חגים ומועדים וימים מיוחדים

חלוקת ממתקים ומשחקים לילדים בליל הסדר

חלוקת ממתקים ומשחקים לילדים בליל הסדר
להגאון הגדול רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
שאלה מעניינת
כתוב שמחלקים לתינוקות קליות ואגוזים בליל הסדר.
האם אפשר לצאת חובה מנהג זה ע"י שיחלק שוקולדים שיש בפנים חתיכות של אגוזים ושקדים, או לא ? והטעם ?
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים
 
 
כבוד ידידי הדגול הרה"ג רבי גמליאל בהראי"ד רבינוביץ שליט"א מחבר ספרים נודעים ויקרים שוכט"ס בדבר שאלתו  שכתוב שמחלקים לתינוקות קליות ואגוזים בליל הסדר.
האם אפשר לצאת חובה מנהג זה ע"י שיחלק שוקולדים שיש בפנים חתיכות של אגוזים ושקדים, או לא ? והטעם ?
 
תשובה: ודאי דקליות ואגוזים הוא לאו דוקא וכל מיני מתיקה מועילים. והנה הרמב"ם כותב שאחד השינויים הוא חלוקת קליות ואגוזים, וכאן יש לשאול, הרי הרמב"ם עצמו בהלכות יום טוב כותב ששמחת כל חג מחייבת את ההורים לחלק קליות ואגוזים, ואם כן, מהו השינוי בכך שהנה האבא מחלק קליות ואגוזים, כמו בכל חג? אלא בהכרח (וכך אמר לי גם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א), עצם השינוי הוא שבכל חג אבא מחלק אגוזים בבוקר, וכעת הוא מחלקם כבר בלילה, הוא שינוי טוב, כי כל שינוי המעורר תהיות ושאלות- מתקבל בברכה. ולכן ראוי שנשנה דבר מה מהסדר של ליל הסדר אליו הורגלנו. אולי נחלק מתנה לילדים כבר בשובנו הביתה מתפילת ערבית, אולי נגיש צלחת שוקולדים לשולחן מיד לאחר הקידוש, וכדומה, וכך נגרום לילדינו לשאול מדוע אנו עושים זאת, ואנו נשיב להם כי "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' משם".
 
שאלתי את מו"ר הגר"ח קניבסקי האם אכן כן, שבזמנינו כדאי לשנות בדברים אחרים כדי שהתינוקות ישאלו, והשיב: 'אולי'.
 
והנה בדברי הגמרא והרמב"ם נאמר שמחלקים לקטנים קליות ואגוזים, ואולם בזמנינו נפוץ לחלק להם מיני מתיקה אחרים הערבים להם יותר, וגם התפשט המנהג לחלק לילדים מתנות קטנות בכל מהלך הסדר, כדי שלא יירדמו וישאלו ויקשיבו לתשובותיו של האב, וכמובן נודע מנהג חטיפת האפיקומן והמתנות הבאות בעקבותיהם. ואצלנו הנהגנו לחלק כבר בליל הסדר עצמו את מתנות האפיקומן, כדי שיהיו עירניים ביותר ביודעם שיקבלו המתנה כבר כעת, והוא בדוק ומנוסה.
 
ולכאורה ישנו מקור הגון לכך מד' הראב"ן (פסחים פ"י), שביאר ד' הגמרא שמחלקים קליות ואגוזים, ש"קליות פרי כעין אגוזים, ואוכלים אותם, ומשחקים בהם התינוקות". הרי שישנו ענין לחלק להם גם מיני משחק ולא רק מיני מתיקה ומאכל.
 
בברכה וידידות ובברכת פסח כשר ושמח
שמואל ברוך גנוט