תפילות וזמירות

אזמר בשבחים

 

המחבר: האר"י הקדוש

אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין   אזמר בשבחים
לְמֶעַל גּוֹ פִתְחִין   לבוא בפתחים
דְּבַחְקַל תַּפּוּחִין   שבשדה תפוחים
דְּאִנוּן קַדִּישִׁין   שהם קדושים
 
נְזַמֵּן לַהּ הָשְׁתָּא   נזמין אותה כעת
בְּפָתוֹרָא חַדְתָּא   בשלחן חדש
וּבִמְנָרְתָא טָבְתָא   ובמנורה טובה
דְּנָהְרָה עַל רֵישִׁין   שמאירה על ראשים
 
יְמִינָא וּשְׂמָאלָא   ימין ושמאל
וּבֵינַיְהוּ כַלָּה   וביניהם כלה
בְּקִשּׁוּטִין אָזְלָה   יוצאת בקישוטים
וּמָנִין וּלְבוּשִׁין   וכלים ולבושים
 
יְחַבֵּק לַהּ בַּעְלַהּ   יחבקנה בעלה
וּבִיסוֹדָא דִי לַהּ   וביסוד אשר לה
דְּעָבֵד נְיָחָא לַהּ   הגורם לה נחת
יְהֵא כָתֵשׁ כְּתִישִׁין   כתוש יכתוש. 
 
צְוָחִין אוּף עָקְתִין   צעקות גם צרות
בְּטִילִין וּשְׁבִיתִין   בטילות ושובתות
בְּרַם אַנְפִּין חָדְתִין   אך פנים שמחות
וְרוּחִין עִם נַפְשִׁין   ורוחות עם נפשות
 
חֲדוּ סַגִּי יֵיתֵי   שמחה גדולה תבוא
וְעַל חֲדָה תַרְתֵּי   בכפל כפליים
נְהוֹרָא לַהּ יַמְטֵי   אור לה יגיע
וּבִרְכָן דִּנְפִישִׁין   וברכות רבות
 
קְרִיבוּ שׁוֹשְׁבִינִין   קרבו שושבינים
עֲבִידוּ תִקּוּנִין   הכינו קשוטים לכלה
לְאַפָּשָׁה זֵינִין   להרבות במיני מזונות
וְנוּנִין עִם רַחְשִׁין   ודגים עם עופות
 
לְמֶעְבַּד נִשְׁמָתִין   לרכוש נשמות
וְרוּחִין חַדְתִּין   ורוחות חדשות
בְּתַרְתֵּי וּתְלָתִין   בשלושים ושתים
וּבִתְלָתָא שִׁבְשִׁין   ובשלשה ענפים.
 
וְעִטְרִין שַׁבְעִין לַהּ   וכתרים שבעים לה
וּמַלְכָּא דִּלְעֵלָּא   ומלך העליון
דְּיִתְעַטַּר כֹּלָּא   שיתעטר הכל
בְּקַדִּישׁ קַדִּישִׁין   בקדוש קדושים
 
רְשִׁימִין וּסְתִימִין   חקוקים ונעלמים
בְּגַוַּהּ כָּל עָלְמִין   בתוכה כל עולמות
בְּרַם עַתִּיק יוֹמִין   אבל עתיק יומין
הֲלָא בָטֵשׁ בְּטִישִׁין   הלא יבטוש בטוש
 
יְהֵא רַעְוָה קַמֵּהּ   יהי רצון מלפניו
דְּתִשְׁרֵי עַל עַמֵּהּ   שתשרה על עמו
דְּיִתְעַנַג לִשְׁמֵהּ   המתענג לשמו
בְּמִתְקִין וְדֻּבְשִׁין   במיני מתיקה ודבש
 
אֲסַדֵּר לִדְרוֹמָא   אערוך בדרום
מְנָרְתָא דִסְתִימָא   מנורה הנעלמה
וְשֻׁלְחָן עִם נַהְמָא   ושלחן עם לחם
בְּצִפּוּנָא אַדְשִׁין   בצפון אדשן
 
בְּחַמְרָא גוֹ כָסָא   ביין תוך כוס
וּמַדַּנֵּי אָסָא   ואגודות הדס
לְאָרוּס וַאְרוּסָה   לארוס וארוסה
לְאַתְקָפָא חַלְּשִׁין   לחזק חלשים
 
נְעַבֵּד לוֹן כִּתְרִין   נכתירם בכתרים
בְּמִלִּין יַקִּירִין   במלים נכבדות
בְּשִׁבְעִין עִטּוּרִין   בשבעים עטורים
דְעַל גַבֵּי חַמְשִׁין   שעל גבי חמישים
 
שְׁכִינְתָא תִתְעַטַּר   שכינה תתעטר
בְּשִׁית נַהְמֵי לִסְטַר   בשש הלחם לכל צד
בְּוָוִין תִּתְקַטַּר   בווים תתקשר
וְזֵינִין דִכְנִישִׁין   וזינים הנכנסים
 
שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין   שובתים ופוסקים
מְסַאְבִין דְדָחְקִין   מטמאים הדוחקים
חֲבִילִין דִמְעִיקִין   כתות חבלה המצרות
וְכָל זֵינִי חַרְשִׁין   וכל מיני כשפים
 
לְמִבְצַע עַל רִיפְתָא   לבצוע על הפת
כְּזֵיתָא וּכְבֵיעְתָא   כזית וכביצה
תְּרֵין יוּדִין נָקְטָא   נוקטת שתי יודין
סְתִימִין וּפְרִישִׁין   סתומים ומפורשים
 
מְשַׁח זֵיתָא דָּכְיָא   שמן זית זך
דְּטָחְנִין רֵיחַיָּא   שטוחנות ריחיים
וְנָגְדִין נַחְלַיָּא   ומושכים נחלים
בְּגַוַּהּ בִּלְחִישִׁין   בתוכה בלחישה
 
הֲלָא נֵימָא רָזִין   הלא נאמר סודות
וּמִלִּין דִּגְנִיזִין   ומילים הגנוזות
דְּלֵיתְהוֹן מִתְחֲזִין   שאינן נראות 
טְמִירִין וּכְבִישִׁין   טמירות וכבושות
 
לְאַעְטָרָה כַלָּה   לעטר כלה
בְּרָזִין דִלְעֵלָּא   בסודות של מעלה
בְּגוֹ הַאי הִלּוּלָה   בתוך הילולה זו
דְּעִירִין קַדִּישִׁין   של מלאכים קדושים