מאמרים

תפילה לזיווג הגון מהרב כדורי זצ"ל

תפילה לזיווג הגון מהרב כדורי זצ"ל
לקרוא 40 יום רצוף את פרקי התהילים הבאים : לא' ,לב', ע' ,עב' , קכד'.


ואחר הקריאה יאמר:
יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהילים שקראתי לפניך, ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם, והשמות היוצאים מהם, מראשי תיבות, ומיסופי תיבות, וחילופי תיבות, ובזכות אבותינו הקדושים. אברהם, יצחק, ויעקב, משה, ואהרון, יוסף הצדיק, ודוד המלך, עליהם השלום, שתפתח מזלי, ותנני לחן וחסד בעינך, ובעיני כל רואי,ואמצא בן/בת זוגי, ותבטל מעלי כל מין עין הרע, וכל מיני עיכובים וכשפים, ואתחתן במהרה בקרוב, ואבנה בית נאמן בישראל, אמן.

וביום הארבעים לקרוא בכותל (אם אפשר) ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס. ולהוסיף בבקשת הרחמים שבזכותו ישלח ה' יתברך זיווג הגון, ולהוסיף כל משאלות הלב.
ויהא בהצלחה.