חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – יום הכיפורים

Save money when safely buying http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Generic-Valtrex-Canada. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off http://benjamindpoland.com/?koaa=Lasix-20-Mg-Buy-Online ,BestBuyPharmacy. Check More » 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Nizoral Cream Non-prescription Wa ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Viagra For Sale Perth Wa The Can I Buy Viagra In Canada Over The Counter Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. in where doha buy to levitra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy doha to in levitra where Buying Get Zoloft Online, Now is the time internet viagra pharmacy 🔥 A tsunami (Japanese: tsu, “harbour,” and nami, “wave”) is a very long wave of seismic origin that is caused by a submarine or coastal earthquake, landslide, or volcanic eruption. Generic Cialis Online Us AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. online order cleocin Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, order cleocin online | Up to 50% Off🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Cialis Online Coupons ☀☀☀,We offer products that help you Cheap ayurslim himalaya Generic Cialis Canadian Pharmacy First of all, erythromycin generic cost cost of ayurslim in india he overly focused on the central nervous Crestor Discounts 30 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. דבר החסידות – יום הכיפורים
 
 
 
ללבוש 'בגדים' חדשים
 
בקריאת יום-הכפורים, בסיום עבודתו של הכהן-הגדול, נאמר (אחרי טז, כג) "ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם". אומר רש"י (ע"פ יומא כד, א) "מלמד שטעונים גניזה, ולא ישתמש באותן ארבעה בגדים ליום כפורים אחר".
 
וצריך להבין, מדוע ציוותה התורה לגנוז את הבגדים אחרי שימוש של יום אחד, בשונה משאר בגדי כהן-גדול שמשתמשים בהם ימים ארוכים? הרי לכאורה יש בזה ענין של "בל תשחית"!
 
ויש לומר הביאור בזה: יום הכיפורים הרי הוא "זמן תשובה לכל" (כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ב ה"ז). ההבדל בין צדיקים לבעלי-תשובה: שצדיקים עבודתם היא באופן של התקדמות ועליה, כדברי הגמרא (סוף ברכות) "צדיקים אין להם מנוחה . . שנאמר ילכו מחיל אל חיל", כלומר, אף ש'אין להם מנוחה' הרי הם עולים ממדרגה למדרגה בקדושה גופא.
 
משא"כ בעלי-תשובה עבודתם היא באופן של התחדשות, כלומר, לא שהוא עולה מדרגה אחת לשניה אלא נהיה בן-אדם חדש כפי שהרמב"ם מאריך שדרכו של בעל-תשובה לשנות שמו ולהחליף בגדיו "כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים".
 
על-פי-זה מובן, שביום-הכיפורים, שהכהן הגדול מכפר עבור כל ישראל – הרי הוא מייצג את עבודתם של בעלי-התשובה, ולכן אינו יכול ללבוש את אותם בגדים שלבש בשנה שעברה, שהרי עכשיו הוא נהפך ל"אדם חדש", אפילו לגבי עבודת יום-כיפור של שנה שעברה!
 
 
 
חתימה וגמר חתימה טובה ושבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כח, מסעי (עמ' 224 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 258). הרעיון בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קפ.