חגים ומועדים וימים מיוחדים

מקדושה לשמחה/ שיר מאת: אהובה קליין©

מקדושה לשמחה/ שיר מאת: אהובה קליין©
עם נבחר אלוקים
מרבה מצוות וחסדים
יבקש מחילה מנעלבים
יסייע לקרובים ורחוקים.
 
עולה בסולם הקדושה
מתחנן בתחינה ובקשה
 בפרוס שנה חדשה
למען שלום ושלווה.
 
 תענית יום הכיפורים
תפילות ווידוי ותחנונים
בסוף היום "נעילה"
קול שופר ישמע.
 
הזריזים מחיל אל חיל הולכים
סוכת תפארה מקימים
בא יארחו   אושפיזין
השמחה תרקיע שחקים.