מאמרים

קידוש היום ליום טוב שחל ביום חול

קידוש היום ליום טוב שחל ביום חול - נוסח עדות המזרח

אֵלֶּה מועֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קדֶשׁ, אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אתָם בְּמועֲדָם: 
וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶת מעֲדֵי ה', אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: 
שָׁלושׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי ה' אֱלהֶיךָ בַּמָּקום אֲשֶׁר יִבְחָר בְּחַג הַמַּצּות וּבְחַג הַשָּׁבֻעות וּבְחַג הַסֻּכּות, וְלא יֵרָאֶה אֶת פְּנֵי ה' רֵיקָם: 
אִישׁ כְּמַתְּנַת יָדו, כְּבִרְכַּת ה' אֱלהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָךְ: 

סַבְרִי מָרָנָן: 
עונים - לְחַיִּים: 
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:

בסוכה מוסיף: 
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה:


קידוש היום ליום טוב שחל ביום חול - נוסח ספרד

לר"ה - תִּקְעוּ בַחדֶשׁ שׁופָר בַּכֶּסֶה לְיום חַגֵּנוּ כִּי חק לְיִשרָאֵל הוּא מִשְׁפָּט לֵאלהֵי יַעֲקב: 

לשלש רגלים - אֵלֶּה מועֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קדֶשׁ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אתָם בְּמועֲדָם: 
וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶת מועֲדֵי ה' אֶל בְּנֵי יִשרָאֵל: 

על היין - סַבְרִי מָרָנָן וְרַבָּנָן וְרַבּותַי: 
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם בּורֵא פְּרִי הַגָּפֶן: 

כשמקדשין בסוכה מברכין כאן לישב בסוכה: 
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה: