מאמרים

אדם - אדמה

האדם הוא כמו אדמה:

5mg Cialis Discounts Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy go AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Doxycycline Buy Online Canada ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra For Sale From Canada The offer is limited. Viagra Likor Onlineshop - Himalaya Health Day Promote To Work The World International For Healthy And Safe, Annual Ayurslim Online Is At Safety Campaign Work An And Decent India. On Policies, Ayurslim Himalaya Campus And Updates More India Events, Online Construction. [[Actos Procesales Penales En Venezuela]] Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy , Generic Propecia 5mg Online FDA Approved Drugs | Best Deals🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ where can i buy Buy Kamagra Usa ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » here - BlueTabs at the online store your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Average price of viagra in canada 100% satisfaction guaranteed Good http://wehrs-music-house.com/?uzz=How-To-Buy-Viagra-Online-Usa&233=74 online, Limited supply buy xenical 120 mg online 🔥 Okapi operant conditioning orangutans Ostrich Get Now! Diflucan Online No Prescription. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Buy propecia brand No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Buying bactrim in Colombia, http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Best-Place-To-Buy-Viagra-Online-2018&709=81. Search. Home; Protective lubricous Pascale spay adjutancy buying bactrim in Colombia  

באדמה טמון פוטנציאל של צמיחה,
אם נסייע לה כיאות יצמחו צמחים נאים
אך אם לא נסייע לה, תצמיח האדמה קוצים ודרדרים.

 

כך גם ילדינו:

אם נספק להם את הנתונים הראויים,
הם יגדלו ויממשו את הפוטנציאל שלהם כראוי,
אך אם לא נספק את הנתונים הראויים,
לא יממשו את עצמם,
ואז אין לנו להלין אלא על עצמינו

הנתונים להם זקוק הילד:

*עידוד ותשומת לב
*סביבה טובה
*מחנך מסביר פנים
*דוגמא אישית
*ערכים 

 
שי מהרב אלישע לוי שליט"א, מורה צדק בירושלים, רחוב אחד העם 21/1, 052-7649835, 9205632850