מאמרים

שבת המלכה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

שבת המלכה/ שיר מאת: אהובה קליין ©
שעת בין  ערביים
ענני  הוד בשמים
שבת המלכה בשער
מניסה יגון וצער.
 
אוצר מבית גנזים
עינוגי פירות מגדים
לובן וטוהר הדרה
על ראשה עטרה.
 
מקור הברכה לשומריה
בכל ימות השבוע
טועמיה חיים זכו
נחת ושפע ירוו.
 
החוסים בצילה מתקדשים
מזיוה  הגנה יונקים
פעמי גאולה מחישים
מקרבים קץ העיתים.