חגים ומועדים וימים מיוחדים

אכלו משמנים ושתו ממתקים / הרב ש. ב. גנוט

אכלו משמנים ושתו ממתקים

מצוות "ושמחת בחגך" נאמרה גם על ראש השנה יחד עם ה"סימנא טבא" שהובאו בגמרא ובקדמונים. הרב שמואל ברוך גנוט פולש למטבח היהודי וכותב בעבורנו מה אוכלים ומה לא אוכלים בראש השנה

מה קונים ומה אוכלים:
• בראש השנה אוכלים ושותים ושמחים, למרות שהוא יום הדין, מפני המצווה של "ושמחת בחגך" שיש בכל חג, ואוכלים בו בשר שמן, ושותים יין טוב, כבכל הימים הטובים.1
• ישנם הנוהגים לרכוש סכין חדש לראש השנה כסגולה לפרנסה ("פותח את ידך" סופי תיבות "חתך", וגם על שם "החותך חיים לכל חי").2 
• נוהגים לאפות או לקנות חלות עגולות, סגולה וסימן טוב לאריכות ימים, כעיגול שאין לו סוף.3 
• נטבול את החלה בדבש4, וגם את התפוח בדבש. 5 ובראשונים מובא גם לטבול את הראש של הכבש או האיל או הדג בדבש.
• ה"סימנים" הבאים מוזכרים כבר בגמרא, 6 כסימן טוב לאכילה (או לראייה והסתכלות) 7 בראש השנה, ואלו הם: קרא, רוביא, כרתי, סילקא, ותמרי. 
מה הם מאכלים אלו? 
קרא הוא דלעת או מין הדומה של אפונה יבשה בצבע חום. 
כרתי הוא תלתן, או סוג של אפונה בתרמיליה, או סוג של אפונה בצבע חום. 
כרתי הוא ירק ממשפחת הבצל 
וסילקא הוא עלי סלק ירוקים-חומים, או תרד.
ותמרי הם כמובן תמרים.8
• אוכלים תפוח מתוק.9
• אוכלים רימון, ראש של איל או ראש של כבש או ראש של דג, כל קהילה כמנהגה.10
• אוכלים דגים מתוקים (ולא חמוצים), סימן שנפרה ונרבה כדגים.11
• ראוי לאכול כל מיני מאכלים שיש בלשונם רמז לדברים טובים, כמו ראיה (שתאיר עינינו במאור תורתך,) שומשום (שירבו זכויותינו כשומשום), גזר ( שתגזור עלינו גזירות טובות12) ועוד ועוד.13 כאשר ניתן להוסיף ברכות ואיזכורים על מאכלים רבים שניתן לרמוז בהם דברים טובים.

ומה לא אוכלים בראש השנה?
לא אוכלים אגוזים ולוזין מפני שאגוז בגימטרייא "חטא" וגם מוסיפים הם רוק רב וליחה, המפריעה בתפילה.14 וניתן להקל ולערבב בעוגה או בתבשיל אגוזים טחונים שאינם ניכרים כל-כך ורק טעמם ניכר קצת, אך גם בזה רבים נהגו להחמיר, ולא אופים לראש השנה עוגות עם אגוזים.15 וישנם קהילות שגם לא אוכלים פיסטוקים, שקדים, ובוטנים, וכל אחד יעשה כמנהגו.
• כדי שתהיה לנו שנה מתוקה, לא אוכלים מאכלים וירקות חמוצים ומרים,16 ולכן גם לא אוכלים פירות בוסר עם טעם חמצמץ.17 וגם לא לימון18. 
וזוכרני שסיפרו בישיבה שראש הישיבה מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל היה מגיש לאורחיו ביום ראש השנה , קוגל-אטריות ירושלמי, והיה מתנצל על שאינו מצרף מלפפון חמוץ, מפני המנהג שלא לאכול דברים חמוצים בראש השנה. 
• מאכלים חריפים, כמו פלפל חריף, מותר לאכול. 19
• מקובל בשם הגר"א ז"ל שלא לאכול ענבים בראש השנה ע"פ תורת הסוד.20 אך ישנם מסבירים את כוונתו שלא לאכול רק ענבים שחורים אך לא ענבים ירוקים.21 ואמנם היו מגאוני הדורות, שאכלו ענבים בלילו השני של ראש השנה לברכת "שהחיינו". 
• האוכלים פירות חדשים בליל שני של ראש השנה לברכת "שהחיינו", יזהרו שהפירות לא יהיו פירות בוסר חמצמצים, כפי שישנם פירות חדשים רבים שעדיין אינם בשלים כל צרכם.23
• אין לאכול קטניות וסוגי שעועית המרבים רוק וליחה, 24 ויש המקפידים שגם לא לאכול שום, המרבה רוק וריר.25 
• אין לאכול ראש של עז, הרומז לדינים קשים.26 
• עדיף לאכול "סימנים" גם בסעודת היום,27 ונחלקו האם אוכלים אותם גם בלילה השני.28 

מקורות:
1) שולחן ערוך ומשנה ברורה ר"ס תקצ"ז ומהרי"ל סי' קנח.
2) סגולת ישראל בשם מהר"י מזדיטשוב וכן נהג הרבי מלובלין, והוא מנהג חסידי ששורשו ע"פ הקבלה.
3) טעמי המנהגים, ויש שם סיבות נוספות לזה, והוא מנהג יהודי קדום בארצות אירופה.
4) לבוש ומשנ"ב ועוד.
5) טור ורמ"א
6) בכריתות ובהוריות.
7) הדבר תלוי בגירסאות בגמרא ובראשונים, וראה כף החיים.
8) כן הוא בראשונים, וחלק מהמנהגים על שמות הירקות ביררתי אצלך סבתי שתחי', דור שישי בירושלים, ומנשים ספרדיות מבוגרות, שזוכרות שכך נהגו אצלם.
9) מהרי"ל וטור ורמ"א.
10) טור ושו"ע ומשנ"ב ופוסקים רבים.
11) פוסקים קדמונים רבים ומשנ"ב.
12)ובאידיש נקרא "מעהרן" הרומז ללשון ריבוי, או לשמיעה, "שתשמע קול תחנונינו". 
13) מג"א וחיי אדם ובקיצור שולחן ערוך ועוד.
14)רמ"א ופוסקים רבים קדמונים.
15)שו"ת באר משה ח"ג צ"ז וש"ו"ת יד יצחק ח"א רח'.
16)משנ"ב ומטה אפרים.
17)מש"נ"ב פי' ת"ר סק"ד ובעוד פוסקים רבים.
18) החיד"א במחזיק ברכה וכה"ח.
19)ערוך השולחן, ועוד ספרים.
20)מעשה רב,.
21)פעולת שכיר על המעשה רב שם.
22)מטה אפרים וליקוטיי מהר"יח ועוד. וגם דברי הגר"א במעשה רב אינם ברורים דיים, ואכמ"ל.
23)ספרים.
24)מטה אפרים
25)קצה המטה. ולעניות דעתי ישנה סיבה נוספת שגברים לא יאכלו שום בראש השנה, ואכמ"ל.
26) בן איש חי
27) מטה אפרים.
28)המטה אפרים ומנהג החת"ס ותלמידיו נהגו לאכול, ואולם בבני יששכר ובאשל אברהם (בוטשאטש) כתבו שלא לאכול בליל ב' של ר"ה.