חגים ומועדים וימים מיוחדים

המפתח לפתרון מחלוקות - מתוך ההגדה של פסח

בתוך ההגדה מוצפנת הבנה מאוד עמוקה איך להתייחס למחלוקות גם של ימינו. 
כשאנחנו פוגשים אנשים שנוהגים או פועלים בשונה מאיתנו, ייתכן ונפעל בדרכים שונות:
א. אם נשאל וננסה להבין את "העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם": ונבין שיש לכולנו את אותה התורה, ונתיחס בכבוד ובדרך ארץ ובהתעניינות להבדלים הדקים במנהגי הקהילות השונות, הרי אנחנו הבן החכם. 
ב. אם נתפלא ונשאל "מה זאת?" למה אתם נוהגים שונה מאיתנו? מה זה? אנחנו הבן התם. 
ג. ואם נזלזל ונשפיל את הנוהג בדעה השונה: אתם כופרים/אתם רשעים/מה העבודה הזו לכם?  מי שאומר כך, הוא בדיוק הבן הרשע....
ד. ואם אנחנו לא יודעים מה לשאול, הרי אנחנו הבן שאינו יודע לשאול...
 
ובתוך אותה פסקה, מוצפנת גם ההבנה איך להתייחס אל מי שרוצה להצטרף אלינו: 
א. אם נבין שה' ציווה את כולנו את אותם עדות, חוקים ומשפטים, ונשתף בכך את כל מי שרוצה להצטרף אלינו, הרי אנחנו הבן החכם.
ב. ואם נראה דברים לא ברורים ונשאל: מה זאת? למה אתם נוהגים שונה? הרי השאלות שלנו באות בתמימות והרי אנחנו הבן התם. 
ג. אבל אם חלילה נזלזל ונשפיל את זה שרוצה להצטרף אלינו, אם חלילה נבוא ונשאל: "מה העבודה הזאת לכם? למה אתם באים אלינו? לכו מפה. לכו לכל מקום, רק תתרחקו מהעבודה שלנו. העבודה שלנו היא שלנו ולא בשבילכם!"
אז עלינו לדעת שמשפטים אלו הם בדיוק המשפטים של הבן הרשע. ואומרים לו: אילו היית שם, לא היית נגאל. אילו לפני יציאת מצרים היית עסוק בהרחקת האחים שלך שרוצים להצטרף אליך, היית נשאר במצרים ולא היית זוכה להיגאל.  כי בגאולה כל עם ישראל היה ביחד, כאיש אחד בלב אחד, ומי שהיה עסוק בפילוגים ופיצולים, לא זכה להיגאל. 
ד. ואם אנחנו לא יודעים מה לשאול ואיך להתייחס, הרי אנחנו הבן שאינו יודע לשאול...
 
הבה נתאמץ כולנו להיות הבן החכם, להבין את האחר, לקבל את האחר, לקבל אלינו את האחר, ולהבין לעומק שהעדות, החוקים והמשפטים שלנו הם של כולנו, והם הם העדות, החוקים והמשפטים שקיבלנו כולנו יחד בחורב, ונזכה בע"ה כולנו להיות ראויים לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. 
 
פסח כשר ושמח לכולם.