חגים ומועדים וימים מיוחדים

יונה והדג/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

יונה והדג/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

דג ענק ואימתני
בולע יונה הנביא
מפלס דרכו בים
נגד משברי זעם.

מעיו בית תפילה
משכן תחנוני הצלה
נפש גלמודה מיוסרת
מוצא לחירות מחפשת.

תפילות בוקעות רקיעים
נשמעות ליושב במרומים
כהרף עין מוטל ליבשה
נתמלאה במלואה הבקשה.