חגים ומועדים וימים מיוחדים

העולם, מהדורת התשע"ט

העולם, מהדורת התשע"ט

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

החזן מתחיל את יום עבודת ראש השנה בהכרזה בת מילה אחת, המביאה לידי ביטוי והמסבירה את מהות עבודתנו בראש השנה.

 ---------- "המלך"!!!

מדוע נוהגים ישראל ששליח הציבור עומד במקומו הפרטי, קורא "המלך", ורק אז הוא ממשיך אל מקומו של החזן?

כך שאל הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, בשיחה שמסר לאחרונה באלעד, ועל כך השיב רבי מיילך: "רוצים שתמליך את המלך במקום שלך, לפי ההשגות והמצב הפרטי שלך. לא ממקום אחר"...

בראש השנה מתחיל הקב"ה בכל שנה "סיבוב מלוכה" חדש. הרמח"ל מסביר שבכל ראש השנה כאילו נברא העולם שוב במהדורה חדשה, מהדורת התשע"ט, בלבד. כל ברואי העולם עומדים בסך ומקבלים ביום זה, יום "הנפקת מהדורת העולם", תפקידים חדשים, המותאמים רק להם באופן אישי, למהלך השנה הקרובה. אך בעוד שבבריאת העולם, לפני 5779 שנה כמעט, נברא העולם בחסד ומבלי שיקדמו אליה זכויות מעשי בני האדם, הרי שהבריאה של ראש השנה התשע"ט תיקבע על פי מימוש התפקידים שקיבלנו לעשות בראש השנה הקודם.

כשמלך העולם מתחיל שוב "סיבוב מלוכה חדש" בן שנה, יושב הוא על כיסא דין ובורר אחד לאחד, אחת לאחת, את כל בריותיו בכל רחבי הממלכה. עם תחילת מחזור המלוכה החדש צריך לדעת ולהחליט מי חשוב לכתר המלוכה ומי מפריע למלך, לנסיכי הכתר, לעיר המלוכה ולמדינה כולה. ישנם כאלו שמילאו את התפקיד שהטיל עליהם המלך בראש השנה שעבר וישנם שמילאו אותו רק למחצה, לשליש או לרביע.  כעת יושב המלך על כיסא המשפט שלו, מביט בספר הזכרונות, בו נרשם איפה היינו ומה עשינו במהלך השנה החולפת, והוא כותב וחותם, סופר ומונה, זוכר הכל ויודע הכל, ומחליט. מחליט האם אברהם או משה, חיים מנחם ודוד או רוני, חיה ושרה, עדינה ולאה ושירלי, ג'ורג' או עבדול, יאנג וריצ'ארד, זכאים לקבל תפקיד כזה או אחר לשנת המלוכה הקרובה. איזה תקציב יהיה טוב לתפקידם החדש, מה גודל המשרד לו הם יצטרכו, האם תפקידם דורש סביבה משפחתית חמימה או שמא דווקא כדאי להקשות עליהם קצת או הרבה, במחלות שפעת וחום, באוברדרפט גדול, בלחצי חברה ומשפחה, ידידים או 'שטעלע'.

ישנו דבר, כביכול, שהקב"ה אינו יכול "לעשות בעצמו" והוא צריך אותנו לשם כך. היתכן?

"אין מלך בלא עם", אמרו חז"ל. בשונה משליט, היכול לשלוט על נתיניו בכח השלטון והזרוע, גם אם נתיניו אינם חפצים בכך, הרי שמלך צריך את רצון העם כדי שיקבלו על עצמם את עול מלכותו. מלכות, כך מובא בספרים הקדושים, נתונה בידי הציבור ולא ברצון המלך. מסיבה זו בדיוק אנו עומדים בראש השנה וממליכים את הקב"ה עלינו למלך.

תפקידנו בראש השנה אינו רק "לארגן" לנו ולבני משפחתנו מזון, בריאות, ופרנסה לכל השנה הבאה. הזוהר הקדוש מלגלג על העוסקים בראש השנה בענייני הגשם, ומכנה אותם ככלבים הנובחים ודורשים "הב הב" בדרישת מזונותיהם. תפקידנו בראש השנה הוא להיות חלק מכלל ישראל, חלק מהאומה, המקבלת על עצמה בשמחה ובהכנעה מוחלטת, בביטול כל הישות העצמית, את מלכות ה' בעולם, את מלכותו של ה' עלינו עצמנו.

-- ומהי קבלת עול מלכות שמים עלינו?

שנדע, נפנים ונרגיש, שהקב"ה הוא יחידו של עולם. הוא הכל ואין בלתו. אין שום דבר מלבד רצונו והחלטותיו. הוא מנווט, הוא מחליט, הוא קובע, ואנחנו מקבלים באהבה וברצון את כל אשר הקב"ה יראה לנכון לעשות איתנו. -נכון, אנו מצווים להתפלל ולבקש שהקב"ה יחון אותנו בבריאות ובהצלחה בכל העניינים, אך הכל תלוי בהחלטתו וברצונו, ואנחנו מקבלים באהבה ובשמחה כל רצון והחלטה שלו. מקבלים בשמחה.