מאמרים

שבת קודש

שבת קודש .
כל מי שקורא לעצמו יהודי אמיתי שיקרא את תקטע הזה 5 דקות!!! ויבין מה זה שבת קדוש!! מה זה שבת המלכה!! אני רק חושב על שבת כולי אושר ושמחה. תבינוו חבר'ה: הלב של ישראל!! הלב של התורה הקדושה זה שבת קודש!!! 
למה בכלל שומרים שבת??? מה כל כך מיוחד ביום הזה??
אומרת התורה הקדושה "שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת ארץ וביום השביעי שבת וינפש..." בורא עולםםםם מצוה את עם ישראל לשמור את השבת!!! למה????? "כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת ארץ ויום השביעי שבת.." למה???? כי ביום הזה ה' יתברך שבת ממלאכתו... 

בורא עולם ברא את עולם ב6 ימים.. וביום השביעי שבת.. זה כמו שעכשיו בונים בנין מתי שגורמים לבנות את הבנין מה עושים? מסיבה.. חוגגים.. שמחים כולם!! 
אותו דבר פה.. בורא עולם ברא את עולם ב6 ימים.. וביום השביעי שבת ממלאכה.. ובגלל זה בורא עולם צוה אותנו לשמור את השבת!! מי ששומר שבת קודש מה הוא מראה??? שבורא עולם ברא את העולם ב-6 ימים ושבת בשביעי וכו'... הוא מעיד על ה' יתברך שברא את עולם!!! 

אבל מי שחס וחלילה מחלל את השבת.. מה הוא מראה?? שהוא שם פססס על הלב של התורה!!! קולטים מה זהההההה?????? תשימו לב איך התורה קוראת לשבת קודש "ברית עולם.." 

תחשבו עכשיו: בורא עולם בא אלינו אומר לנו אני יתן לכם משהו ואתם תשמרו את המשהו הזה וזה יהיה הקשר בנינו!! זה יהיה הסמל שאני ואת ביחד!! קשורים זה לזה... אנחנו נשמור את אותו משהו? ברור!! 

אז תחשבו מה זהההה אלוקים נתן לנו את יום השבת!!! ואומר לנו היום הזה זה הברית שלי ושלכם.."ברית עולם ביני ובין בני ישראל..." זה הברית שלנו עם אלוקיםםםם ואךךךך אךךךך כואב הלב חבר'ההה כואבבבב מה אנחנו עושים עם הברית הזאת????? מחללים אותה!!! שמים עליה פסססס תבינוווו מה זה שבתתת קדוש אין אין אין אנשים לא יודעים בכלל מה זה שבת.. לא יודעים מה המעלה של שבת מה החומרא של שבת קדוש אם הם היו יודעים לא היו מעיזיםםםם לחלל את השבת.

תבינוווו מי שמחלל שבת אין לו דין של יהודי!!! בשמיים רואים אותו בתור גוי!! קולטים מה זה???? בשמיים מתחייסים אליו כמו לגוי!! אסור לו לעלות לספר תורה!! מה שמעלים היום חילונים לספר תורה זה רק שלא יהיה ריב בבית כנסת..!!! בגלל זה תשימו לב מעלים אחרי זה אחד ששומר שבת כמו שצריך... {השאלה אם הבית כנסת הזה הולך לפי הלכה..} מבינים מה זה??? אדם שמחלל שבת אסור לצרף אותו למנין!!! אדם שמחלל שבת ושוחט בהמה.. כמו שצריך לפי הלכה.. מותר לאוכל את זה? אסור!! יש לזה דין של טרפה!! קולטים מה זה??? אדם שמחלל שבת נוגע ביין.. אסור לשתות את היין הזה!!! יש לו דין של גוי!!! וכלללל זה למה???? בגלל שהוא מחלל את השבת!!!! 

הרי כתבתי לכם למעלה למה שומרים שבת.. לעיד על ה' יתברך וכו'... מי שמחלל שבת כופר בזה!! הוא כופר בכל!! הזוהר הקדוש אומררר מי שמחלל שבת קודש כופר בכל התורה כולה!! אין לו חלק באלוקי ישראל!! זה המילים שלללל הזוהר הקדוש!!!! כמה הזוהר מדבר על שבת קדוש אין אין כתוב שמה גם שרשעים בשבת נחים.. גיהנום מספיק לעבוד בשבת... {לאנשים שלא מחללים שבת... אבל מי שמחלל שבת כתוב אש הגיהנום לא עוזבת אותו לעולמים...תבינו מה זה..} אבל 

תבינוווו מה זה שבת קדוששששש מה המעלה שללל שבתתתתת כתוב בגמרא אם ישראל שומרים שתי שבתות כמו שצריך לפי הלכה? מיד נגאלים!!! שמעתם?? ישר נגאלים!! בלי גוג ומגוג בלי מלחמות ישר גאולה!! 

כתוב שמה בגמרא שאדם ששומר שבת קדוש כמו שצריך... כל החטאים שלו נמחליםםםם!!! שמעתם????? אנשים מחכים לכיפור.. צמים.. בוכים.. {חושיבם שזה מכפר תעונות שלהם חיים באשליה..} אפשר לאוכלללל לשתות לשמוחחח לשיר וכל עונות נמחלים!! איך???? בזה ששומרים שבת!!!! תבינוווו מה זה שבת קדושששששש שבת קדוש היא המתנההה שלנו שאלוקים נתן לנו!! ככה כתוב במדרש!! שה' יתברך נתן לנו מתנה וזאת השבת!!! ואנחנו מה עושים במתנה הזאת? בשביל מה מחללים אותה? בשביל מעודנים.. בשביל כדורגל... בשביל מחשב.. בשביל טלויזיה.. בשביל לצאת להנות.. תבינו מה זה מחללים את הברית שלנו אם אלוקים?? בשביל זבל!! תחשבו איזה בושה זה... 

אם יש לו אומץ לכלת לבית כנסת לפתוח את הספר תורה... למחוק את הפסוק "שמור את יום השבת לקדשו.." למישהו יש אומץ??? אף אחד לא יעיז!! אפילו למחוק מילה אחת.. אות אחת!! מהפסוק הזה אף אחד לא יעיז!! אבל תדעו לכם אדם שמחלל שבתתתת הוא לא מוחק את הספוק הזה!! הוא מוחק את -כ-ל התורה!! הכל הוא מוחק!! כי השבת זה הלבבבבב של ישראל!! התורה הקדושה 20 פעם כתובת "שבת שבת שבת שבת .." 20 פעם התורה מזהירההההה את ישראל לשמור את השבתת לא לחלל אותהה לא למכור אותה הרבה חושבים "כיפור יותר קדוש משבת.. היום הכי קדוש בשנה זה כיפור.." 

וזאת טעותתתתת וחובההה לפרסם את זה!!! 

יודעים מה המצוה הכי קדושה? מה היום הכי הכי קדוש? שבת קדוש!!! התורה כותבת את זה בפרוש "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו.." את כיפור מי מקדש? אנחנו ישראל.... לפי רוח חודש.. בכלל זה תפתחו בסידורים של כיפור או של שאר החגים תיראו כתוב "מקדש ישראל והזמנים.." ה' נתן כוח לישראל לקדש את הזמנים.. כיפור זה חג.. אנחנו מקדשים את כיפור.. אבל שבת קדוששששששש מי מקדש אותה????? בורא עולם!! "ויברך אלוקים את יום השביעי -ו--י-ק-ד-ש אותו!! " בורא עולם בכבודו ובעצמו קדש את השבת!!! אז איזה קדושה יותר גדולה שלנו או של ה' יתברך? התשובה ברורהההה: שבת קדוש היא המצוה הכי הכי קדושה בתורההה הכי חשובה בתורה!! היא עיקר התורה!! 

ויותררר מיזה הרבה אנשים הולכים מחפשים רב שיברך אותם.. שהרב הזה יברך.. והרב הזה יברך.. הרבה אנשים מחפשים כל מני סגולות.. לפרנסה.. לנגד עין רעה.. להצלחה.. בליראות.. יודעים מה הברכה הכי הכי הכי גדולה שיש????? שבת!! כתוב בפרוש "ויברך אלוקים את יום השביעי..." 

יששששששש רב בעולם!!! שהברכה שלו כמו של ה' יתברך??? לא היה ולא יהיה!!! אלוקים בכבודו ובעצמו בריך את יום השבת!!!! ואיזה ברכה בריך אותו יודעים???? שמי ששומר את היום הזה ייהיה מבורך!!! יראה הצלחה!! יראה אושרררר יראה בריאותתת תבינו מה זה שבת קדוש הרבה אנשיםםםם הולכים עובדים בשבת.. אם הם ירוויחו 10000 שקל... במקום אחר הם ייפסידו 10000 שקל!! וזה בדוקקקק!!!! בכסף שמרוויחים בשבת?????? אין ברכה!!!! תבינו כל מה שעושים בשבת.. אין ברכה!!! 

אךךךךךך אך תיראו מה זה שבת קדושששש אי אפשר לתאר את האווירה בשבת תבינו אני הייתי עד לפני 5 שנים מחלל שבת.. הייתי הולך למשחקים של בית"ר רואים טלויזיה.. הכל הכל הכל הייתי עושה.. מה קבלתי מיזה? כלום.. היה כיף.. נהנתי.. אבל מה נשאר לי מיזה? כלום.. היה? נגמר.. אבל היום אךךךך אני שומר שבת קדוש.. וכל דקה שאני לומד תורה בשבת אי אפשר לתאר את רגשה אין אין אין אתם בחיים לא תבינו... איזה סיפוק.. איזה אושר.. אני הולך למקווה כל ערב שבת.. רק אני יוצא ממקוה.. ואני מרגיש בעולמות עליונים.. כל שניה ושניה שמתקרבת שבת כולי בוערררררר כולי שמח כולי מאושררר ובכלל אני הולך לבית הכנסת בערב שבת.. מקבל את השבת.. קורא שיר השירים.. מתפלל ערבית של שבת אין חבר'ה? אי אפשר לתאר עכשיו אני רק חושב על זה בא לי לרקוד.. וזה כולה רק בתחלה של שבת.. אז תחשבו שבת בבוקר.. שבת בצהורים אךךךךךך איזה הרגשההההה איזה שמחה כל שבת אני יושב לומד זוהר פרשת שבוע הלכות מוסר גמרא מדרש ואני תופס את הספר ומנשק אותו וחושב על הימים שפעם הייתי מחלל ואני אומי לעצמי "אךךךך איזה דפוק הייתי.. איזה מפגר..." ותשאלוווווו כל אחד ששומר שבתתתת באמת!!! יגיד לך בדיוק כמוני!!! 

ועכשיו תגידו "מה זה מדבר.. אני שומר שבת.. או ניסיתי לשמור.. ואיזה שיעמום.. הזמן לא עובר.." חחחחחח יודעים למה זה ככה????? עכשיו אני נותן לכם מחשב... ואני לא נותן לכם את ההוראות שלו.. תצליחו להשתמש בו? לא.. וגם אם תצלחו זה לא יעבוד ב100% אותו דבר פה.. מי ששומר שבתתת ב100% כמו שצריךךךך ועושה מה שצריךךךך לעשות בשבת!!! אז הוא זוכה להרגיש את הקדושה את הטהרה את אושר של השבת!! אבל מי שיושב בבית בשבת ומסתכל על היקרות וקורא עיתונים.. {ואסור לקורא עיתונים בשבת סתם ככה שתדעו..} או שהוא מפצח 10000 קילו גרענים.. או שהוא סתם יוצא בערב שבת לעביר תזמן.. אחד כזה? מסכן! נכון הוא שומר שבת.. וזה.. אבל את אושררר את השמחההה את הסיפוקקקק אמיתי???? הוא לא יזכה להרגיש!!! כיייי למה ה' יתברך נתן לנו את השבת???? "לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלה שיעסקו בתורה.." ואני לא אומר לכם תשבו כל השבת ותלמדו.. תלמדו חצי יום.. תלמדו שעתיים.. עיקר תלמדו ואז תיראו מה זה... 

אךךךךךךך אךךךךךךךךך שבת קודששששש יש גם הרבה אנשים אומרים שבת "אני שומר שבת.. אני לא עובד." חחח חשובים שעבודה זה חילול שבת וזה טעות!!! עכשיו להרים סירים סתם דוגמא לבית הכנסת.. מותר בשבת או אסור? מותר.. וזה כבד.. וזה מעייף.. וזה? מותר.. אבל למשל להרים שקל בשבת.. או להרים כפתור של אור בשבת.. מותר או אסור? אס-ו-ר!!! חילול שבת זה לא קשור אם זה קשה או לא.. התורה לא אומרת "אל תעבדו בשבת.." התורה אומרת "לא תעשו כל מלאכה..." אסור לעשות מלאכה בשבת!!! ויש 39 אבות מלאכה שאסורות בשבת.. תפתחו במשנה מסכת שבת משנה פרק ח.. כתוב שמה את כל המלכות שאסורות בשבת.. 

וגם יש כאלה אומרים לי "כל המשפחה שלי מחללים שבת.. קשה לי לשמור.." חח גם המשפחה שלי מחללת שבת!! ועובדה שאני שומר.. יודעים במה זה תלוי? ברצון שלכם!!! תחשבו המשפחה שלכם תאוכל חזיר.. גם אתם תאכלו? המשפחה שלכם תחלל את כיפור מישהו פה יעיז לחלל איתם? אף אחד לא יעיז אפילו לחושב על זה!!! למה? כי רוצים!! אותו דבר פה!! אם אתם באמת רוצים לשמור שבת.. אז מה אפכת לך מהמשפחה שלכם? הם מחללים? סבבה שיחללו שיהיה להם בכיף.. חיים שלהם אל תעירו להם אפילו... שיעשו מה שבא להם... אבל אם אתם רוצים לשמור שבת אתם תשמרו!! השאלה אם אתם רוצים!! אין דבר כזה לא יכול! יש לא רוצה!!! איןןןןןןן אין תבינו אין כמו שבתתתתתת קדוש!!! 

אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא.. ללמה לא קוראים ליום שבת שביעי? למה קוראים לו "שבת"??? תשימו לב הימים הולכים לפי מספרים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי.. איך היו צריכים לקורא לשבת? "שביעי" למה קוראים לזה שבת???? אומר הזוהר שיש שם לה' יתברך.. שקוראים לו שבת!!! כמו שיש שם אלוקים.. בורא עולם.. וכו'.. ככה יש שם לאלוקים שקוראים לו שבת!! וה' יתברך נתן את השם הזה.. שזה השם שלו.. ליום הזה!! יעני תבינו מהההההה זה היום הזה!!! ה' יתברך נתן שם אחד מהשמות שלו ליום הזההההה מרוב שהוא קדושש תבינו מה זהההה תיראו כל מוצאי שבת איך אנחנו מרגישים? תשימו לב.. מרגישים חרא.. מרגישים עצובים.. מרגישים בלי מצב רוח.. כולם מה אומרים "יוצאים יוצאים יוצאים.." במוצאי שבת כולם יוצאים.. למה? כי מרגיישם ריקנות.. מרגישים שחסר משהו.. למה???? אומר 

הזוהר שהנשמה במוצאי שבת עצובההה הנשמה שלנו בצערררר שנפרדת מהשבת... תיראו מה זההה שבת קדושש הלואי שאנשים ייפנימו את מה שכתבתי פהההה ויבינו מה זה שבתתתת ויפסיקוווו לחלל אותה לחלל את הברית שלנו עם אלוקיםםםם בשביל שטיות והבלים!!!! בשביל זבל!! ונשמור את השבת!! והשבתתת תשמור על ישראל!!!!!! ברוך מקדש השבת!!!! מקוה שהפנמתם!! ובבקשה ממיכם להפיץ את זה לכולם!!! שיפנימו מה זה שבת קדוש!!!! שיבינו מה המעלה מה החומרה מה זה בכללל יום השבתתתת!!! ה' ישמח אתכם!!