חגים ומועדים וימים מיוחדים

צום יום הכיפורים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

צום יום הכיפורים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

צום יום הכיפורים
נפש וגוף מתייסרים
מתענוגי החיים מתנזרים
בשערי  טהרה נכנסים.

לבית התפילה מתקבצים
בחיק השכינה מצטופפים
בני אברהם יצחק ויעקב
לדרוש המלך בהיותו קרוב.

לאווירת  החגיגית והקדושה
מצטרפים הילדים בחדווה
תפילתם  תזעזע שבעה רקיעים
חיש ינועו אמות הסיפים.

גמר חתימה טובה!