חגים ומועדים וימים מיוחדים

"הרחמן יקים לנו את סוכת דויד.."-מה המשמעות?

"הרחמן יקים לנו את סוכת דויד.."-מה המשמעות?
מאמר / מאת: אהובה קליין.
 
בחג הסוכות נוהגים להגיד  בסיום הסעודה - בברכת המזון:
"הרחמן,הוא יקים לנו את סוכת דויד הנופלת"
 
השאלות הן:
א] מה משמעות משאלה זו?
ב] מה מקור פסוק זה?
ג]היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות לנושא הסוכות[ולא תמיד בחג עצמו]?
 
התשובה לשאלה א]
המהר"ל עונה על כך:
"דע שנקרא מלכות בית דויד :"סוכה"
כי כל מלכות נקרא:"בית"
לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא:"בית"- שהוא בניין קבוע וכן המלכות נקרא:"בית" מפני החוזק והקביעות שיש למלכות.
הבית כאשר נופל,נתבטל עניינו הראשון שהיה לו,
ואם חוזר להיבנות הוא בית חדש,ולא נקרא שהקים בית הנופל שכבר נתבטל רק כאילו בנה בית חדש מתחילה,אוכל בסוכה שאינו בית-שהוא בניין גמור וקבוע,ובקלות הוא חוזר ומעמידו-לכך אם נפל שייך בו הקמה והוא חוזר לעניין הראשון בקלות וכן מלכות בית דוד שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות,נקרא המלכות:"סוכת דוד הנופלת".ואז  בשעת נפילתה יש עליה שם:"סוכה" כיון שהסוכה עומדת להקים אותה קרוב מאד והוא להקימו בקלות"
[נצח ישראל ל"ה]

לפי דברי המהר"ל הכוונה למשאלה הנכספת: בניין בית המקדש השלישי.
היות והסוכה היא קלה לבנייה ועוד יותר קלה לפירוק,כך עם ישראל מייחל שאותה סוכה שהיא- מלכות  בית  דוד- נפלה בזמן החורבן והייתה גלות קשה לעם ישראל-אותה מלכות תוקם במהרה כה בקלות כשם שמקימים סוכה שנופלת.

התשובה לשאלה ב]
מקור הפסוק:"הרחמן  הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"-בספר עמוס:
שם נאמר:"ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם"[עמוס,ט,י"א]
הכוונה: כי בתום הגלות  מלכות דויד שהייתה סוככת על עם ישראל תוקם
מחדש בעזרת הקב"ה.
לפי דברי רש"י: בתום הגלות והייסורים יבוא יום הגאולה.
הקב"ה יקים את מלכות דוד המשולה לסוכה הנופלת.
מצודת דויד מפרש באופן דומה:בתום הייסורים והגלות ה'  יקים את מלכות דויד שנפלה והושפלה בתקופת הגלות.
את הפירצה שהייתה בה –ה' יגדור מחדש והכוונה שלא ימלוך מלך אחר ,אלא ממלכות דויד בלבד.
לפי מצודת  ציון:ה' יבנה מחדש את החומה שנפרצה בזמן החורבן.

התשובה לשאלה ג]
הנה כמה דוגמאות להזכרת הסוכה בתנ"ך:
א]"כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו בצור ירוממני"
[תהלים כ"ז,ה]
כאן דויד מתכוון להגנתו על ידי הקב"ה ביום רעה.
ב] "..סכותה לראשי ביום נשק:"[תהלים ק"מ,ה]
כשם שהסכך בסוכה מגן מפני השמש על יושביו,ומסמל את הגנת ה' על האדם.
דוד מתכוון כי ה' הגן עליו והיה כמחסה לראשו.
ג] "ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל..."
יונה ד,ה]
ד]"ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא שם המקום סוכות"[בראשית ל"ג,י"ז]
לפי דברי רש"י: יעקב שהה במקום זה שמונה עשר חודשים שכללו:קיץ,חורף,קיץ.
ולכן עם הגעתו עשה סוכות לו ולמקנהו ולכן קרא למקום:סוכות.
בחורף עשה להם בית ובהגיע שוב הקיץ חזר  ועשה  להם סוכה.
ה]"ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוקים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים:ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן-נון כן בני-ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה  גדולה מאד.."[נחמיה ח,ט"ו -י"ח]
-לפי מקור זה,בני ישראל זכו בתקופת עזרא הסופר להקים סוכות גם  בחצרות בית המקדש.
ו]"...בחמישה עשר יום לחודש  השביעי הזה חג הסוכות שבעה ימים לה'.."
[ויקרא  כ"ג,ל"ד]

לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי המנהג להגיד בחג הסוכות:
"הרחמן יקים לנו את סוכת דויד הנופלת" מקורו  בדברי עמוס והכוונה כי ביום הגאולה הקב"ה יקים את מלכות דויד  הנופלת מחדש- בקלות ממש כפי שמקימים סוכה שהתפרקה.
מעניין כי נושא הסוכה מופיע בתנ"ך גם בהקשר להגנה על יושביו על ידי הקב"ה ולא תמיד  דווקא בחג הסוכות וזאת ,למרות שהסוכה היא מבנה ארעי ולא קבוע כבית.
יהי רצון ועם ישראל יזכה במהרה לגאולה שלמה והשבת מלכות בית דוד,אמן ואמן.