תפילות וזמירות

תפילה לט"ו בשבט

תפילה לט"ו בשבט
 
אבינו אב הרחמן, 
אוהב עמו ישראל לעד,
חננו מאתך לב טוב ועין טובה
למצוא חן ושכל טוב יופי ופאר
בכל הבריאה הנפלאה אשר בראת
ובכל ברואיך מעשי ידך,
כולם בחכמה עשית,
ובפרט אזכה למצוא ולגלות בעמך
ישראל אשר בו תתפאר,
בכל אחד מהם, את הוד כבודך,
את זיו הדרך, לרצונך ולתפארתך,
עד שנזכה להמשיך על ידי כך
לעולם כולו את כל הגוונים
הנפלאים, שבהם אתה חפץ להעשיר
ולקשט את עולמך,
זכנו לקדש עינינו למען נראה אך
טוב, זיו והדר בכל דבר ועניין
ובפרט בחינו בית ישראל,
למען נזכה לכל הטוב והשפע
שאתה חפץ להשפיענו
כרצונך הטוב.
 
ט"ו בשבט שמח!
שנזכה ליהנות ולשמור על ארץ
ישראל היפה שלנו!