חגים ומועדים וימים מיוחדים

יום הכיפורים - קישורים מומלצים


יום הכיפורים

בתאריך י' בתשרי חל היום הקדוש ביותר בשנה, הוא יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא שיאה של תקופה שהחלה בראש חודש אלול.  תקופה של ימים בהם אנו עושים דין וחשבון על השנה שהיתה, וחוזרים בתשובה על חטאינו וטעויותינו, ותקופה שבה גם כותבה שם וחותם את דיננו לשנה הקרובה.
ביום כיפור קורים בעצם שני דברים: א. אחרי שחזרנו בתשובה, נמחלים ביום הכיפורים כל עוונותינו. ב. נחתם גזר דיננו לשנה הקרובה, אחרי שנכתב בראש השנה. 

יום הכיפורים הוא שבת שבתון, והוא יום צום ותענית. אנו עומדים בו בתפילה, כמלאכים, שאינם זקוקים למאכל ולשאר צרכי הגוף, ואף את ברכת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" אנו אומרים בקול, כמו המלאכים. 
התפילה האחרונה של יום הכיפורים היא תפילת נעילה, ובסיומה תוקעים בשופר, ואחריה עוברים לתפילת ערבית של מוצאי יום כיפור. עם מוצאי יום כיפור אנו מתחילים את הדף החדש והנקי, של השנה החדשה, כשאנו נקיים וטהורים, והמצווה הראשונה שמחכה לנו היא מצוות בניית הסוכה, כדי ללכת מחיל על חיל - מהימים הנוראים, להכנות לקראת חג הסוכות שהוא זמן שמחתינו.

אנו מאחלים לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, וגמר חתימה טובה, והרבה ברכה ושמחה!

ציורי תנ"ך/ הכהן הגדול מברך במוצאי יום הכיפורים את הקהל/ ציירה: אהובה קליין ©

יום הכיפורים שחל בשבת 

פירוש לי"ג מידות ופירוש לוידוי

| Best Buy🔥 |. We collect what you are looking for here. buy Cymbalta Discount Coupon Uk ,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. source site Online Sertraline. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully | instock🔥 |. buy online without a doctor is prescription. http://total-leasing.net/?acv=Viagra-Delay-Spray ,coupons 75% off. Check More » Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Comprare-Diflucan-Online flites flying irremediably? Pharmacy Viagra Uk here . Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Get Order Kamagra Online India special reduced price. Go NOW! 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Alfuzosin Viagra ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! see url Drug Shop. Get Today! Voltaren Online Bestellen Gunstig Guaranteed quality without prescription. Without understanding the true costs of care for patient conditions, much less how costs are related to outcomes, health care organizations are flying blind in deciding how to improve processes and redesign care. Online Effexor Australia Buy Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. When you visit the pharmacy simply hand your Can You Get High From Taking Strattera to the pharmacist along with your prescription. It works just like a coupon at the cash register. The same card can be used again and again providing significant savings on all your prescription medication. Step 1 Print your card, it's pre-activated and ready to use at your pharmacy. Step 2 Bring it to the pharmacy along with | Up to 40% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? http://turnerforte.com/?kal=Kamagra-Bestellen-Online ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » הגדרות ומושגים

האלף בית של יום כיפור - מתוך אתר אש התורה

הלכות

הלכות עשרת ימי תשובה |  כפרות | הלכות ערב יום הכיפורים | הלכות ליל יום הכיפורים |  הלכות יום הכיפורים

מאמרים

יום כיפור: מאמרים מאתר אש התורה | מאמרים מאתר דעת
כיצד מקיימים את מצוות התשובה וזוכים להרגיש את האור האלוקי בתוך הנשמה - הרב יעקב עדס שליט"א

תפילות

מחזור ליום הכיפורים | פיוטים ליום כיפור תפילת קול נדרי בישיבת אור אלחנן

 

 יום הכיפורים בבית הכנסת/ ציירה: אהובה קליין © [שמן עלבד]

סליחות

סליחות עם מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א לחנים ופיוטים של הסליחות  | חדש: פיוטים וסליחות עם דוד דאור והרב יצחק גבאי - מבית הידברות

תשובה

הלכות תשובה לרמב"ם | הלכות תשובה לרמב"ם - הרצאות הרב דויד בצרי שליט"א | סליחה - כבוד ולא חולשה - הרב ש. ב. גנוט שליט"א | כולם נופלים -  ומה שחשוב זה לקום 

ספר יונה

מקרא | פירוש הגר"א
יונה הנביא - מדוע חשש לקיים שליחותו - אהובה קליין | יונה הנביא - שיר - אהובה קליין

"ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה" [יונה ב,י"א]
ציירה: אהובה קליין (c)

"קום לך אל נינווה העיר הגדולה..." [יונה א,ב]
ציירה: אהובה קליין (c) [צבעי שמן על בד]

 

 

ציורי תנ"ך/ יונה יושב בסוכתו המוצלת בעלי הקיקיון/ ציירה: אהובה קליין 

  

קישורים

יום הכיפורים עם הרב אלישע לוי שליט"א 

עלונים תשע"ו
עלון שערי יוסף עלון זה השער לה' | עלון מים חיים

עלונים התשע"ה
עלון מים חיים  | עלון שערי יוסף

עלונים תשע"ד

עלון מים חיים | עלון הוד השבת | עלון מתוקים מדבש עמ' 1 | עמ' 2 | עלון טוב לחסות בה' עמ' 1 | עמ' 2 | עמ' 3 | עמ' 4 | עלון בני ציון

עלונים

עלון ישמחו | עלון שבת נט | עלון אוצרות המועדים |