מאמרים

מכירת חמץ בהידור רב

מכירת חמץ 

בהידור רב
בבית ההוראה אוצר חיים באשדוד
בנשיאותו של הרב שלמה חרז שליט"א
ההכנסות קודש 
כל טוב
 
ליצירת קשר בכל ענייני המכירה
אצל הרב ישראל אשלג 0504182631