענינים שאינם שייכים לו כלל, וכו' – וייקר כל שנה ואפילו יום ללמוד תורה בשקידה וכו' וזוהי אמיתית הנתינה לי

אזכיר עה"צ [=על הציון]

ובשפה שלנו:

אתה באמת רוצה לתרום שנה לרבי – תעשה את מה שהרבי רוצה שתעשה בשנה; תייקר את הזמן שלך ותנצל אותו כראוי ללימוד בהתמדה (שזהו עיקר תפקידו של תלמיד ישיבה) – ואז זו מתנה אמיתית של הזמן שלך לרבי!

(מתוך התוועדות אחדות בזום בליל י"א ניסן 120 שנה, המענה מודפס במענות קודש ה'תשמ"ג סי' קלח)

 

~~~

המסר של חודש האביב

בחג הפסח חייב לחול דווקא בחודש האביב, כנאמר (ראה טז, א) "שמור את חודש האביב" וכבר ביציאת מצרים (בא יג, ד) נאמר להם "היום אתם יוצאים בחודש האביב".

ויש לבאר את תוכן העניין של חודש האביב, ואיך זה שייך לעבודה הרוחנית של יציאת מצרים:

לפני בוא האביב, בימי החורף, נראה כאילו העולם חדל מלגדול ולצמוח, ונפסקה היצירה שלו.

ואז לפתע פתאום בחודש האביב, האילנות מלבלבים והשדות עטופים ירק (כמארז"ל היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח צריך לברך וכו' – ראה ברכות מג, ב), ואז מתגלה שכל הפסקת הצמיחה בחורף לא היתה אלא אגירת כוחות לקראת הצמיחה המחודשת שמגיעה אחריה.

 

וכך היה הדבר גם ביציאת מצרים:

בתקופה הארוכה והמרה של גלות מצרים, שהיתה גלות הגוף וגלות הנשמה גם יחד, עד כדי כך שהשר של מצרים טען לפני הקב"ה "מה נשתנו אלו מאלו?" – הרי אחרי זמן קצר של חמישים יום התגלה שגלות מצרים לא היתה תקופה של עצירה וחידלון, אדרבה! הגלות על כל קשייה, זיככה את נפשותיהם של ישראל ("כור הברזל") והכינה אותם לגילוי הגדול והנפלא של קבלת התורה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו!

 

ומוסר השכל מזה לכולנו:

שאם יש בחיינו איזו תקופה שאפשר לטעות בה שאינה תקופה של יצירה צמיחה וגידול – קרוב לוודאי שאין זה אלא טעות בידינו, ואדרבה – ההפסקה תשמש לתוספת כח, וכלשון המשל של חודש האביב – להוצאת פרח ולגמול פירות.

 

שבת שלום וחג שמח!

 

מבוסס על: אגרת קדשו של הרבי א' אייר ה'תיש"א (נד' ג"כ בלקוטי שיחות חלק כז, הוספות - חג הפסח (עמ' 329. במתורגם ללה"ק לא מופיע). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' קצג-ד. ומעניין לציין שמכתב זה נכתב חודשים ספורים אחרי הסתלקותו של אדמו"ר הריי"צ.

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.